Ашигт малтмалын тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.1, 11 дүгээр зүйлийн 11.1.14, 56 дугаар зүйлийн 56.1.10, Захиргааны ерөнхий хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.1-т заасныг тус тус үндэслэн Кадастрын хэлтсийн даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 914 дүгээр шийдвэрээр цуцалсан болохыг мэдэгдье.

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар төрөл

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

1

MB-021035

2017.01.19

Дундговь

Гурвансайхан

Зүүн

2

MB-021036

2017.01.19

Дундговь

Гурвансайхан

Салхит

АМГТГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС