Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай болон ашиглалтын зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2014 оны 08 дугаар сарын 13-ний өдрийн 333 дугаар шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

11833Х

2009.06.19

Дорнод

Баянтүмэн, Сэргэлэн

Өвөрхудаг

Гоби-Энтерпрайз ХХК

2

7752А

2004.06.21

Баянхонгор

Галуут

Хавцгайтын хөндий

Эрчим-Импекс ХХК

3

14945А

2009.06.23

Баян-Өлгий

Ногоон нуур

Цагааннуур

ШШДБ ХХК

4

13839Х

2008.06.25

Сүхбаатар

Түвшин ширээ

Энгэр-Ухаа

Гаррисон-Ази ХХК

5

13837Х

2008.06.25

Увс

Тариалан, Өмнөговь

Орлогын гол

Юм-Агаа ХХК

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС