Цаг авсан
1Талстминерал
2Есөн эрдэнэ ундарга
3Баян эрхэт гүн
4Ноёхонзагас
5Мухар шивэртэй уул хайрхан
6Талстминерал
7Эм Би Би Си
8Универсалнобле майнинг
9Мороялти
10Талын монгол групп
11Баянмонхор секьюрити
12Шарталын нуур
13Дорнын хавцал тал
14Хабекомон
15Англо американ дэвэлопмент
16Трой-Унц
17Мөнхмайнинг
18Баян эрхэт гүн
19НОЗА
20Золжаран интернэшнл
21Универсалнобле майнинг
22Талын монгол групп
23Англо американ дэвэлопмент
24Ноёхонзагас
25Готикголд
26Хабекомон
27Дэвжихгоулд
28Цагаагчуудконстракшн
29Универсалнобле майнинг
30Цимофон
31Талын монгол групп
32Отгонбогд
33Ү-мён
34Жи Эй Кэй
35Англо американ дэвэлопмент
36Баянжонш
37Говьхангай өрөм
38Глобалвалю майнинг
39Жи Эй Кэй
40Англо американ дэвэлопмент
41Ноёхонзагас
42Мороялти
43НОЗА
44Отгонбогд
45Англо американ дэвэлопмент
46Жи Эй Кэй
47Ноёхонзагас
48Цагаантамич
49Оргилттэмүүлэл
50Ноёхонзагас
51Отгонбогд
52Ноёхонзагас
53Стархолдинг
54Говьхангай өрөм
55Цимофон
56Эрдэсплазм
57Дэвжихгоулд
58Синхизит ресурс
59Жи Эй Кэй
60Цагаантамич
61Саяардриллинг
62Готикголд
63Оргилттэмүүлэл
64Цагаантамич
65Эм Ай Эй
66Стархолдинг
67Синхизит ресурс
68Цимофон
69Синхизит ресурс
70Цимофон
71Готикголд
72Жи Эй Кэй
73Глобалвалю майнинг
74Синхизит ресурс
75Оргилттэмүүлэл
76Глобалвалю майнинг
77Дэвжихгоулд
78Синхизит ресурс
79Мухар шивэртэй уул хайрхан
80Саяардриллинг
81Синхизит ресурс
82Синхизит ресурс
83Шарталын нуур
84Азианаран булаг
85Синхизит ресурс
86Азианаран булаг
87Есөн эрдэнэ ундарга
88Глобалвалю майнинг
89Цагаантамич
90Глобалвалю майнинг
91Эн Ти Эн Жи
92Эн Ти Эн Жи