Цахим системийн аюулгүй ажиллагааг хангах үүднээс холбогдох байгууллагуудын өгсөн зөвлөмжийн дагуу 2015 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 08.00 цагаас эхлэн систем ажиллах болсныг мэдэгдье. Үүнээс өмнө системд нэвтрэх эрх идэвхжихгүй болохыг анхааруулж байна.