Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын     11-ний өдрийн 464 дүгээр шийдвэрээр:

 

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХV-013905

2008.07.22

Дорноговь

Мандах

Хоньчийн тал

Интраговь гоулд ХХК

2

ХV-015612

2005.07.18

Сүхбаатар

Уулбаян

Цахиурт овоо

Эм Эл цахиурт овоо ХХК

3

MV-016889

2011.07.25

Баянхонгор

Баян-овоо, Галуут

Бууцат уул

Ногоон даваа ХХК

4

XV-020163

2016.07.27

Дундговь

Өлзийт

Их уул

Интерсале ХХК

5

XV-020061

2016.07.27

Дундговь

Өлзийт

Их уул

Интерсале ХХК

6

XV-019994

2016.07.27

Төв

Баян-өнжүүл

Шанд

Ар Жи Эс ХХК

7

XV-019973

2016.07.27

Төв

Баяндэлгэр, Эрдэнэ

Хүрэн овоо

Ти Би Эл ХХК

8

XV-013934

2008.07.28

Хөвсгөл

Галт

Бумбатын өндөр уул

Дасмондрилл ХХК

 

Кадастрын хэлтсийн даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 476 дугаар шийдвэрээр:

 

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХV-018670

2015.08.03

Ховд

Буянт

Зэв

Саяардриллинг ХХК

2

МV-017363

2013.08.13

Төв

Баян

Айргийн энгэр

Болдцэн ХХК

3

ХV-018919

2015.08.14

Говь-Алтай

Эрдэнэ

Морьт

Төгөлдөр майнинг ХХК

 

тус тус цуцалсныг мэдэгдэж байна.