Дараахи орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газруудын тусгай хэрэгцээнд байх хугацаа дууссан тул Кадастрын бүртгэлээс хассаныг мэдэгдье.

Код

Талбайн нэр

Талбайн хэмжээ (га)

Шийдвэрийн

Дуусах огноо

Шийдвэрлэсэн

Огноо

Дугаар

Аймаг

Сум

SPT-00003

Зотол хан уул

2506.09

2009.06.15

23

2014.06.15

Сүхбаатар

 

SPT-00004

Баян эрх уул

2120

2009.06.15

23

2014.06.15

Сүхбаатар

 

SPT-00007

50-р өргөрөг хойш сумд

5644217.8

2009.06.01

01

2014.06.01

Хөвсгөл

 

SPT-00172

Зотол хаан уул

101225.73

2008.04.29

5

2013.03.25

Сүхбаатар

 

SPT-00420

Нөөц нутаг

89681.96

2008.03.25

04

2013.03.25

Сүхбаатар

Эрдэнэцагаан

SPT-00438

Хангилцагийн голын дагуу

34452.25

2007.12.28

6/11

2012.12.28

Увс

Цагаанхайрхан

SPT-00662

Шийрийн хөндий , Талын толгой Хурданы хөтөл

23569.81

2007.01.15

04

2012.01.22

Дархан-Уул

Хонгор

SPT-00663

Сонгино, Мөөл

15018.26

2007.01.15

04

2012.01.22

Дархан-Уул

Хонгор

SPT-00685

Хотгор

1007.26

2005.07.04

78

2007.07.04

Баянхонгор

 

SPT-01021

Борт

9304.48

2006.06.22

22

2009.06.22

Баян-Өлгий

Толбо

SPT-01081

Тодорхойгүй

28689.46

2002.10.23

15

2010.10.23

Сүхбаатар

Сүхбаатар

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС

2014 оны 08 дугаар сарын 20