Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 536 дугаар шийдвэрээр цуцалсаныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-014456

2008.11.27

Өмнөговь

Сэврэй

Хар-Овоо

Арома амт  ХХК

2

XV-014454

2008.11.27

Өмнөговь

Сэврэй

Хар-Овоо-1

Арома амт  ХХК

3

XV-014461

2008.11.28

Дундговь

Хулд

Их далан

Түргэн-Үүд ХХК

4

XV-014477

2008.12.01

Баянхонгор

Бөмбөгөр

Зүүн дэнж-2

Түшээ говь ХХК

5

XV-015324

2009.12.03

Дорнод

Матад

Хөвөө нуур

Шинэ азиа майнинг групп ХХК

6

XV-015325

2009.12.03

Дорнод

Халх гол

Шинэ уул

Шинэ азиа майнинг групп ХХК

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС