Газрын тосны хайгуулын геологи, өрмийн инженерийн чиглэлээр талбайд болон ажлын байранд дадлагажих хөтөлбөрт урьж байна. Уг хөтөлбөрт 2 геологичийг 8 долоо хоног, 2 өрмийн инженерийг 12 долоо хоног тус тус хамруулах бөгөөд хамрагдах хүсэлтэй иргэд холбогдох мэдээллээ Геологи, хайгуулын хэлтэст ирүүлнэ үү.  / Утас: 263625, 263624/