2018 оны геологи хайгуулын ажлын тайлангийн зардлын доод хэмжээг  2018 оны 6-р сарын 30-ны өдрийн дотор, засварт буцсан тайланг 7-р сарын 05-ны өдрийн дотор баталгаажуулна уу. Энэ хугацаанаас хойш зардлын доод хэмжээг баталгаажуулахгүй болохыг анхааран ажиллана уу.

Геологи хайгуулын хэлтэс