Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон, Засгийн газрын 2018 оны 243 дугаар тогтоолыг тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл  авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарлагдах талбайнууд: 

1.         Баянхонгор аймгийн Баянцагаан сумын нутаг 3178.01 га бүхий Цагаан толгой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д      Уртраг                                          Өргөрөг

            град    мин     сек           град          мин     Сек

1          99        4          30.41         45            12        1.89

2          98        58        31.71          45           12        1.89

3          98        58        31.71          45           12        59.36

4          99        0          14.91          45           13        28.71

5          98        59        16.02          45           14        30.45

6          99        4          30.41          45           14        30.45

Босго үнэ: 14,301,045 төгрөг

Талбайн код: СШ 25-1

2.         Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Өндөршил Гурвансайхан сумдын нутаг 47101.3 га бүхий Олдох нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д      Уртраг                                           Өргөрөг

            град    мин     сек               град      мин     Сек

1          107     50        41.51              45        32        1.61

2          107     50        41.59             45       29        31.57

3          107     48        9.14                45        29        31.57

4          107     48        9.14               45       29        35.05

5          107     48        4.89               45       29        35.05

6          107     48        4.89               45       29        31.57

7          107     48        1.58               45       29        31.57

8          107     48        1.58               45       25        37.43

9          107     47        51.5               45       25        31.58

10        107     48        1.57               45       25        20.03

11        107     48        1.57               45       24        1.56

12        107     49        15.95              45        24        1.56

13        107     49        41.5              45        23        41.58

14        107     50        17.47            45        24        1.56

15        107     56        26.58            45        24        1.56

16        107     56        26.58            45        19        43.59

17        107     36        31.57              45        19        43.59

18        107     36        31.57              45        22        51.58

19        107     35        27.85              45        22        51.58

20        107     35        19.27              45        26        0.35

21        107     36        7.3                  45        26        0.35

22        107     36        7.3                  45        26        2.9

23        107     35        19.15              45        26        2.9

24        107     35        6.82               45       30        33.87

25        107     35        9.08               45       30        33.82

26        107     35        9.18                45        30        35.84

27        107     35        6.73                45        30        35.9

28        107     35        2.83                45        32        1.59

29        107     40        19.79              45        32        1.59

30        107     40        19.79              45        31        27.74

31        107     41        21.17              45        31        27.74

32        107     41        21.17              45        31        3.05

33        107     41        29.12              45        31        3.05

34        107     41        29.12              45        31        27.74

35        107     42        0.33                45        31        27.74

36        107     42        0.33                45        30        28.71

37        107     42        8                     45       30        28.71

38        107     42        8                     45        31        27.74

39        107     43        46.18              45        31        27.74

40        107     43        46.18              45        31        37.39

41        107     40        28.11              45        31        37.39

42        107     40        28.11              45        32        1.59

43        107     48        19.97             45       32        1.6

44        107     48        19.97              45        31        20.38

45        107     48        24.63             45       31        20.38

46        107     48        24.63              45        32        1.6

47        107     50        41.51              45        32        1.61

48        107     50        41.51              45        32        1.61

Босго үнэ: 211,955,850 төгрөг

Талбайн код: СШ 25-2

 

3.         Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын нутаг 2061.52 га бүхий Агар нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д      Уртраг                                       Өргөрөг

            град    мин     сек                град     мин     Сек

1          108     4          26.52              45        39        16.6

2          108     4          26.52              45        38        12.54

3          108     4          1.58                45        38        21.6

4          108     4          1.58                45        38        21.6

5          108     4          1.58                45        38        21.6

6          108     0          39.7                45        35        58.6

7          108     0          1.62                45        35        58.6

8          108     0          1.62                45        38        1.65

9          108     0          41.58              45        38        41.6

10        108     2          54.06              45        39        18.15

11        108     2          51.11              45        38        23.73

12        108     3          14.36              45        38        23.11

13        108     3          14.36              45        38        17.16

14        108     2          56.76              45        38        17.16

15        108     2          56.76              45        38        2.59

16        108     3          16.1                45        38        2.59

17        108     3          16.1                45        38        17.16

18        108     3          14.91              45        38        17.16

19        108     3          14.91              45        38        23.09

20        108     4          23.36              45        38        21.26

21        108     4          26.91             45       39        25.98

22        108     3          28.14              45        39        27.55

23        108     5          31.58              45        40        1.6

24        108     5          31.6                45        40        1.6

25        108     7          38.38              45        39        20.58

26        108     7          31.31              45        39        16.62

Босго үнэ: 9,276,840 төгрөг

Талбайн код: СШ 25-3

 

4.         Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын нутаг 9213.66 га бүхий Шарга нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д      Уртраг                                         Өргөрөг

            град    мин     сек                 град    мин     Сек

1          95        44        26.36              46        31        22.86

2          95        44        26.36              46        31        21.88

3          95        44        59.98             46       31        21.88

4          95        44        59.98              46        30        1.54

5          95        49        26.48              46        30        1.55

6          95        49        26.48              46        29        59.65

7          95        49        28.39              46        29        59.65

8          95        49        28.39              46        30        1.55

9          95        52        49.13              46        30        1.55

10        95        52        49.13              46        26        46.52

11        95        50        7.64                46        26        46.52

12        95        50        7.64                46        28        11.15

13        95        49        59.69              46        28        11.15

14        95        49        59.69              46        26        46.52

15        95        48        0.07                46        26        46.52

16        95        48        0.07                46        27        6.53

17        95        47        0.07                46        27        6.53

18        95        47        0.07                46        26        46.52

19        95        42        20.45              46        26        46.52

20        95        42        20.45              46        32        1.54

21        95        44        59.98              46        32        1.54

22        95        44        59.98              46        31        22.86

Босго үнэ: 41,461,470 төгрөг

Талбайн код: СШ 25-4

 

5.         Говь-Алтай аймгийн Тайшир сумын нутаг 3279.22 га бүхий Тайшир-1 нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д      Уртраг                                             Өргөрөг

            град    мин     сек                 град    мин     Сек

1          96        20        45.19              46        34        15.32

2          96        20        45.19              46        33        45

3          96        21        0.35                46        33        45

4          96        21        0.35                46        32        45.23

5          96        21        40.07              46        32        45.23

6          96        21        40.07              46        31        59.97

7          96        15        0.44                46        31        59.97

8          96        15        0.44                46        32        53.13

9          96        15        3.73                46        32        53.21

10        96        15        3.65                46        32        54.83

11        96        15        0.44                46        32        54.75

12        96        15        0.44                46        33        5.54

13        96        15        16.42              46        33        5.54

14        96        15        16.42              46        33        9.87

15        96        15        0.44                46        33        9.87

16        96        15        0.44                46        33        46.12

17        96        15        37.69              46        33        46.12

18        96        15        37.69              46        33        49.86

19        96        15        0.44                46        33        49.86

20        96        15        0.44                46        34        15.32

Босго үнэ: 14,756,490 төгрөг

Талбайн код: СШ 25-5

 

6.         Төв аймгийн Баянцагаан сумын нутаг 4023.34 га бүхий Сөндийн ам нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д      Уртраг                                         Өргөрөг

            град    мин     сек                 град    мин     Сек

1          107     11        1.45                46        59        31.69

2          107     11        1.45                46        57        14.69

3          107     3          31.44              46        57        14.7

4          107     3          31.44              46        59        31.69

Босго үнэ: 18,105,030 төгрөг

Талбайн код: СШ 25-6

 

7.         Хэнтий аймгийн Баянхутаг, Баян-Овоо сумдын нутаг 5364.18 га бүхий Цагаан толгой нэртэй талбай

 

Талбайн солбицлууд

Д/д      Уртраг                                           Өргөрөг

            град    мин     сек                 град    мин     Сек

1          111     43        34.97              47        27        24.78

2          111     48        42.55              47        26        1.73

3          111     49        5.15                47        26        1.73

4          111     49        42.82              47        25        44.73

5          111     50        2.05                47        24        52.33

6          111     50        2.04                47        24        9.98

7          111     49        5.18                47        24        22.86

8          111     44        2.03                47        21        21.27

9          111     44        2.04                47        23        17.18

10        111     43        54.98              47        24        33.77

11        111     42        21.97              47        26        21.78

Босго үнэ: 24,138,810 төгрөг

Талбайн код: СШ 25-7

 

8.         Булган аймагийн Гурванбулаг сумын нутаг 5869.47 га бүхий Бор толгой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д      Уртраг                                            Өргөрөг

            град    мин     сек                 град    мин     Сек

1          103     3          28.99              47        51        58.11

2          103     3          29.09              47        51        58.11

3          103     3          29.13              47        51        58.11

4          103     3          33.77              47        51        58.22

5          103     3          33.62              47        51        37.97

6          103     3          36.99              47        51        38.04

7          103     3          36.71              47        51        45.64

8          103     3          41.5                47        51        45.72

9          103     3          41.44              47        51        47.98

10        103     3          54.41              47        51        48.2

11        103     3          54.29              47        51        51.43

12        103     4          8.24                47        51        51.68

13        103     4          8.48                47        51        45.53

14        103     4          4.86                47        51        45.47

15        103     4          5.1                  47        51        38.99

16        103     3          55.97              47        51        38.84

17        103     3          56.03              47        51        36.9

18        103     3          33.68              47        51        36.52

19        103     3          33.8                47        51        11.77

20        103     7          41.19              47        51        11.77

21        103     7          41.19              47        49        27.1

22        103     4          35.68              47        49        27.1

23        103     4          35.68              47        49        8.28

24        103     5          59.37              47        49        8.28

25        103     5          59.37              47        48        1.46

26        103     0          0.8                  47        48        1.46

27        102     59        59.65              47        52        33.76

28        103     0          13.12              47        52        31.4

29        103     0          13.13             47       52        31.39

30        103     0          45.73              47        52        26

31        103     1          0.52                47        52        23.65

32        103     1          15.27              47        52        21.3

33        103     1          41.83              47        52        17.02

34        103     2          8.35                47        52        12.77

35        103     2          17.24              47        52        11.27

36        103     2          26.32              47        52        9.27

37        103     2          36.24              47        52        6.62

38        103     2          36.34              47        52        6.6

39        103     2          45.35              47        52        4.76

40        103     2          45.4                47        52        4.75

41        103     3          11.95              47        52        0.31

42        103     3          11.97              47        52        0.31

43        103     3          24.21              47        51        58.46

44        103     3          24.24              47        51        58.45

45        103     3          24.34              47        51        58.44

Босго үнэ: 26,412,615 төгрөг

Талбайн код: СШ 25-8

 

9.         Дорнод аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг 1240.14 га бүхий Цагаан нуруу нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д      Уртраг                                         Өргөрөг

            град    мин     сек                 град    мин     Сек

1          113     53        6.05                48        30        1.25

2          113     53        13.91              48        30        0.41

3          113     53        19.84              48        30        1.86

4          113     53        26.74              48        29        59.8

5          113     53        35.82              48        30        0.65

6          113     53        37.39              48        29        59.92

7          113     53        35.09              48        29        55.44

8          113     53        34.85              48        29        49.27

9          113     53        36.9                48        29        44.31

10        113     53        42.35              48        29        38.86

11        113     53        49.73              48        29        35.6

12        113     53        57.6                48        29        34.27

13        113     54        5.34                48        29        34.51

14        113     54        12.18              48        29        36.02

15        113     54        12.25              48        28        11.89

16        113     51        32.25              48        28        11.89

17        113     51        32.12              48        30        51.93

18        113     51        55.47              48        30        51.93

19        113     51        55.49              48        30        51.47

20        113     52        2.39                48        30        48.33

21        113     52        5.54                48        30        45.67

22        113     52        8.08                48        30        44.58

23        113     52        12.8                48        30        40.95

24        113     52        14.13              48        30        40.58

25        113     52        21.75              48        30        32.96

26        113     52        26.84              48        30        30.9

27        113     52        29.62              48        30        26.54

28        113     52        37.36              48        30        23.28

29        113     52        40.63              48        30        20.25

30        113     52        45.59              48        30        18.44

31        113     52        47.05              48        30        15.53

32        113     52        46.56              48        30        12.75

33        113     52        47.05              48        30        10.21

34        113     52        49.83              48        30        7.06

35        113     52        53.46              48        30        5.61

36        113     52        58.78              48        30        5.12

Босго үнэ: 5,580,630 төгрөг

Талбайн код: СШ 25-9

 

10.       Дорнод аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг 1367.81 га бүхий Шаварт нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д      Уртраг                                         Өргөрөг

            град    мин     сек                 град    мин     Сек

1          113     56        32.13              48        34        1.94

2          113     53        32.13              48        34        1.94

3          113     53        32.13             48       36        1.94

4          113     56        32.13              48        36        1.94

Босго үнэ: 6,155,145 төгрөг

Талбайн код: СШ 25-10

Сонгон шалгаруулалтын талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын  цахим хуудсанаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.    

 

 1. “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 3.3.2.10 -д заасан үйлчилгээний хөлс төлж Сонгон шалгаруулалтын  талбайн товч мэдээллийг авна уу.
 2. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох саналыг 2018 оны 9  дүгээр сарын  24-ний өдрийн 17 цаг хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 209 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 3. Сонгон шалгаруулалтанд ирүүлсэн саналыг уг сонгон шалгаруулалтанд оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан  2018 оны 9 дүгээр сарын    25 ны өдрийн 09  цаг 00 минутанд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209-н тоот өрөөнд  нээнэ. Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 4. Ирүүлсэн саналыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар батлагдсан коммисс  Уул уурхай,  хүнд үйлдвэрийн  сайдын 2018 оны А/28 дугаар тушаалаар  батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын дагуу үнэлнэ.
 5. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох санал ирүүлэх хаяг:

 

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 209 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263923

Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 • Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 •  Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг шилжүүлсэн баримт / Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг  Төрийн сангийн АМГТГ-Сонгон  100900018408  тоот дансанд тушаасан баримт
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх геологи хайгуулын ажлын төрөл, хугацаа өртөг болон байгаль           хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, төсөв хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний   санал
 •  Геологи, хайгуул, байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжийн  жагсаалт (техник, тоног төхөөрөмжийн эзэмшигчийг нотолсон гэрчилгээ, паспорт болон бусад баримт нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал (боловсон хүчин нь тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон мэргэжилтэй, мэргэшсэн болохыг баталсан боловсролын үнэмлэх, диплом, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Орон нутгийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах төлөвлөгөө
 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүд бүхий талбайн зураг / Кадастрын хэлтсээс авах /
 • Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт (төлбөрийн баримтын эх хувь)
 •  Улсын бүртгэлийн байгууллагад хамгийн сүүлийн байдлаар бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн дүрэм хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Сонгон шалгаруултанд оролцох  тухай албан бичиг
 • Сонгон шалгаруулалтанд оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ = нийт үнэ)  
 • Үйлчилгээний хураамж 250000 төгрөгийг Төрийн сан - 100900000752 тоот дансанд төлсбн баримт /төлбөрийн баримтын эх хувь/

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР