Цаг авсан
1Глобалвалю майнинг
2Англо американ дэвэлопмент
3Ноёхонзагас
4Эм Би Би Си
5МОЗТ
6Синхизит ресурс
7Баянхонгор тамгат
8Готикголд
9Хабекомон
10Ди Эйч Зэт
11Цагаагчуудконстракшн
12Трой-Унц
13Отгонбогд
14Ноёхонзагас
15Готикголд
16Синхизит ресурс
17Англо американ дэвэлопмент
18МОЗТ
19Жи Эй Кэй
20Дорнын хавцал тал
21Мөнхмайнинг
22Хабекомон
23Шарталын нуур
24Глобалвалю майнинг
25Мороялти
26Англо американ дэвэлопмент
27Монголтаавар
28Жи Эй Кэй
29Ди Эйч Зэт
30Талын эрэлчин групп
31Амазонресурс
32Жи Эй Кэй
33Эм Би Би Си
34Англо американ дэвэлопмент
35Баянжонш
36Отгонбогд
37Фэстжампер
38Будресорс
39Шинэ эрдэнэ интернэшнл
40Ноёхонзагас
41Англо американ дэвэлопмент
42Чандмань алтай майнинг
43Монголтаавар
44Амазонресурс
45Англо американ дэвэлопмент
46Жи Эй Кэй
47Говьхангай өрөм
48Сансарсүлжээ
49Отгонбогд
50Майн валюшн энд консалтинг
51Монголтаавар
52Дэнжийн солонго
53Жи Эй Кэй
54Готикголд
55Говьхангай өрөм
56Мөнхмайнинг
57Фэстжампер
58Амазонресурс
59Готикголд
60Амазонресурс
61Эм Би Би Си
62Амазонресурс
63Жи Эй Кэй
64Будресорс
65Отгонбогд
66Говьхангай өрөм
67Фэстжампер
68Готикголд
69Амазонресурс
70Амазонресурс
71Амазонресурс
72Глобалвалю майнинг
73Дэнжийн солонго
74Англо американ дэвэлопмент
75Англо американ дэвэлопмент
76Англо американ дэвэлопмент
77Англо американ дэвэлопмент
78Глобалвалю майнинг