2015.04.24-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025809Элбэг95° 30' 46.00" E48° 54' 39.00" N
NE-025809Элбэг95° 25' 29.86" E48° 54' 39.00" N
NE-025809Элбэг95° 25' 29.86" E48° 58' 1.74" N
NE-025809Элбэг95° 26' 29.86" E48° 58' 41.74" N
NE-025809Элбэг95° 25' 29.86" E48° 59' 13.76" N
NE-025809Элбэг95° 25' 29.86" E48° 59' 30.00" N
NE-025809Элбэг95° 28' 25.00" E48° 59' 30.00" N
NE-025809Элбэг95° 28' 25.00" E48° 58' 46.75" N
NE-025809Элбэг95° 30' 46.00" E48° 58' 46.75" N
NE-025809Элбэг95° 30' 46.00" E48° 54' 39.00" N
NE-025814Урд91° 45' 2.00" E47° 20' 0.00" N
NE-025814Урд91° 50' 18.00" E47° 20' 0.00" N
NE-025814Урд91° 50' 18.00" E47° 19' 18.00" N
NE-025814Урд91° 45' 2.00" E47° 19' 18.00" N
NE-025814Урд91° 45' 2.00" E47° 20' 0.00" N
NE-025815Өлзийт102° 30' 0.72" E46° 17' 1.61" N
NE-025815Өлзийт102° 28' 50.69" E46° 17' 1.61" N
NE-025815Өлзийт102° 28' 50.69" E46° 17' 31.61" N
NE-025815Өлзийт102° 30' 0.72" E46° 17' 31.61" N
NE-025815Өлзийт102° 30' 0.72" E46° 17' 1.61" N
NE-025811Уянга100° 2' 33.15" E43° 25' 28.56" N
NE-025811Уянга100° 5' 46.90" E43° 25' 28.56" N
NE-025811Уянга100° 5' 46.90" E43° 21' 51.50" N
NE-025811Уянга100° 2' 33.15" E43° 21' 51.50" N
NE-025811Уянга100° 2' 33.15" E43° 25' 28.56" N
NE-025810Орд99° 33' 10.00" E46° 26' 34.00" N
NE-025810Орд99° 33' 10.00" E46° 25' 52.00" N
NE-025810Орд99° 32' 26.00" E46° 26' 16.00" N
NE-025810Орд99° 33' 10.00" E46° 26' 34.00" N
NE-025813Хонгор99° 10' 1.13" E45° 3' 46.34" N
NE-025813Хонгор99° 12' 10.29" E45° 3' 46.34" N
NE-025813Хонгор99° 12' 10.29" E45° 0' 0.49" N
NE-025813Хонгор99° 10' 1.13" E45° 0' 0.49" N
NE-025813Хонгор99° 10' 1.13" E45° 3' 46.34" N
NE-025812Мандал94° 28' 57.00" E48° 19' 56.00" N
NE-025812Мандал94° 30' 1.00" E48° 19' 56.17" N
NE-025812Мандал94° 30' 1.00" E48° 16' 33.00" N
NE-025812Мандал94° 29' 59.68" E48° 16' 31.67" N
NE-025812Мандал94° 29' 59.68" E48° 14' 41.67" N
NE-025812Мандал94° 31' 39.69" E48° 14' 21.67" N
NE-025812Мандал94° 31' 50.59" E48° 14' 31.66" N
NE-025812Мандал94° 33' 29.69" E48° 14' 31.66" N
NE-025812Мандал94° 33' 33.63" E48° 14' 17.21" N
NE-025812Мандал94° 28' 57.00" E48° 14' 17.21" N
NE-025812Мандал94° 28' 57.00" E48° 19' 56.00" N