Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрийн 827, 828 дугаар шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХV-012900

2007.10.26

Дундговь

Говь-Угтаал

Угтаал

Бээжин жинхуа инвестмент монголиа ХХК

2

ХV-015477

2007.10.26

Сүхбаатар

Эрдэнэцагаан

Эрээн толгой

Собт трейд ХХК

3

MV-009516

2005.03.30

Төв

Баянжаргалан

Гэдгэр хангай

Анхай-Интернэшнл ХХК

4

МV-020660

2016.10.17

Говь-Алтай

Эрдэнэ

Балинтолгой

Балинтолгой майнинг ХХК

5

МV-012680

2007.09.04

Улаанбаатар

Налайх

Олз

Ёнченг ХХК

6

XV-018301

2015.10.05

Ховд

Манхан

Шарын нуруу

Жаско ХХК

7

XV-021026

2015.09.18

Увс

Малчин

Тал

Стархолдинг ХХК

8

XV-012798

2007.10.09

Дорноговь

Даланжаргалан

Ар булаг

Ловонко ХХК

9

XV-018160

2015.10.12

Завхан

Эрдэнэхайрхан

Цахир

Улиастайчулуу ХХК

10

XV-018332

2015.10.12

Завхан

Шилүүстэй

Ботгын хоолой

Улиастайчулуу ХХК

11

XV-018377

2015.10.14

Завхан

Отгон

Шийрийн толгой

Жаско ХХК

12

XV-012831

2007.10.16

Улаанбаатар

Налайх

Налайх орд

Баян-Ундруул ХХК

13

XV-014348

2008.10.24

Хэнтий

Биндэр

Толгой

Гөүюу эко монголиа ХХК

АМГТГ