Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийг цахимаар авахтай холбоотойгоор VPN төхөөрөмж болон Цахимаар өргөдөл өгөх талаархи сургалтыг МҮЭСТО-ны  бага танхимд 2015 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 09 цагт зохион байгуулна.