Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийн дагуу үйл ажиллагаа нь зогссон аж ахуй нэгжүүдийн анхааралд

“Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” хууль батлагдсантай холбогдуулан тухайн хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид албан хүсэлтээ Ашигт малтмалын газрын Уул уурхайн хэлтэст ирүүлнэ үү.

Батлагдсан хуулийг  http://www.legalinfo.mn/law/details/224?lawid=224 линкээр орж татаж авна уу.

Холбогдох утас: 263709