Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2017 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 156 дугаар шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-019913

2016.02.04

Дундговь

Гурвансайхан

Жоншт

Орд олз ХХК

2

ХV-020236

2016.02.03

Хэнтий

Батноров

Батноровын хонхор

Боржигин Бразерс  ХХК

3

XV-020277

2016.02.03

Дорноговь

Алтанширээ

Хөх толгод

Нутгийн буян групп ХХК

4

XV-015451

2010.02.02

Өмнөговь

Ханбогд

Жавхлант

Шприй ХХК

5

ХV-020183

2016.02.01

Дорнод

Баяндун

Бараат

Ихмонгол сигналс ХХК

6

ХV-020157

2016.02.01

Дорнод

Баяндун

Бараан овоо

Шар талын нуур ХХК

7

ХV-020251

2016.02.01

Дорнод

Баяндун

Ногоон мод

Шар талын нуур ХХК

8

ХV-019953

2016.02.01

Сэлэнгэ

Баянгол, Орхон, Сайхан

Хөтөл

Шижир ресорсиз ХХК

9

ХV-018148

2015.05.19

Говь-Алтай

Дэлгэр

Дэнж

Монголиан прожект менежмент групп ХХК

10

ХV-019853

2016.01.21

Говьсүмбэр, Дундговь

Сүмбэр, Цагаандэлгэр

Цагаан

Универсалнобле машинери ХХК

11

ХV-019517

2015.12.22

Дорноговь

Хөвсгөл

Говь

Универсалнобле сольюшнс ХХК

12

ХV-019594

2015.12.22

Дорноговь

Улаанбадрах, Хөвсгөл

Улаан

Универсалнобле элемент ХХК


АМГТГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС