Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2014 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 268 дугаар шийдвэрээр цуцалсаныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл,дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг/хот

Сум/дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-013743

2008.05.26

Архангай

Тариат

Даахийн гол

Кэтэймайнинг ХХК

2

XV-014919

2009.05.22

Өмнөговь

Ханбогд

Их булаг

Түргэн-Үүд ХХК

 
 

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС