2015.05.22-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025945Хөх морьт94° 7' 48.17" E47° 42' 28.15" N
NE-025945Хөх морьт94° 16' 56.20" E47° 42' 28.15" N
NE-025945Хөх морьт94° 16' 56.20" E47° 35' 19.67" N
NE-025945Хөх морьт94° 7' 48.17" E47° 35' 19.67" N
NE-025945Хөх морьт94° 7' 48.17" E47° 42' 28.15" N
NE-025946Нүцгэн тал 796° 15' 44.00" E45° 11' 28.00" N
NE-025946Нүцгэн тал 796° 17' 0.00" E45° 11' 28.00" N
NE-025946Нүцгэн тал 796° 17' 0.00" E45° 10' 58.15" N
NE-025946Нүцгэн тал 796° 15' 44.00" E45° 10' 58.15" N
NE-025946Нүцгэн тал 796° 15' 44.00" E45° 11' 28.00" N
NE-025947Хар уул 796° 25' 37.00" E44° 46' 16.00" N
NE-025947Хар уул 796° 27' 40.00" E44° 46' 16.00" N
NE-025947Хар уул 796° 27' 40.00" E44° 45' 56.00" N
NE-025947Хар уул 796° 25' 37.00" E44° 45' 56.00" N
NE-025947Хар уул 796° 25' 37.00" E44° 46' 16.00" N
NE-025948Давст92° 10' 8.00" E50° 30' 35.00" N
NE-025948Давст92° 13' 7.00" E50° 30' 35.00" N
NE-025948Давст92° 13' 7.00" E50° 26' 52.00" N
NE-025948Давст92° 10' 8.00" E50° 26' 52.00" N
NE-025948Давст92° 10' 8.00" E50° 30' 35.00" N
NE-025949Дөрвөлжин93° 48' 0.00" E48° 28' 40.00" N
NE-025949Дөрвөлжин93° 59' 50.00" E48° 28' 40.00" N
NE-025949Дөрвөлжин93° 59' 50.00" E48° 20' 2.00" N
NE-025949Дөрвөлжин93° 48' 0.00" E48° 20' 2.00" N
NE-025949Дөрвөлжин93° 48' 0.00" E48° 28' 40.00" N
NE-025950Бор толгой103° 6' 28.69" E42° 47' 53.75" N
NE-025950Бор толгой103° 7' 16.13" E42° 48' 4.44" N
NE-025950Бор толгой103° 8' 0.86" E42° 48' 29.91" N
NE-025950Бор толгой103° 9' 7.52" E42° 49' 9.44" N
NE-025950Бор толгой103° 9' 52.07" E42° 49' 38.51" N
NE-025950Бор толгой103° 9' 55.93" E42° 49' 37.99" N
NE-025950Бор толгой103° 10' 21.74" E42° 49' 32.40" N
NE-025950Бор толгой103° 10' 54.50" E42° 49' 27.77" N
NE-025950Бор толгой103° 11' 16.72" E42° 49' 27.44" N
NE-025950Бор толгой103° 11' 22.48" E42° 49' 27.36" N
NE-025950Бор толгой103° 11' 56.45" E42° 49' 21.04" N
NE-025950Бор толгой103° 12' 19.80" E42° 49' 19.68" N
NE-025950Бор толгой103° 12' 31.51" E42° 49' 17.29" N
NE-025950Бор толгой103° 12' 58.46" E42° 49' 12.57" N
NE-025950Бор толгой103° 13' 18.27" E42° 49' 12.02" N
NE-025950Бор толгой103° 13' 42.76" E42° 49' 11.54" N
NE-025950Бор толгой103° 14' 9.55" E42° 49' 11.96" N
NE-025950Бор толгой103° 14' 21.20" E42° 49' 12.14" N
NE-025950Бор толгой103° 14' 48.13" E42° 49' 7.41" N
NE-025950Бор толгой103° 15' 7.76" E42° 49' 4.27" N
NE-025950Бор толгой103° 15' 12.71" E42° 49' 3.49" N
NE-025950Бор толгой103° 15' 39.49" E42° 49' 3.90" N
NE-025950Бор толгой103° 16' 6.28" E42° 49' 4.30" N
NE-025950Бор толгой103° 16' 7.39" E42° 49' 4.32" N
NE-025950Бор толгой103° 16' 28.76" E42° 48' 24.30" N
NE-025950Бор толгой103° 18' 18.18" E42° 48' 24.02" N
NE-025950Бор толгой103° 18' 37.28" E42° 48' 58.24" N
NE-025950Бор толгой103° 18' 37.28" E42° 47' 53.75" N
NE-025950Бор толгой103° 6' 28.69" E42° 47' 53.75" N