Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон, Засгийн газрын 2018 оны 243 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарлагдах талбайнууд

 1. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын нутаг 40.94 га бүхий Мандал-1 нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

106

35

18.96

49

1

55.95

2

106

35

22.55

49

1

55.9

3

106

35

22.83

49

1

55.9

4

106

35

27.36

49

1

55.83

5

106

35

30.59

49

1

55.36

6

106

35

35.1

49

1

54.44

7

106

35

39.62

49

1

53.96

8

106

35

43.18

49

1

53.48

9

106

35

53.16

49

1

51.42

10

106

35

56.39

49

1

51.16

11

106

36

1.87

49

1

50.24

12

106

36

2.1

49

1

47.25

13

106

36

6.25

49

1

45.06

14

106

36

9.81

49

1

44.8

15

106

36

12.72

49

1

44.54

16

106

36

15.29

49

1

43.65

17

106

36

17.19

49

1

42.56

18

106

36

18.44

49

1

41.26

19

106

36

16.77

49

1

39.36

20

106

36

13.51

49

1

39.2

21

106

36

12.47

49

1

37.08

22

106

36

15.63

49

1

34.49

23

106

36

22.73

49

1

33.32

24

106

36

22.75

49

1

33.32

25

106

36

22.76

49

1

33.32

26

106

36

27.65

49

1

33.89

27

106

36

29.99

49

1

36.63

28

106

36

29.42

49

1

38.55

29

106

36

28.18

49

1

40.71

30

106

36

25.01

49

1

42.67

31

106

36

23.15

49

1

45.46

32

106

36

21.58

49

1

46.77

33

106

36

20.61

49

1

47.43

34

106

36

17.44

49

1

49.6

35

106

36

15.86

49

1

50.9

36

106

36

15.92

49

1

52.38

37

106

36

17.25

49

1

53.44

38

106

36

19.16

49

1

53.41

39

106

36

22.07

49

1

53.15

40

106

36

25.59

49

1

51.61

41

106

36

30.39

49

1

49.84

42

106

36

31.24

49

1

49.66

43

106

36

31.24

49

1

31.91

44

106

36

11.74

49

1

31.91

45

106

36

2.8

49

1

37.87

46

106

35

50.07

49

1

45.08

47

106

35

37.8

49

1

48.58

48

106

35

37.55

49

1

48.62

49

106

35

21.54

49

1

51.41

50

106

35

21.52

49

1

51.41

51

106

35

21.51

49

1

51.41

52

106

35

9.08

49

1

50.46

53

106

35

5.85

49

1

49.63

54

106

35

5.22

49

1

52.08

55

106

35

7.58

49

1

54.83

56

106

35

11.5

49

1

55.62

 

Босго үнэ: 184,230 төгрөг

Талбайн код: СШ 39-1

 1. Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумын нутаг 6292.84 га бүхий Хөх нуур нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

90

32

57.93

48

18

19.95

2

90

32

57.93

48

16

42.16

3

90

32

32.73

48

16

42.16

4

90

32

32.73

48

16

34.17

5

90

31

34.42

48

16

34.17

6

90

31

34.42

48

16

46.17

7

90

30

57.75

48

16

46.17

8

90

30

57.75

48

17

2.38

9

90

30

33.77

48

17

2.38

10

90

30

33.77

48

17

8.96

11

90

28

20.7

48

17

8.96

12

90

28

20.7

48

16

45.45

13

90

30

28.59

48

16

45.45

14

90

30

28.59

48

16

19.59

15

90

31

21.26

48

16

19.59

16

90

31

21.26

48

16

12.54

17

90

32

57.93

48

16

12.54

18

90

32

57.93

48

15

1.62

19

90

26

15.05

48

15

1.61

20

90

26

15.05

48

20

1.63

21

90

28

59.55

48

20

1.63

22

90

29

2.71

48

19

38.82

Босго үнэ: 28,317,780 төгрөг

Талбайн код: СШ 39-2

 1. Төв аймгийн Баяндэлгэр, Баянжаргалан сумдын нутаг 7319.38 га бүхий Холбоо уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

108

15

1.49

47

20

1.75

2

108

15

1.49

47

18

31.73

3

108

16

21.48

47

20

1.73

4

108

20

1.55

47

20

1.72

5

108

20

1.55

47

20

10.68

6

108

20

11.5

47

20

1.73

7

108

27

1.52

47

20

1.73

8

108

24

11.47

47

18

20.77

9

108

24

11.47

47

19

1.73

10

108

21

1.47

47

19

1.73

11

108

21

1.46

47

16

46.73

12

108

20

29.46

47

16

42.73

13

108

20

29.46

47

16

44.93

14

108

19

36.01

47

16

44.93

15

108

19

36.01

47

16

58.13

16

108

19

14.55

47

16

58.13

17

108

19

14.55

47

16

44.93

18

108

14

21.54

47

16

44.93

19

108

14

21.54

47

18

41.72

20

108

14

21.46

47

18

41.72

21

108

14

21.46

47

18

41.74

22

108

11

52.11

47

18

41.74

23

108

11

52.11

47

19

22.36

24

108

12

31.49

47

20

1.73

25

108

12

51.48

47

20

1.73

26

108

14

1.48

47

21

11.73

27

108

15

1.48

47

21

16.18

Босго үнэ: 32,937,210 төгрөг

Талбайн код: СШ 39-3

 1. Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын нутаг 30913.63 га бүхий Аг нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

90

44

59.09

47

49

45.68

2

90

47

30.51

47

49

44.43

3

90

49

15.18

47

47

42.07

4

90

50

16.27

47

47

10.6

5

90

50

16.27

47

47

7.02

6

90

50

19.11

47

47

7.02

7

90

50

19.11

47

46

9.11

8

90

49

58.27

47

46

12.86

9

90

49

36.73

47

45

54.19

10

90

47

58.22

47

46

4.55

11

90

47

36.67

47

46

33.61

12

90

46

47.41

47

46

14.94

13

90

47

2.81

47

45

25.11

14

90

48

1.46

47

45

21.39

15

90

48

1.46

47

45

19.04

16

90

48

15.8

47

45

19.04

17

90

48

15.8

47

45

20.47

18

90

49

45.97

47

45

14.74

19

90

50

19.11

47

45

20.51

20

90

50

19.11

47

43

47.99

21

90

49

27.5

47

43

22.6

22

90

48

55.46

47

43

2.94

23

90

48

39.49

47

42

46.16

24

90

48

4.69

47

42

31.83

25

90

47

21.29

47

41

59.89

26

90

47

11.46

47

41

59.48

27

90

47

1.64

47

41

43.92

28

90

46

26.42

47

41

31.23

29

90

45

56.12

47

41

3.79

30

90

45

54.35

47

40

58.97

31

90

44

59.1

47

40

41.43

32

90

44

34.49

47

40

33.63

33

90

44

37.65

47

40

31.5

34

90

43

3.2

47

40

1.57

35

90

41

48.23

47

39

37.82

36

90

41

39.54

47

39

35.06

37

90

40

34.43

47

39

8.52

38

90

37

56.93

47

40

17.21

39

90

37

12.55

47

41

20.29

40

90

36

59.53

47

41

24.25

41

90

36

21.65

47

41

28.2

42

90

35

47.49

47

41

36.8

43

90

35

28.2

47

41

28.89

44

90

35

14.41

47

41

40.31

45

90

34

43.6

47

42

11.56

46

90

34

19.09

47

42

36.42

47

90

33

57.79

47

42

58.01

48

90

34

22.45

47

42

58.01

49

90

34

22.45

47

43

11.62

50

90

33

44.37

47

43

11.62

51

90

33

12

47

43

44.45

52

90

33

6.16

47

47

22.73

53

90

33

44.93

47

47

26.17

54

90

34

1.01

47

47

30.86

55

90

34

27.14

47

47

54.31

56

90

34

49.25

47

48

10.39

57

90

35

34.15

47

48

21.11

58

90

38

2.9

47

49

12.04

59

90

39

13.26

47

49

47.55

60

90

39

49.44

47

49

44.87

61

90

40

23.26

47

49

53.05

62

90

41

18.02

47

50

3.08

63

90

43

21.16

47

49

46.51

Босго үнэ: 139,111,335 төгрөг

Талбайн код: СШ 39-4

 1. Увс аймгийн Наранбулаг, Тариалан сумдын нутаг 1608.73 га бүхий Өлөнт нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

92

12

59.22

49

40

31.78

2

92

9

39.21

49

40

31.78

3

92

9

39.21

49

42

41.77

4

92

12

59.22

49

42

41.77

Босго үнэ: 7,239,285 төгрөг

Талбайн код: СШ 39-5

 1. Увс аймгийн Малчин, Хяргас сумдын нутаг 25013.93 га бүхий Хараа толгой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

