Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид, хуулийн этгээдийн мэдээлэл өөрчлөлт орсноос хойш Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйл, 35.1, 35.12-т заасны дагуу 14 хоногийн дотор Кадастрын хэлтэст хандан холбогдох мэдээллийг шинэчлэн бүртгүүлнэ.

Мөн хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.11-т заасны дагуу эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрлийг цуцлах болохыг анхааруулья.

КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС