“Нягтлан бодох бүртгэл ба аудитын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулагын дагуу шинээр батлагдсан нягтлан бодох бүртгэлийн стандартууд болон дүрэм, журам 2016 оны байдлаар СТОУС-д өөрчлөлт, шинэчлэл” сэдэвт семинар

Улаанбаатар хот

2017.01.24-26

Семинарын зорилго: Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай, Аудитын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын дагуу шинээр батлагдсан нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт болон журмууд 2016 оны байдлаарх СТОУС-д өөрчлөлт, шинэчлэлийг  танилцуулах

Оролцогчид: Уул уурхай, барилга, хөдөө аж ахуйн чиглэлд тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийн ерөнхий нягтлан бодогч нар, татварын улсын байцаагч нар, нийслэл ба дүүргийн төрийн сангийн бүртгэлийн мэргэжилтнүүд

Зохион байгуулагч: Сангийн Яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар

Хугацаа: 2017 оны 1-р сарын 24-нөөс 26-ныг дуустал /3 өдөр/

Семинар болох газар: Тусгаар тогтнолын ордны 3 давхрын хурлын танхим

Стандартыг энд дарж татаж авна уу.

СЕМИНАРЫН ХӨТӨЛБӨР – 1-р сарын 24 МЯГМАР ГАРИГ 
    
Үргэлжлэх хугацаа ТайлбарИлтгэгч
    
12:00 – 12:10 Оролцогчдыг бүртгэх 
    
12:10 – 12:40 ӨДРИЙН ХООЛ 
    
12:40 – 12:50 Семинарын нээлтБ. Болормаа, Доктор (Сангийн Яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газрын ахлах мэргэжилтэн)
    
12:50 – 13:40 Сангийн сайдын тушаалаар батлагдсан нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, журмууд болон СТОУС-д орсон 2016 оны байдлаарх өөрчлөлтүүдБ. Болормаа, Доктор (Сангийн Яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газрын ахлах мэргэжилтэн)
    
13:40 – 14:251Хайгуул ба олборлох үйл ажиллагааны нягтлан бодох бүртгэлийн стандартБ. Цэрэннадмид (Делойтт Онч Аудит ХХК-ийн зөвлөх үйлчилгээний менежер)
    
14:25 – 15:101СТОУС 15 Худалдан авагчтай байгуулсан гэрээний орлогоГ. Гантулга (СЭЗИС-ийн Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхмийн эрхлэгч)
    
15:10 – 15:30 ЦАЙНЫ ЗАВСАРЛАГА 
    
15:30 – 16:151СТОУС 13 Бодит үнэ цэн, Санхүүгийн хэрэглүүрийн стандартуудын өөрчлөлтД. Бүнчинсүрэн (Дэлхийн банкны ОСХТТ Төслийн зөвлөх)
    
16:15 – 17:15 СТОУС-ын нэвтрэлтийн түвшинг тодорхойлох судалгааны асуулгаДэлхийн банкны ОСХТТТөслийн зөвлөх баг
    
  Асуулт, ярилцлага 
  Жич: Илтгэгчдийн дараалалд өөрчлөлт орж болзошгүй 

Seminar alban bichig