Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2014 оны 02 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 61 дүгээр шийдвэрээр цуцалсаныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

15439Х

2010.01.26

Завхан

Завханмандал, Эрдэнэхайрхан

Эрдэнэ

Сэндом  ХХК

2

14694Х

2009.01.27

Сүхбаатар

Сүхбаатар, Асгат

Ерөөлт

Дорнын чулуулаг ХХК

3

17434Х

2009.01.27

Сүхбаатар

Сүхбаатар

Ерөөлт

Дорнын чулуулаг ХХК

4

15443Х

2010.01.27

Дундговь

Дэлгэрцогт, Дэрэн

Цахирын жас

Ханхангамж ХХК

5

15427Х

2010.01.21

Увс

Завхан, наранбулаг

Дэл хар

Хэмчиг голд ХХК

6

14681Х

2009.01.23

Өмнөговь

Сэврэй

Баян

Арома амт ХХК

7

11175Х

2006.01.23

Төв

Баянцагаан

Бялзуухайн тал

Вэнчөн ХХК

8

11214Х

2006.01.24

Завхан

Завханмандал, Ургамал

Магнай уул

Магнай даваа ХХК

9

15260Х

2006.01.24

Завхан

Дөрвөлжин

Ногоон дарь уул

Эмиралдмаунтан ХХК

10

15457Х

2010.02.03

Дорнод

Баянтүмэн, Чойбалсан

Их шороот

Климаксмэжур ХХК

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС