Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай  зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 21-ны/ний/ өдрийн 517 дугаар/дүгээр/ шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

15190Х

2009.10.12

Дундговь

Гурвансайхан

Буянтын-Ар

УУНК  ХХК

2

15205Х

2009.10.16

Дорнод

Цагаан-Овоо

Баянлаг

Боохун ХХК

3

14303Х

2008.10.17

Хөвсгөл

Бүрэнтогтох

Сайр

Мон-Ажнай ХХК

4

17404А

2013.10.17

Төв

Алтанбулаг

Бөхөгийн хөндий

Ээмдэ ХХК

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС