Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай болон ашиглалтын зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2014 оны 08 дугаар сарын 26-ны/ний/ өдрийн 373 дугаар/дүгээр/ шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

 

1

15004Х

2009.07.20

Дорноговь

Хатанбулаг

Зоост-Уул

Занадукоул монголия ХХК

2

15013Х

2009.07.21

Сүхбаатар

Сүхбаатар

Халзан

Цаст хангай ХХК

3

12569Х

2007.07.25

Дорноговь

Айраг

Улаан нуур

Глобал истерн минералз рисеч ХХК

 АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС