Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын  тусгай  зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2015 оны 01 дүгээр/дугаар сарын 27-ны/ний/ өдрийн 40 дугаар/дүгээр/ шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

15335Х

2009.12.04

Хэнтий

Хэрлэн

Өлзийт

Хэмжээлшгүй-Од  ХХК

2

15327Х

2009.12.04

Дорноговь, Өмнөговь

Хатанбулаг, Ханбогд

Солгор шанд

Голденвинг ХХК

3

14571Х

2008.12.12

Дундговь

Адаацаг, Луус, Сайнцагаан

Хар толгой-2

Хангипроспек-тинг ХХК

4

14572Х

2008.12.12

Дундговь

Хулд

Алтантолгой

Хангипроспек-тинг ХХК

5

14573Х

2008.12.12

Дундговь

Адаацаг, Луус, Сайнцагаан

Хар толгой-2

Хангипроспек-тинг ХХК

6

14574Х

2008.12.12

Дундговь

Луус

Хар толгой

Хангипроспек-тинг ХХК

7

15366Х

2009.12.16

Дорнод, Сүхбаатар

Булган, Сүхбаатар

Илрэл-2

Тройгоби ХХК

8

15365Х

2009.12.16

Сүхбаатар

Мөнххаан

Илрэл-1

Нагааранзбаж ХХК

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС