Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон, Засгийн газрын 2018 оны 243 дугаар тогтоолыг тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарлагдах талбайнууд

 1. Дорнод аймгийн Гурванзагал, Чойбалсан сумдын нутаг 18846.98 га бүхий Загал нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

115

3

47.31

48

45

29.23

2

115

3

54.68

48

45

4.77

3

115

3

43.29

48

45

1.98

4

115

3

16.86

48

45

1.98

5

115

3

16.86

48

45

10.66

6

115

2

55.5

48

45

10.66

7

115

2

55.5

48

45

1.98

8

114

57

27.68

48

45

1.98

9

114

55

20

48

44

13.47

10

114

55

20

48

49

20

11

114

49

46.3

48

49

21.55

12

114

49

46.3

48

49

39.95

13

114

50

21.88

48

50

26.95

14

114

50

6.03

48

50

42.35

15

114

50

2.57

48

50

45.71

16

114

50

32.45

48

52

22.4

17

114

51

1.55

48

52

36.16

18

115

4

2.02

48

52

36.16

19

115

4

2.02

48

46

27.92

20

115

3

54.46

48

46

12.97

 

Босго үнэ: 84,811,410 төгрөг

Талбайн код: СШ 36-1

 1. Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц, Бугат сумдын нутаг 11718.84 га бүхий Харганат нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

90

28

24.04

48

54

6.69

2

90

28

42.13

48

53

34.17

3

90

29

9

48

53

1.68

4

90

27

59.06

48

53

1.65

5

90

27

59.06

48

51

1.67

6

90

12

59.07

48

51

1.67

7

90

12

59.08

48

54

29.63

8

90

25

10.18

48

54

29.63

9

90

25

10.18

48

53

5.86

10

90

25

13.66

48

53

5.86

11

90

25

13.66

48

54

29.63

12

90

26

34.07

48

54

29.63

13

90

26

34.06

48

53

41.65

14

90

27

59.06

48

53

41.65

15

90

27

59.06

48

54

29.63

16

90

28

11.28

48

54

29.63

Босго үнэ: 52,734,780 төгрөг

Талбайн код: СШ 36-2

 1. Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын нутаг 1428.4 га бүхий Цахиуртын хоолой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

106

34

50.56

45

43

10.41

2

106

34

21.32

45

40

21

3

106

34

0.44

45

40

21.03

4

106

34

30

45

41

30

5

106

33

48.48

45

41

37.75

6

106

33

48.48

45

41

49.73

7

106

33

43.8

45

41

49.73

8

106

33

43.8

45

41

38.63

9

106

32

30.53

45

41

52.31

10

106

32

30.53

45

42

4.47

11

106

32

25.61

45

42

4.47

12

106

32

25.61

45

41

53.23

13

106

30

12.04

45

42

18.18

14

106

30

12.2

45

43

8.96

 

Босго үнэ: 6,427,800 төгрөг

Талбайн код: СШ 36-3

 1. Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутаг 467.68 га бүхий Тамсаг-2 нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

104

17

30.92

48

17

36.82

2

104

19

0.92

48

17

36.82

3

104

19

0.92

48

16

6.82

4

104

18

45.93

48

16

6.82

5

104

18

45.93

48

16

16.82

6

104

17

30.92

48

16

16.82

 

Босго үнэ: 2,104,560 төгрөг

Талбайн код: СШ 36-4

 1. Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутаг 133.22 га бүхий Баруун дэнж нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

104

19

30.93

48

15

41.8

2

104

19

30.92

48

15

41.8

3

104

19

30.92

48

16

6.82

4

104

21

0.93

48

16

6.82

5

104

21

0.93

48

15

54.31

6

104

20

48.29

48

15

54.31

7

104

20

48.29

48

15

41.81

8

104

19

30.93

48

15

41.81

 

Босго үнэ: 599,490 төгрөг

Талбайн код: СШ 36-5

 1. Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутаг 515.95 га бүхий Дэлэн нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

104

18

45.92

48

14

41.8

2

104

18

45.92

48

14

21.82

3

104

19

14.43

48

14

21.82

4

104

19

14.43

48

13

51.82

5

104

16

20.92

48

13

51.82

6

104

16

20.93

48

14

41.8

 

