Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон, Засгийн газрын 2017 оны 37 дугаар тогтоол,  Уул уурхайн сайдын 2015 оны 10 дугаар тушаалаар батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 1 дүгээр зүйлийн 1.6-т “Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газартай давхцалтай эсхүл хууль бус олборлолтонд өртсөн талбайтай сонгон шалгаруулалтын талбай нь давхцаж байвал тухайн орон нутагт үүсгэн байгуулагдсан орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийн дунд хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг олгох сонгон шалгаруулалтыг хязгаарлагдмал байдлаар зохион явуулж болно” гэж заасныг тус тус үндэслэн дараахь талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл  авах хязгаарлагдмал сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна.

Үүнд: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарласан талбайнууд

 1. Төв  аймгийн Заамар сумын нутаг   15541.08 га бүхий “Өвөр наймганы ам” нэртэй талбайд                                                                         

Талбайн солбицлууд :

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

104

30

28.07

48

12

14.13

2

104

30

28.07

48

11

59.71

3

104

30

48.87

48

11

59.71

4

104

30

48.87

48

11

43.6

5

104

31

20

48

11

43.6

6

104

31

20

48

11

33.09

7

104

31

40

48

11

33.09

8

104

31

40

48

10

51.29

9

104

30

45.64

48

10

51.29

10

104

30

45.64

48

10

4

11

104

29

58.06

48

10

4

12

104

29

58.06

48

7

53.43

13

104

32

32.82

48

7

43.43

14

104

32

32.82

48

5

58.04

15

104

31

3.11

48

5

58.04

16

104

31

3.11

48

6

3.38

17

104

30

43.56

48

6

3.38

18

104

30

43.56

48

5

50.09

19

104

31

3.11

48

5

50.09

20

104

31

3.11

48

5

57.94

21

104

32

32.82

48

5

57.94

22

104

32

32.82

48

3

10

23

104

26

37.94

48

3

10

24

104

26

37.94

48

3

51.18

25

104

25

14.39

48

3

51.18

26

104

25

14.39

48

4

1.62

27

104

23

39.24

48

4

1.62

28

104

23

39.24

48

4

9.76

29

104

22

53.04

48

4

9.76

30

104

22

53.04

48

4

18.5

31

104

22

18

48

4

18.5

32

104

22

18

48

4

26.5

33

104

21

56

48

4

26.5

34

104

21

56

48

4

38

35

104

21

33

48

4

38

36

104

21

33

48

4

48

37

104

21

6

48

4

48

38

104

21

6

48

5

10

39

104

20

49

48

5

10

40

104

20

49

48

5

26

41

104

21

43

48

5

26

42

104

21

43

48

5

31.82

43

104

23

7.91

48

5

31.82

44

104

23

7.91

48

6

14.82

45

104

22

20.92

48

6

35.82

46

104

21

30.91

48

6

35.82

47

104

21

30.9

48

5

31.82

48

104

20

36.9

48

5

31.82

49

104

20

36.9

48

5

41.82

50

104

20

36.9

48

5

41.82

51

104

20

36.91

48

6

8.61

52

104

20

36.92

48

6

45.81

53

104

20

36.92

48

6

45.81

54

104

20

36.92

48

6

45.81

55

104

19

0.91

48

6

45.81

56

104

19

0.91

48

6

45.81

57

104

18

29.91

48

6

45.81

58

104

18

29.91

48

7

12

59

104

18

40

48

7

12

60

104

18

40

48

7

36

61

104

18

50

48

7

36

62

104

18

50

48

8

2.81

63

104

25

17.55

48

8

5.19

64

104

25

17.55

48

6

50

65

104

25

4.3

48

6

50

66

104

25

4.3

48

6

36.62

67

104

25

24.02

48

6

36.62

68

104

25

24.02

48

6

50

69

104

25

17.64

48

6

50

70

104

25

17.64

48

8

5.21

71

104

25

34.32

48

8

5.31

72

104

25

40.4

48

10

38.49

73

104

25

40.4

48

10

41.81

74

104

27

45.92

48

10

41.81

75

104

27

45.92

48

11

20.18

76

104

28

53.85

48

11

20.18

77

104

28

53.85

48

11

40.2

78

104

29

48.9

48

11

40.2

79

104

29

48.9

48

12

14.13

Босго үнэ:  34 874 183  төгрөг

Талбайн код: СШ 14-1

 1. Төв  аймгийн  Заамар сумын нутаг 5628.5   га бүхий “Түмэнгийн дөрөлж” нэртэй талбайд 

Талбайн солбицлууд :

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

104

40

40

48

2

54.83

2

104

40

40

47

58

29.5

3

104

39

8

47

58

45

4

104

37

39

47

58

45

5

104

34

20

48

0

1.8

6

104

34

20

48

2

54.83

Босго үнэ:  12 630 354  төгрөг

Талбайн код: СШ 14-2

Сонгон шалгаруулалт зарлах талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын  цахим хуудсанаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.    

 1. Үйлчилгээний хураамж болох 250.000 төгрөг төлж Сонгон шалгаруулалтын  талбайн товч мэдээллийг авна уу.
 2. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2017 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 17 цаг хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 309 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечилэн хүлээлгэн өгнө.
 3. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг сонгон шалгаруулалтанд оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан 2017 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн 9 цаг 00 минутад Ашигт малтмал, газрын тосны газрын хурлын танхимд нээнэ. Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 4. Ирүүлсэн саналыг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын тушаалаар батлагдсан коммисс  Уул уурхайн сайдын 2015 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 10 дугаар тушаалаар батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”, уг журамд Уул уурхайн сайдын 2015 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 126 дугаар тушаалаар орсон нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу үнэлнэ.
 5. Сонгон шалгаруулалтад оролцох санал ирүүлэх хаяг:

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 309 тоот өрөө,

Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263704

 1. Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд: 
 • Сонгон шалгаруултад оролцох санал  /маягтын дагуу /
 • Санал гаргагчийн албан ёсны тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)   
 • Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)    
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг Монгол Банкинд бүртгэлтэй арилжааны банкинд хугацаатай /Сонгон шалгаруулалтын саналыг нээсэн өдрөөс хойш ажлын 15 хоног/ байршуулсан баталгаа
 • Сонгон шалгаруулалтанд оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ = нийт үнэ)   
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх хайгуул болон ашиглалтын ажлын төрөл хэмжээ, хугацаа, өртөг болон байгаль хамгаалахад зарцуулах зардлыг тоймлон тусгасан төсөл, төсвийн санал
 • Хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах техник, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт (баримтыг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал. (баримтыг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 • Хайгуул, ашиглалт, нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааг явуулах, дэвшилтэт арга, аргачлал, технологийн шийдэл;
 • Ашигт малтматын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1-д заасны дагуу хийгдсэн талбайн зураг.
 • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан – 100900018007 тоот дансанд төлсөн баримт (төлбөрийн баримтын эх хувь)

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР