2015.04.01-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025584Шийрийн толгой97° 38' 0.00" E46° 36' 35.00" N
NE-025584Шийрийн толгой97° 30' 16.00" E46° 36' 35.00" N
NE-025584Шийрийн толгой97° 30' 16.00" E46° 40' 0.00" N
NE-025584Шийрийн толгой97° 38' 0.00" E46° 40' 0.00" N
NE-025584Шийрийн толгой97° 38' 0.00" E46° 36' 35.00" N
NE-025596Сант95° 16' 20.00" E48° 39' 11.29" N
NE-025596Сант95° 22' 51.27" E48° 39' 14.48" N
NE-025596Сант95° 22' 54.56" E48° 36' 3.30" N
NE-025596Сант95° 22' 13.72" E48° 35' 52.62" N
NE-025596Сант95° 22' 13.55" E48° 34' 25.92" N
NE-025596Сант95° 20' 26.30" E48° 34' 26.12" N
NE-025596Сант95° 20' 26.30" E48° 37' 1.71" N
NE-025596Сант95° 16' 20.02" E48° 37' 1.90" N
NE-025596Сант95° 16' 20.00" E48° 39' 11.29" N
NE-025578Улаан93° 9' 45.67" E46° 35' 45.00" N
NE-025578Улаан93° 9' 45.67" E46° 36' 45.47" N
NE-025578Улаан93° 10' 59.61" E46° 37' 10.65" N
NE-025578Улаан93° 11' 58.63" E46° 35' 59.64" N
NE-025578Улаан93° 13' 50.74" E46° 35' 49.28" N
NE-025578Улаан93° 13' 50.74" E46° 33' 10.00" N
NE-025578Улаан93° 10' 45.00" E46° 33' 10.00" N
NE-025578Улаан93° 10' 45.00" E46° 35' 45.00" N
NE-025578Улаан93° 9' 45.67" E46° 35' 45.00" N
NE-025587Мандал94° 31' 11.25" E48° 8' 11.01" N
NE-025587Мандал94° 28' 57.00" E48° 8' 11.01" N
NE-025587Мандал94° 28' 57.00" E48° 14' 17.21" N
NE-025587Мандал94° 33' 33.64" E48° 14' 17.21" N
NE-025587Мандал94° 33' 59.70" E48° 12' 41.66" N
NE-025587Мандал94° 32' 19.70" E48° 11' 41.66" N
NE-025587Мандал94° 31' 29.70" E48° 10' 1.66" N
NE-025587Мандал94° 31' 11.25" E48° 8' 11.01" N
NE-025589Туруун94° 42' 4.00" E49° 41' 52.00" N
NE-025589Туруун94° 47' 53.00" E49° 41' 52.00" N
NE-025589Туруун94° 47' 53.00" E49° 46' 30.00" N
NE-025589Туруун94° 54' 50.00" E49° 46' 30.00" N
NE-025589Туруун94° 54' 50.00" E49° 40' 20.00" N
NE-025589Туруун94° 42' 4.00" E49° 40' 20.00" N
NE-025589Туруун94° 42' 4.00" E49° 41' 52.00" N
NE-025598Ховд91° 54' 44.20" E48° 21' 11.62" N
NE-025598Ховд91° 56' 49.15" E48° 21' 11.62" N
NE-025598Ховд91° 56' 49.15" E48° 20' 42.66" N
NE-025598Ховд91° 58' 0.00" E48° 20' 42.66" N
NE-025598Ховд91° 58' 0.00" E48° 20' 1.64" N
NE-025598Ховд91° 54' 44.20" E48° 20' 1.64" N
NE-025598Ховд91° 54' 44.20" E48° 21' 11.62" N
NE-025579Чандмань98° 0' 0.00" E45° 50' 0.00" N
NE-025579Чандмань98° 4' 57.27" E45° 50' 0.00" N
NE-025579Чандмань98° 4' 57.27" E45° 54' 1.52" N
NE-025579Чандмань98° 15' 0.00" E45° 54' 1.52" N
NE-025579Чандмань98° 15' 0.00" E45° 42' 11.65" N
NE-025579Чандмань98° 0' 0.00" E45° 42' 11.65" N
NE-025579Чандмань98° 0' 0.00" E45° 50' 0.00" N
NE-025580Цагаан96° 30' 0.00" E46° 20' 0.00" N
NE-025580Цагаан96° 37' 0.00" E46° 20' 0.00" N
NE-025580Цагаан96° 37' 0.00" E46° 16' 59.61" N
NE-025580Цагаан96° 36' 0.20" E46° 16' 58.13" N
NE-025580Цагаан96° 36' 0.20" E46° 17' 1.55" N
NE-025580Цагаан96° 35' 4.16" E46° 17' 1.55" N
NE-025580Цагаан96° 35' 4.16" E46° 17' 45.51" N
NE-025580Цагаан96° 31' 18.15" E46° 17' 45.51" N
NE-025580Цагаан96° 31' 18.15" E46° 17' 7.94" N
NE-025580Цагаан96° 30' 0.00" E46° 17' 14.76" N
NE-025580Цагаан96° 30' 0.00" E46° 20' 0.00" N
NE-025577Дулаан97° 14' 21.00" E46° 49' 21.80" N
NE-025577Дулаан97° 14' 47.00" E46° 49' 21.80" N
NE-025577Дулаан97° 14' 47.00" E46° 50' 0.00" N
NE-025577Дулаан97° 22' 8.00" E46° 50' 0.00" N
NE-025577Дулаан97° 22' 8.00" E46° 46' 30.00" N
NE-025577Дулаан97° 14' 21.00" E46° 46' 30.00" N
NE-025577Дулаан97° 14' 21.00" E46° 49' 21.80" N
NE-025590Шар дэнж91° 54' 19.18" E49° 29' 1.72" N
NE-025590Шар дэнж91° 54' 19.18" E49° 28' 31.72" N
NE-025590Шар дэнж91° 56' 59.19" E49° 28' 31.72" N
NE-025590Шар дэнж91° 56' 59.17" E49° 28' 1.71" N
NE-025590Шар дэнж91° 59' 59.00" E49° 28' 1.77" N
NE-025590Шар дэнж91° 59' 59.00" E49° 25' 6.00" N
NE-025590Шар дэнж91° 57' 34.17" E49° 25' 6.00" N
NE-025590Шар дэнж91° 57' 34.17" E49° 27' 19.75" N
NE-025590Шар дэнж91° 55' 24.15" E49° 27' 19.75" N
NE-025590Шар дэнж91° 55' 24.15" E49° 28' 21.75" N
NE-025590Шар дэнж91° 53' 4.15" E49° 28' 21.75" N
NE-025590Шар дэнж91° 53' 4.15" E49° 29' 1.72" N
NE-025590Шар дэнж91° 54' 19.18" E49° 29' 1.72" N
NE-025591Тогтох92° 35' 5.26" E49° 36' 17.15" N
NE-025591Тогтох92° 37' 59.26" E49° 37' 46.38" N
NE-025591Тогтох92° 37' 59.26" E49° 32' 38.78" N
NE-025591Тогтох92° 35' 5.26" E49° 32' 38.78" N
NE-025591Тогтох92° 35' 5.26" E49° 36' 17.15" N
NE-025588Хар хад94° 33' 0.00" E49° 40' 30.00" N
NE-025588Хар хад94° 30' 0.00" E49° 40' 30.00" N
NE-025588Хар хад94° 30' 0.00" E49° 42' 5.00" N
NE-025588Хар хад94° 33' 0.00" E49° 42' 5.00" N
NE-025588Хар хад94° 33' 0.00" E49° 40' 30.00" N
NE-025592Таван хаан92° 34' 1.19" E49° 24' 5.74" N
NE-025592Таван хаан92° 29' 26.81" E49° 24' 5.74" N
NE-025592Таван хаан92° 29' 26.81" E49° 26' 59.18" N
NE-025592Таван хаан92° 34' 1.19" E49° 26' 59.18" N
NE-025592Таван хаан92° 34' 1.19" E49° 24' 5.74" N
NE-025594Сант94° 40' 6.00" E48° 40' 0.00" N
NE-025594Сант94° 55' 0.00" E48° 40' 0.00" N
NE-025594Сант94° 55' 0.00" E48° 29' 56.00" N
NE-025594Сант94° 40' 6.00" E48° 29' 56.00" N
NE-025594Сант94° 40' 6.00" E48° 40' 0.00" N
NE-025597Цант-Уул-1103° 48' 41.00" E48° 27' 44.00" N
NE-025597Цант-Уул-1103° 55' 38.00" E48° 27' 44.00" N
NE-025597Цант-Уул-1103° 55' 38.00" E48° 21' 3.00" N
NE-025597Цант-Уул-1103° 48' 41.00" E48° 21' 3.00" N
NE-025597Цант-Уул-1103° 48' 41.00" E48° 27' 44.00" N
NE-025599Хяргас93° 40' 7.22" E49° 49' 57.00" N
NE-025599Хяргас93° 47' 45.06" E49° 49' 57.00" N
NE-025599Хяргас93° 47' 45.06" E49° 41' 7.27" N
NE-025599Хяргас93° 45' 40.54" E49° 40' 13.43" N
NE-025599Хяргас93° 40' 7.22" E49° 40' 13.43" N
NE-025599Хяргас93° 41' 59.48" E49° 43' 1.80" N
NE-025599Хяргас93° 40' 7.22" E49° 43' 29.86" N
NE-025599Хяргас93° 40' 7.22" E49° 49' 57.00" N
NE-025581Их булаг97° 30' 0.28" E45° 2' 1.49" N
NE-025581Их булаг97° 34' 30.00" E45° 2' 1.49" N
NE-025581Их булаг97° 34' 30.00" E45° 0' 7.00" N
NE-025581Их булаг97° 30' 0.28" E45° 0' 7.00" N
NE-025581Их булаг97° 30' 0.28" E45° 2' 1.49" N
NE-025583Одод103° 8' 56.00" E42° 35' 34.00" N
NE-025583Одод103° 14' 29.00" E42° 35' 34.00" N
NE-025583Одод103° 14' 29.00" E42° 34' 2.00" N
NE-025583Одод103° 8' 56.00" E42° 34' 2.00" N
NE-025583Одод103° 8' 56.00" E42° 35' 34.00" N
NE-025585Баян92° 19' 0.00" E47° 20' 0.00" N
NE-025585Баян92° 28' 0.00" E47° 20' 0.00" N
NE-025585Баян92° 28' 0.00" E47° 17' 32.00" N
NE-025585Баян92° 19' 0.00" E47° 17' 32.00" N
NE-025585Баян92° 19' 0.00" E47° 20' 0.00" N
NE-025582Өмнөговь91° 54' 19.18" E49° 29' 1.72" N
NE-025582Өмнөговь91° 54' 19.18" E49° 28' 31.72" N
NE-025582Өмнөговь91° 56' 59.19" E49° 28' 31.72" N
NE-025582Өмнөговь91° 56' 59.17" E49° 28' 1.71" N
NE-025582Өмнөговь91° 57' 32.33" E49° 28' 1.72" N
NE-025582Өмнөговь91° 57' 32.33" E49° 27' 19.75" N
NE-025582Өмнөговь91° 55' 24.15" E49° 27' 19.75" N
NE-025582Өмнөговь91° 55' 24.15" E49° 28' 21.75" N
NE-025582Өмнөговь91° 53' 4.15" E49° 28' 21.75" N
NE-025582Өмнөговь91° 53' 4.15" E49° 29' 1.72" N
NE-025582Өмнөговь91° 54' 19.18" E49° 29' 1.72" N
NE-025586Мянга92° 0' 59.31" E48° 16' 36.58" N
NE-025586Мянга92° 1' 59.25" E48° 16' 36.58" N
NE-025586Мянга92° 1' 59.25" E48° 16' 12.34" N
NE-025586Мянга92° 0' 59.31" E48° 16' 12.34" N
NE-025586Мянга92° 0' 59.31" E48° 16' 36.58" N
NE-025593Мандал тал94° 45' 26.00" E48° 20' 0.00" N
NE-025593Мандал тал94° 40' 0.00" E48° 20' 0.00" N
NE-025593Мандал тал94° 40' 0.00" E48° 23' 25.54" N
NE-025593Мандал тал94° 45' 26.00" E48° 21' 55.52" N
NE-025593Мандал тал94° 45' 26.00" E48° 20' 0.00" N
NE-025595Хадангийн ус103° 27' 16.14" E42° 48' 54.33" N
NE-025595Хадангийн ус103° 27' 40.57" E42° 48' 54.33" N
NE-025595Хадангийн ус103° 27' 46.36" E42° 48' 56.13" N
NE-025595Хадангийн ус103° 27' 56.74" E42° 49' 1.03" N
NE-025595Хадангийн ус103° 31' 14.05" E42° 48' 48.26" N
NE-025595Хадангийн ус103° 32' 18.08" E42° 49' 6.02" N
NE-025595Хадангийн ус103° 32' 29.28" E42° 49' 4.11" N
NE-025595Хадангийн ус103° 33' 17.33" E42° 48' 51.86" N
NE-025595Хадангийн ус103° 33' 45.49" E42° 48' 43.63" N
NE-025595Хадангийн ус103° 33' 45.49" E42° 48' 29.37" N
NE-025595Хадангийн ус103° 27' 16.14" E42° 48' 29.37" N
NE-025595Хадангийн ус103° 27' 16.14" E42° 48' 54.33" N