Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2014 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 06 дугаар шийдвэрээр цуцалсаныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

14527Х

2008.12.08

Дундговь

Адаацаг

Ухаа-Овоо

Гео-Эрин ХХК

2

15356Х

2009.12.11

Баянхонгор

Баян-Өндөр

Цэнхэр номин

Эрдэнэмонгол ХХК

3

15368Х

2009.12.16

Хэнтий

Баянхутаг, Галшар

Овоот булгийн овоо

Гурван талст  ХХК

4

14584Х

2008.12.18

Дундговь

Өндөршил

Өндөр шил-2

Глобал истерн минералз рисеч  ХХК

5

5679А

2003.04.25

Баянхонгор

Галуут

Манжийн худаг-2

Эм Эм Ар Ай ХХК

6

16943Х

2007.10.16

Дорноговь

Хатанбулаг

Толгодын тал

Монлаа ХХК

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС