2015.04.03-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025629Элст уул94° 9' 1.02" E48° 10' 36.65" N
NE-025629Элст уул94° 10' 44.99" E48° 10' 36.65" N
NE-025629Элст уул94° 10' 44.99" E48° 8' 24.42" N
NE-025629Элст уул94° 9' 1.02" E48° 8' 24.42" N
NE-025629Элст уул94° 9' 1.02" E48° 10' 36.65" N
NE-025617Мандал-295° 24' 54.71" E49° 7' 1.77" N
NE-025617Мандал-295° 28' 25.00" E49° 7' 1.77" N
NE-025617Мандал-295° 28' 25.00" E49° 1' 0.00" N
NE-025617Мандал-295° 24' 54.71" E49° 1' 0.00" N
NE-025617Мандал-295° 24' 54.71" E49° 7' 1.77" N
NE-025619Хөндлөн93° 50' 44.00" E45° 38' 23.20" N
NE-025619Хөндлөн93° 54' 59.30" E45° 38' 23.20" N
NE-025619Хөндлөн93° 54' 59.30" E45° 35' 42.40" N
NE-025619Хөндлөн93° 54' 4.00" E45° 35' 28.20" N
NE-025619Хөндлөн93° 51' 38.50" E45° 34' 47.60" N
NE-025619Хөндлөн93° 50' 44.00" E45° 35' 5.40" N
NE-025619Хөндлөн93° 50' 44.00" E45° 38' 23.20" N
NE-025621Баян95° 0' 0.00" E49° 1' 30.00" N
NE-025621Баян95° 0' 0.00" E49° 10' 44.00" N
NE-025621Баян95° 5' 1.53" E49° 10' 44.00" N
NE-025621Баян95° 5' 1.53" E49° 9' 15.67" N
NE-025621Баян95° 7' 40.00" E49° 9' 15.67" N
NE-025621Баян95° 7' 40.00" E49° 1' 30.00" N
NE-025621Баян95° 0' 0.00" E49° 1' 30.00" N
NE-025631Үенч91° 57' 42.24" E46° 8' 57.55" N
NE-025631Үенч91° 59' 12.89" E46° 8' 50.63" N
NE-025631Үенч91° 59' 59.39" E46° 9' 0.68" N
NE-025631Үенч91° 59' 59.40" E46° 3' 36.34" N
NE-025631Үенч91° 57' 8.37" E46° 3' 36.34" N
NE-025631Үенч91° 56' 57.66" E46° 5' 0.16" N
NE-025631Үенч91° 57' 48.51" E46° 6' 33.71" N
NE-025631Үенч91° 57' 37.70" E46° 8' 16.05" N
NE-025631Үенч91° 57' 42.24" E46° 8' 57.55" N
NE-025625Шарын уул103° 38' 3.00" E47° 49' 28.00" N
NE-025625Шарын уул103° 49' 14.00" E47° 49' 28.00" N
NE-025625Шарын уул103° 49' 14.00" E47° 51' 6.00" N
NE-025625Шарын уул103° 54' 50.00" E47° 50' 6.00" N
NE-025625Шарын уул103° 54' 50.00" E47° 50' 0.00" N
NE-025625Шарын уул103° 50' 0.00" E47° 50' 0.00" N
NE-025625Шарын уул103° 50' 0.00" E47° 47' 2.00" N
NE-025625Шарын уул103° 47' 0.00" E47° 47' 2.00" N
NE-025625Шарын уул103° 47' 0.00" E47° 45' 2.00" N
NE-025625Шарын уул103° 41' 0.00" E47° 45' 2.00" N
NE-025625Шарын уул103° 41' 0.00" E47° 47' 2.00" N
NE-025625Шарын уул103° 38' 30.00" E47° 47' 2.00" N
NE-025625Шарын уул103° 38' 3.00" E47° 49' 28.00" N
NE-025633Холбоо толгой-495° 36' 26.00" E46° 21' 43.00" N
NE-025633Холбоо толгой-495° 30' 21.00" E46° 21' 43.00" N
NE-025633Холбоо толгой-495° 30' 21.00" E46° 26' 18.00" N
NE-025633Холбоо толгой-495° 36' 26.00" E46° 26' 18.00" N
NE-025633Холбоо толгой-495° 36' 26.00" E46° 21' 43.00" N
NE-025618Яруу96° 30' 0.13" E48° 12' 1.71" N
NE-025618Яруу96° 33' 30.14" E48° 12' 1.71" N
NE-025618Яруу96° 35' 50.15" E48° 10' 1.71" N
NE-025618Яруу96° 35' 50.15" E48° 7' 31.71" N
NE-025618Яруу96° 30' 0.13" E48° 7' 31.71" N
NE-025618Яруу96° 30' 0.13" E48° 12' 1.71" N
NE-025623Зүүн гол94° 46' 57.93" E49° 16' 58.25" N
NE-025623Зүүн гол94° 50' 12.64" E49° 16' 58.25" N
NE-025623Зүүн гол94° 50' 34.87" E49° 12' 46.87" N
NE-025623Зүүн гол94° 50' 29.87" E49° 12' 46.68" N
NE-025623Зүүн гол94° 50' 29.87" E49° 11' 12.74" N
NE-025623Зүүн гол94° 45' 50.00" E49° 11' 12.74" N
NE-025623Зүүн гол94° 45' 50.00" E49° 15' 42.44" N
NE-025623Зүүн гол94° 46' 57.93" E49° 15' 42.44" N
NE-025623Зүүн гол94° 46' 57.93" E49° 16' 58.25" N
NE-025628Цогт96° 55' 44.13" E44° 46' 17.95" N
NE-025628Цогт97° 0' 0.00" E44° 46' 17.95" N
NE-025628Цогт97° 0' 0.00" E44° 40' 4.00" N
NE-025628Цогт96° 59' 24.00" E44° 40' 4.00" N
NE-025628Цогт96° 59' 24.00" E44° 42' 44.00" N
NE-025628Цогт96° 55' 45.21" E44° 42' 44.00" N
NE-025628Цогт96° 55' 45.21" E44° 44' 1.48" N
NE-025628Цогт96° 55' 44.13" E44° 44' 1.48" N
NE-025628Цогт96° 55' 44.13" E44° 46' 17.95" N
NE-025630Аз101° 49' 23.10" E42° 59' 1.09" N
NE-025630Аз101° 50' 0.75" E42° 59' 1.09" N
NE-025630Аз101° 50' 0.75" E42° 56' 1.36" N
NE-025630Аз101° 49' 23.10" E42° 56' 1.36" N
NE-025630Аз101° 49' 23.10" E42° 59' 1.09" N
NE-025616Улаанхайрхан92° 50' 0.00" E45° 52' 55.00" N
NE-025616Улаанхайрхан92° 50' 0.00" E46° 0' 1.42" N
NE-025616Улаанхайрхан92° 53' 1.46" E46° 0' 1.42" N
NE-025616Улаанхайрхан92° 53' 1.46" E45° 52' 55.00" N
NE-025616Улаанхайрхан92° 50' 0.00" E45° 52' 55.00" N
NE-025620Өмнөговь91° 57' 34.16" E49° 25' 8.32" N
NE-025620Өмнөговь91° 57' 34.16" E49° 28' 1.72" N
NE-025620Өмнөговь92° 0' 11.00" E49° 28' 1.77" N
NE-025620Өмнөговь92° 0' 11.00" E49° 25' 8.32" N
NE-025620Өмнөговь91° 57' 34.16" E49° 25' 8.32" N
NE-025626Тогмид91° 16' 4.62" E49° 11' 59.62" N
NE-025626Тогмид91° 16' 4.62" E49° 10' 0.14" N
NE-025626Тогмид91° 6' 25.12" E49° 10' 0.16" N
NE-025626Тогмид91° 6' 25.12" E49° 13' 57.39" N
NE-025626Тогмид91° 6' 49.89" E49° 14' 53.12" N
NE-025626Тогмид91° 12' 39.58" E49° 14' 53.12" N
NE-025626Тогмид91° 12' 57.51" E49° 13' 45.87" N
NE-025626Тогмид91° 13' 34.32" E49° 12' 53.28" N
NE-025626Тогмид91° 15' 8.97" E49° 12' 11.22" N
NE-025626Тогмид91° 16' 4.62" E49° 11' 59.62" N
NE-025622Уртбулаг93° 11' 39.38" E49° 30' 1.77" N
NE-025622Уртбулаг93° 14' 59.38" E49° 30' 1.77" N
NE-025622Уртбулаг93° 14' 59.38" E49° 27' 11.44" N
NE-025622Уртбулаг93° 11' 39.38" E49° 27' 11.44" N
NE-025622Уртбулаг93° 11' 39.38" E49° 30' 1.77" N
NE-025624Тал93° 6' 0.00" E49° 31' 43.57" N
NE-025624Тал93° 10' 16.00" E49° 30' 26.78" N
NE-025624Тал93° 10' 16.00" E49° 25' 1.76" N
NE-025624Тал93° 8' 6.89" E49° 25' 1.76" N
NE-025624Тал93° 6' 24.35" E49° 31' 21.77" N
NE-025624Тал93° 6' 24.34" E49° 31' 21.78" N
NE-025624Тал93° 8' 7.42" E49° 21' 50.04" N
NE-025624Тал93° 6' 0.00" E49° 21' 50.04" N
NE-025624Тал93° 6' 0.00" E49° 31' 43.57" N
NE-025627Дөш90° 1' 58.93" E49° 31' 0.00" N
NE-025627Дөш89° 59' 58.95" E49° 31' 0.00" N
NE-025627Дөш89° 59' 58.95" E49° 33' 38.75" N
NE-025627Дөш90° 1' 4.02" E49° 34' 1.76" N
NE-025627Дөш90° 1' 58.93" E49° 34' 1.76" N
NE-025627Дөш90° 1' 58.93" E49° 31' 0.00" N
NE-025632Хар дов92° 16' 40.00" E46° 20' 0.00" N
NE-025632Хар дов92° 16' 40.00" E46° 21' 30.00" N
NE-025632Хар дов92° 16' 56.00" E46° 21' 30.00" N
NE-025632Хар дов92° 16' 56.00" E46° 22' 0.00" N
NE-025632Хар дов92° 19' 0.00" E46° 22' 0.00" N
NE-025632Хар дов92° 19' 0.00" E46° 20' 0.00" N
NE-025632Хар дов92° 16' 40.00" E46° 20' 0.00" N