2013 оны тайлан 2014 Уулын ажлын төлөвлөгөө батлуулах аж ахуй нэгжүүд БОНБНҮнэлгээгээ. 400А тоотын О.Амарсанаа мэргэжилтэнд бүртгүүлнэ үү.