Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2013 оны 06 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 250 дугаар шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-013626

2008.04.29

Өмнөговь

Ноён

Баянтал

Жи Эс И ХХК

2

XV-013619

2008.04.29

Увс

Тариалан, Түргэн

Шургуйн сант

Монрос пром уголь ХХК

3

XV-009709

2008.05.02

Төв

Баян

Цайдам

Номхон далайн-Эрдэнэс  ХХК

4

ХҮ-016845

2009.05.06

Сэлэнгэ

Баянгол

Буянт

Санаа жигүүр ХХК

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС