Хэлтсийн зорилго:

Геологийн зураглал, сэдэвчилсэн судалгаа, ашигт малтмалын хайгуул, газрын тос, уламжлалт бус газрын тос, нүүрсний эрэл, хайгуул чиглэлээр бодлого, хууль, журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах.

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:

  • Нутаг дэвсгэрийн геологи, гидрогеологийн зураглал, геофизик, геоэкологийн болон сэдэвчилсэн судалгааг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх, хяналт тавих, ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтоцыг судалж эрдэс баялгийн үнэлгээ өгөх;
  • Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж буй геологийн судалгааны төслүүдийн төлөвлөгөө, геологийн даалгавар боловсруулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, тайланг хүлээн авч хянах, холбогдох дүгнэлт, шийдвэр гаргах замаар геологийн судалгааны ажлыг удирдан чиглүүлэх болон эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох санал зөвлөгөө өгөх;
1Мижиддоржийн ЭнхжаргалХэлтсийн дарга 263750enkhjargal.m@mrpam.gov.mn
2Үржингийн Ганбаатар Ашигт малтмалын хайгуул хариуцсан ахлах мэргэжилтэн263752ganbaatar.y@mrpam.gov.mn
3Алтангэрэлийн ТамирааМеталл ашигт малтмал хариуцсан мэргэжилтэн 263752tamiraa.a@mrpam.gov.mn
4Мандширын МөнгөнтуяаҮнэт металл хариуцсан мэргэжилтэн.263752munguntuya.m@mrpam.gov.mn
5М.СүбээдэйТөлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн. 263752subeedei.m@mrpam.gov.mn
6Товуудоржийн БатдоржМеталл бус ашигт малтмал хариуцсан мэргэжилтэн.263926batdorj.t@mrpam.gov.mn
7Бат-Эрдэнийн Мөнх-Эрдэнэ ЭБМЗ-ийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн 263926munkh-erdene@mrpam.gov.mn