Босго үнэ: 2,321,775 төгрөг

Талбайн код: СШ 36-6

 1. Завхан аймгийн Завханмандал сумын нутаг 12621.77  га бүхий Хар уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

94

44

29

48

12

46.66

2

94

44

29

48

5

22.4

3

94

44

21.2

48

5

5

4

94

36

28.8

48

5

5

5

94

36

28.8

48

12

46.66

6

94

37

29.74

48

12

46.66

7

94

37

29.74

48

11

41.66

8

94

36

59.74

48

11

41.66

9

94

36

59.74

48

10

21.65

10

94

37

29.73

48

10

21.65

11

94

37

29.73

48

9

31.65

12

94

39

19.75

48

9

31.65

13

94

39

19.75

48

12

46.66

 

Босго үнэ: 56,797,965 төгрөг

Талбайн код: СШ 36-7

 1. Дундговь аймгийн Говь-Угтаал сумын нутаг 585.26 га бүхий Улаан өндөр толгой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

107

41

31.5

45

49

1.6

2

107

41

31.49

45

47

31.6

3

107

39

51.54

45

47

31.6

4

107

39

51.54

45

48

18.61

5

107

40

58.55

45

48

18.61

6

107

40

58.55

45

48

41.61

7

107

40

15.05

45

48

41.61

8

107

40

15.05

45

48

57.61

9

107

39

51.55

45

48

57.61

10

107

39

51.5

45

48

21.61

11

107

39

35.81

45

48

21.61

12

107

39

1.52

45

48

41.61

13

107

39

51.5

45

49

23.25

14

107

39

51.5

45

49

1.61

 

Босго үнэ: 2,633,670 төгрөг

Талбайн код: СШ 36-8

 1. Баянхонгор аймгийн Баацагаан, Баянцагаан сумдын нутаг 6743.29 га бүхий Цахир нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

99

26

0

45

12

30

2

99

26

0

45

10

1.1

3

99

25

0

45

10

1.1

4

99

25

0

45

11

0

5

99

21

28.41

45

11

0

6

99

21

28.41

45

10

1.45

7

99

10

0.41

45

10

1.45

8

99

10

0.41

45

11

44.45

9

99

21

0

45

11

44.45

10

99

21

0

45

12

30

 

Босго үнэ: 30,344,805 төгрөг

Талбайн код: СШ 36-9

Сонгон шалгаруулалтын талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын цахим хуудсанаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.   

 1. “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 3.3.2.10 -д заасан үйлчилгээний хөлс төлж Сонгон шалгаруулалтын талбайн товч мэдээллийг авна уу.
 2. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2019 оны 05 дугаар сарын 29ий өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 3. Сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн саналыг уг сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан  2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 09 цаг 00 минутанд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209-н тоот өрөөнд нээнэ. Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 4. Ирүүлсэн саналыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар батлагдсан коммисс Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/28 дугаар тушаалаар  батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын дагуу үнэлнэ.
 5. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох санал ирүүлэх хаяг:

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 209 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263942

Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 • Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 •  Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг шилжүүлсэн баримт /Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг  Төрийн сангийн АМГТГ-Сонгон  100900018408  тоот дансанд тушаасан баримт
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх геологи хайгуулын ажлын төрөл, хугацаа өртөг болон байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, төсөв хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний санал
 •  Геологи, хайгуул, байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжийн жагсаалт (техник, тоног төхөөрөмжийн эзэмшигчийг нотолсон гэрчилгээ, паспорт болон бусад баримт нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал (боловсон хүчин нь тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон мэргэжилтэй, мэргэшсэн болохыг баталсан боловсролын үнэмлэх, диплом, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Орон нутгийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах төлөвлөгөө
 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүд бүхий талбайн зураг

/ Кадастрын хэлтсээс авах /

 • Улсын бүртгэлийн байгууллагад хамгийн сүүлийн байдлаар бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн дүрэм хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай албан бичиг
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ = нийт үнэ)  
 • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан - 100900000752 тоот дансанд төлсөн баримт /төлбөрийн баримтын эх хувь/

    АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР