Шинээр ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг олгох төрөөс тогтоосон талбайг 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрөл болон бусад хориглосон талбайнуудын давхцалыг арилган өргөдөлөөр олгох талбайн дүрсийг (shape файл) татаж авахаар оруулав.