Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2019 оны 10 дугаар сарын     01-ний өдрийн 489 дүгээр шийдвэрээр:

 

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

MV-021119

2018.08.16

Хэнтий

Батноров

Норов

Зэт Энд Эйч Юу ХХК

2

ХV-018311

2015.08.18

Ховд

Алтай

Алтай

Ганхүлэг хурд ХХК

3

МV-006197

2003.08.19

Дорнод

Баяндун

Хуурай ам

Тунамал шижир ХХК

4

XV-014043

2008.08.20

Өмнөговь

Ханхонгор

Хэрэм худаг

Данхаргоулд ХХК

5

MV-011928

2006.08.21

Хэнтий

Цэнхэрмандал

Хужиханы худаг

Зэт Кэй Эй Экспрэсс ХХК

 

Кадастрын хэлтсийн даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 493 дугаар шийдвэрээр:

 

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

MV-020894

2017.08.25

Сэлэнгэ

Орхонтуул

Өлзийт

Магнет-Айрон ХХК

2

ХV-018504

2015.08.26

Ховд

Мянгад

Од

Галвейвиев таун ХХК

3

ХV-016856

2008.08.28

Дорноговь

Мандах

Могойт худаг

Шимтогтуун ХХК

 

тус тус цуцалсныг мэдэгдэж байна.