93

10

52.86

49

35

28.65

2

93

14

58.52

49

32

52.34

3

93

14

58.52

49

31

34.26

4

93

14

46.76

49

30

26.96

5

93

15

29.84

49

30

13.19

6

93

15

50.52

49

30

56.26

7

93

15

6.1

49

32

14.87

8

93

15

6.1

49

32

49.85

9

93

24

49.43

49

30

1.78

10

93

29

59.45

49

30

1.78

11

93

29

59.45

49

26

11.42

12

93

29

41.36

49

26

11.42

13

93

29

41.36

49

25

47.39

14

93

29

22.85

49

25

47.39

15

93

29

22.85

49

25

19.13

16

93

29

4.34

49

25

19.13

17

93

29

4.34

49

24

52.18

18

93

28

46.16

49

24

52.18

19

93

28

46.16

49

24

23.76

20

93

14

59.4

49

28

31.77

21

93

14

59.4

49

30

1.77

22

93

11

39.39

49

30

1.77

23

92

59

59.34

49

33

31.77

24

92

57

26.02

49

34

0.52

25

93

1

3.78

49

34

17.27

26

93

3

14.9

49

33

33.56

27

93

5

39.14

49

34

17.27

28

93

6

1

49

35

0.98

29

93

7

50.27

49

34

30.39

30

93

9

52.65

49

34

43.5

Босго үнэ: 112,562,685 төгрөг

Талбайн код: СШ 39-6

 1. Увс аймгийн Цагаанхайрхан сумын нутаг 9452.26 га бүхий Цахир нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

94

8

50.92

49

18

36.09

2

94

7

6.93

49

17

14.24

3

94

7

6.24

49

16

24.14

4

94

7

59.08

49

16

1.27

5

94

4

59.57

49

13

1.75

6

93

59

59.55

49

13

1.75

7

93

59

59.54

49

18

28.8

8

94

0

27.68

49

19

8.78

9

94

3

19.09

49

19

8.78

10

94

3

10.51

49

18

13.03

11

94

7

23.03

49

19

20.03

Босго үнэ: 42,535,170 төгрөг

Талбайн код: СШ 39-7

 1. Увс аймгийн Цагаанхайрхан сумын нутаг 4084.66 га бүхий Битүү уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

94

6

5.17

48

52

17.07

2

94

5

30.58

48

52

5.73

3

94

2

59.64

48

52

13.1

4

94

2

59.62

48

54

39.4

5

94

6

40.59

48

55

20.73

6

94

9

59.63

48

55

21.28

7

94

9

59.64

48

53

33.97

8

94

6

33.07

48

52

26.23

Босго үнэ: 18,380,970 төгрөг

Талбайн код: СШ 39-8

 1. Дорнод аймгийн Баяндун сумын нутаг 1481.3 га бүхий Толгод нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

113

24

55.71

49

26

13.89

2

113

24

53.24

49

26

8.82

3

113

24

53.24

49

26

8.82

4

113

24

23.4

49

25

7.45

5

113

24

21.93

49

25

7.45

6

113

24

10.46

49

24

43.83

7

113

22

39.65

49

24

37.09

8

113

22

38.85

49

24

37.19

9

113

22

36.75

49

24

39.71

10

113

22

32.49

49

24

37.92

11

113

22

2.07

49

24

41.39

12

113

21

29.66

49

24

45.1

13

113

20

51.46

49

24

54.45

14

113

20

40.67

49

24

57.1

15

113

20

33.76

49

25

4.64

16

113

20

32.07

49

25

6.49

17

113

19

30.39

49

26

13.89

Босго үнэ: 6,665,850 төгрөг

Талбайн код: СШ 39-9

Сонгон шалгаруулалтын талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын цахим хуудсанаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.   

 1. “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 3.3.2.10 -д заасан үйлчилгээний хөлс төлж Сонгон шалгаруулалтын талбайн товч мэдээллийг авна уу.
 2. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2019 оны 07 дугаар сарын 29ий өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 209 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 3. Сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн саналыг уг сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан  2019 оны 07 дугаар сарын 30ы өдрийн 09 цаг 00 минутанд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209-н тоот өрөөнд нээнэ. Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 4. Ирүүлсэн саналыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар батлагдсан коммисс Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/28 дугаар тушаалаар  батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын дагуу үнэлнэ.
 5. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох санал ирүүлэх хаяг:

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 209 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263942

Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 • Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 •  Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг шилжүүлсэн баримт /Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг  Төрийн сангийн АМГТГ-Сонгон  100900018408  тоот дансанд тушаасан баримт
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх геологи хайгуулын ажлын төрөл, хугацаа өртөг болон байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, төсөв хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний санал
 •  Геологи, хайгуул, байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжийн  жагсаалт (техник, тоног төхөөрөмжийн эзэмшигчийг нотолсон гэрчилгээ, паспорт болон бусад баримт нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал (боловсон хүчин нь тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон мэргэжилтэй, мэргэшсэн болохыг баталсан боловсролын үнэмлэх, диплом, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Орон нутгийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах төлөвлөгөө
 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүд бүхий талбайн зураг

/ Кадастрын хэлтсээс авах /

 • Улсын бүртгэлийн байгууллагад хамгийн сүүлийн байдлаар бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн дүрэм хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай албан бичиг
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ = нийт үнэ)  
 • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан - 100900000752 тоот дансанд төлсөн баримт /төлбөрийн баримтын эх хувь/

       АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР