2015.03.25-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025496Алт97° 32' 15.00" E46° 14' 54.00" N
NE-025496Алт97° 32' 15.00" E46° 19' 20.00" N
NE-025496Алт97° 43' 9.00" E46° 19' 20.00" N
NE-025496Алт97° 43' 9.00" E46° 14' 54.00" N
NE-025496Алт97° 32' 15.00" E46° 14' 54.00" N
NE-025511Эрдэнэ103° 36' 8.19" E42° 50' 9.86" N
NE-025511Эрдэнэ103° 39' 43.90" E42° 51' 9.70" N
NE-025511Эрдэнэ103° 39' 43.90" E42° 49' 2.56" N
NE-025511Эрдэнэ103° 39' 40.77" E42° 49' 6.46" N
NE-025511Эрдэнэ103° 39' 35.78" E42° 49' 12.64" N
NE-025511Эрдэнэ103° 39' 24.74" E42° 49' 26.36" N
NE-025511Эрдэнэ103° 39' 6.92" E42° 49' 42.44" N
NE-025511Эрдэнэ103° 38' 42.34" E42° 49' 47.30" N
NE-025511Эрдэнэ103° 37' 59.20" E42° 49' 48.49" N
NE-025511Эрдэнэ103° 37' 45.39" E42° 49' 40.61" N
NE-025511Эрдэнэ103° 37' 30.33" E42° 49' 36.15" N
NE-025511Эрдэнэ103° 37' 1.23" E42° 49' 34.94" N
NE-025511Эрдэнэ103° 36' 46.43" E42° 49' 32.45" N
NE-025511Эрдэнэ103° 36' 39.18" E42° 49' 31.25" N
NE-025511Эрдэнэ103° 36' 20.61" E42° 49' 27.58" N
NE-025511Эрдэнэ103° 36' 0.89" E42° 49' 23.91" N
NE-025511Эрдэнэ103° 35' 51.47" E42° 49' 28.09" N
NE-025511Эрдэнэ103° 35' 52.39" E42° 49' 28.79" N
NE-025511Эрдэнэ103° 36' 1.78" E42° 49' 35.93" N
NE-025511Эрдэнэ103° 36' 12.02" E42° 49' 47.20" N
NE-025511Эрдэнэ103° 36' 11.92" E42° 49' 51.49" N
NE-025511Эрдэнэ103° 36' 9.34" E42° 50' 2.61" N
NE-025511Эрдэнэ103° 36' 8.19" E42° 50' 9.86" N
NE-025502Хас93° 34' 25.00" E45° 34' 30.00" N
NE-025502Хас93° 34' 25.00" E45° 37' 0.00" N
NE-025502Хас93° 44' 30.00" E45° 37' 0.00" N
NE-025502Хас93° 44' 30.00" E45° 34' 30.00" N
NE-025502Хас93° 34' 25.00" E45° 34' 30.00" N
NE-025504Ханын нуруу103° 53' 20.00" E47° 50' 44.00" N
NE-025504Ханын нуруу103° 58' 28.02" E47° 50' 44.00" N
NE-025504Ханын нуруу103° 57' 47.44" E47° 49' 41.77" N
NE-025504Ханын нуруу103° 54' 22.42" E47° 46' 22.45" N
NE-025504Ханын нуруу103° 53' 20.00" E47° 44' 51.06" N
NE-025504Ханын нуруу103° 53' 20.00" E47° 50' 44.00" N
NE-025506Хонгилт103° 34' 8.44" E47° 44' 53.14" N
NE-025506Хонгилт103° 38' 19.01" E47° 47' 55.38" N
NE-025506Хонгилт103° 37' 59.08" E47° 49' 46.43" N
NE-025506Хонгилт103° 39' 56.09" E47° 49' 30.10" N
NE-025506Хонгилт103° 39' 56.09" E47° 47' 0.00" N
NE-025506Хонгилт103° 38' 0.00" E47° 47' 0.00" N
NE-025506Хонгилт103° 38' 0.00" E47° 44' 0.00" N
NE-025506Хонгилт103° 34' 8.44" E47° 44' 0.00" N
NE-025506Хонгилт103° 34' 8.44" E47° 44' 53.14" N
NE-025488Ханбогд95° 3' 7.00" E48° 10' 30.00" N
NE-025488Ханбогд95° 3' 7.00" E48° 13' 50.00" N
NE-025488Ханбогд95° 10' 6.00" E48° 13' 50.00" N
NE-025488Ханбогд95° 10' 6.00" E48° 10' 30.00" N
NE-025488Ханбогд95° 3' 7.00" E48° 10' 30.00" N
NE-025497Ноён нэг102° 2' 0.99" E42° 42' 47.99" N
NE-025497Ноён нэг102° 12' 29.78" E42° 42' 47.99" N
NE-025497Ноён нэг102° 12' 29.78" E42° 40' 2.00" N
NE-025497Ноён нэг102° 2' 0.99" E42° 40' 2.00" N
NE-025497Ноён нэг102° 2' 0.99" E42° 42' 47.99" N
NE-025500Цагаан бургас91° 47' 49.17" E47° 40' 36.56" N
NE-025500Цагаан бургас91° 47' 59.20" E47° 40' 36.56" N
NE-025500Цагаан бургас91° 47' 59.20" E47° 40' 1.56" N
NE-025500Цагаан бургас91° 49' 49.21" E47° 40' 1.56" N
NE-025500Цагаан бургас91° 49' 49.21" E47° 39' 51.57" N
NE-025500Цагаан бургас91° 47' 49.17" E47° 39' 51.57" N
NE-025500Цагаан бургас91° 47' 49.17" E47° 40' 36.56" N
NE-025508Идэртийн гол92° 15' 38.61" E46° 24' 26.42" N
NE-025508Идэртийн гол92° 15' 16.18" E46° 24' 26.42" N
NE-025508Идэртийн гол92° 15' 8.12" E46° 24' 30.60" N
NE-025508Идэртийн гол92° 13' 25.32" E46° 25' 23.85" N
NE-025508Идэртийн гол92° 10' 13.64" E46° 27' 17.44" N
NE-025508Идэртийн гол92° 10' 34.54" E46° 27' 43.74" N
NE-025508Идэртийн гол92° 11' 12.40" E46° 28' 41.61" N
NE-025508Идэртийн гол92° 11' 15.04" E46° 29' 5.41" N
NE-025508Идэртийн гол92° 12' 31.59" E46° 28' 47.78" N
NE-025508Идэртийн гол92° 13' 20.94" E46° 28' 26.86" N
NE-025508Идэртийн гол92° 14' 7.04" E46° 27' 47.16" N
NE-025508Идэртийн гол92° 15' 38.61" E46° 27' 34.21" N
NE-025508Идэртийн гол92° 15' 38.61" E46° 24' 26.42" N
NE-025509Наран-195° 8' 11.00" E47° 40' 0.00" N
NE-025509Наран-195° 3' 20.00" E47° 40' 0.00" N
NE-025509Наран-195° 3' 20.00" E47° 42' 57.00" N
NE-025509Наран-195° 8' 11.00" E47° 42' 57.00" N
NE-025509Наран-195° 8' 11.00" E47° 40' 0.00" N
NE-025510Тээг101° 14' 38.98" E45° 31' 31.53" N
NE-025510Тээг101° 14' 1.00" E45° 31' 31.53" N
NE-025510Тээг101° 14' 1.00" E45° 32' 42.00" N
NE-025510Тээг101° 14' 38.98" E45° 32' 42.00" N
NE-025510Тээг101° 14' 38.98" E45° 31' 31.53" N
NE-025494Цахиртын булаг94° 21' 5.50" E49° 13' 22.80" N
NE-025494Цахиртын булаг94° 20' 47.75" E49° 14' 44.20" N
NE-025494Цахиртын булаг94° 20' 26.68" E49° 15' 21.76" N
NE-025494Цахиртын булаг94° 29' 59.70" E49° 15' 21.76" N
NE-025494Цахиртын булаг94° 29' 59.70" E49° 13' 22.80" N
NE-025494Цахиртын булаг94° 21' 5.50" E49° 13' 22.80" N
NE-025492Их баян99° 17' 0.43" E46° 10' 11.57" N
NE-025492Их баян99° 18' 56.07" E46° 10' 11.57" N
NE-025492Их баян99° 18' 16.46" E46° 9' 12.14" N
NE-025492Их баян99° 17' 0.43" E46° 9' 12.14" N
NE-025492Их баян99° 17' 0.43" E46° 10' 11.57" N
NE-025499Урд103° 8' 34.03" E42° 20' 1.20" N
NE-025499Урд103° 2' 3.40" E42° 20' 1.20" N
NE-025499Урд103° 2' 3.40" E42° 21' 38.00" N
NE-025499Урд103° 8' 34.03" E42° 21' 38.00" N
NE-025499Урд103° 8' 34.03" E42° 20' 1.20" N
NE-025501Элст94° 44' 58.50" E48° 25' 8.00" N
NE-025501Элст94° 40' 21.30" E48° 25' 8.00" N
NE-025501Элст94° 40' 21.30" E48° 28' 51.00" N
NE-025501Элст94° 44' 58.50" E48° 28' 51.00" N
NE-025501Элст94° 44' 58.50" E48° 25' 8.00" N
NE-025491Гэрэл94° 45' 0.01" E45° 23' 10.00" N
NE-025491Гэрэл94° 51' 6.00" E45° 23' 10.00" N
NE-025491Гэрэл94° 51' 6.00" E45° 18' 20.00" N
NE-025491Гэрэл94° 35' 50.00" E45° 18' 20.00" N
NE-025491Гэрэл94° 35' 50.00" E45° 20' 0.00" N
NE-025491Гэрэл94° 45' 0.01" E45° 20' 0.00" N
NE-025491Гэрэл94° 45' 0.01" E45° 23' 10.00" N
NE-025507Дааган дэл93° 22' 48.16" E48° 42' 36.24" N
NE-025507Дааган дэл93° 35' 59.04" E48° 42' 36.24" N
NE-025507Дааган дэл93° 35' 59.04" E48° 37' 55.68" N
NE-025507Дааган дэл93° 30' 10.00" E48° 37' 55.68" N
NE-025507Дааган дэл93° 30' 10.00" E48° 32' 37.81" N
NE-025507Дааган дэл93° 35' 59.51" E48° 32' 37.81" N
NE-025507Дааган дэл93° 35' 59.51" E48° 30' 1.70" N
NE-025507Дааган дэл93° 22' 48.16" E48° 30' 1.70" N
NE-025507Дааган дэл93° 22' 48.16" E48° 42' 36.24" N
NE-025503Талын хар93° 59' 59.55" E49° 15' 1.75" N
NE-025503Талын хар93° 59' 59.55" E49° 13' 1.75" N
NE-025503Талын хар93° 52' 46.04" E49° 13' 1.75" N
NE-025503Талын хар93° 50' 28.07" E49° 15' 50.00" N
NE-025503Талын хар93° 51' 11.67" E49° 16' 58.73" N
NE-025503Талын хар93° 51' 23.03" E49° 18' 21.74" N
NE-025503Талын хар93° 52' 29.51" E49° 18' 21.74" N
NE-025503Талын хар93° 52' 29.50" E49° 15' 1.50" N
NE-025503Талын хар93° 59' 59.55" E49° 15' 1.75" N
NE-025489Их96° 18' 37.00" E46° 53' 6.00" N
NE-025489Их96° 18' 37.00" E46° 59' 46.00" N
NE-025489Их96° 31' 9.00" E46° 59' 46.00" N
NE-025489Их96° 31' 9.00" E46° 53' 6.00" N
NE-025489Их96° 18' 37.00" E46° 53' 6.00" N
NE-025490Сантмаргац95° 21' 14.00" E48° 29' 45.00" N
NE-025490Сантмаргац95° 16' 30.00" E48° 29' 45.00" N
NE-025490Сантмаргац95° 16' 30.00" E48° 34' 21.71" N
NE-025490Сантмаргац95° 21' 14.00" E48° 34' 21.71" N
NE-025490Сантмаргац95° 21' 14.00" E48° 29' 45.00" N
NE-025498Хайст92° 21' 52.43" E45° 48' 39.40" N
NE-025498Хайст92° 28' 49.73" E45° 48' 39.40" N
NE-025498Хайст92° 28' 49.73" E45° 47' 0.00" N
NE-025498Хайст92° 21' 52.43" E45° 47' 0.00" N
NE-025498Хайст92° 21' 52.43" E45° 48' 39.40" N
NE-025505Тал103° 30' 10.00" E44° 25' 30.00" N
NE-025505Тал103° 47' 45.00" E44° 25' 30.00" N
NE-025505Тал103° 47' 45.00" E44° 21' 6.00" N
NE-025505Тал103° 30' 10.00" E44° 21' 6.00" N
NE-025505Тал103° 30' 10.00" E44° 25' 30.00" N
NE-025493Тост98° 7' 13.00" E46° 3' 46.00" N
NE-025493Тост98° 1' 37.00" E46° 3' 46.00" N
NE-025493Тост98° 1' 37.00" E46° 7' 16.12" N
NE-025493Тост98° 3' 43.22" E46° 6' 26.46" N
NE-025493Тост98° 7' 13.00" E46° 5' 17.93" N
NE-025493Тост98° 7' 13.00" E46° 3' 46.00" N
NE-025495Билүүт91° 43' 59.11" E49° 36' 43.66" N
NE-025495Билүүт91° 44' 54.41" E49° 36' 31.25" N
NE-025495Билүүт91° 45' 32.13" E49° 36' 1.78" N
NE-025495Билүүт91° 43' 59.11" E49° 36' 1.78" N
NE-025495Билүүт91° 43' 59.11" E49° 36' 43.66" N