Цаг авсан
1Платин-Энержи
2Хүлэгголд
3Талстминерал
4Хуланголд
5Соларнано энержи
6Готикголд
7МОЗТ
8Монголиан прожект менежмент групп
9Цэнгүүншилтгээн
10Минторес
11Эй Би Пи девелопмент
12Готикголд
13МОЗТ
14Алтанговь ресурс
15Апексмайнз
16Глобалвалю майнинг
17МОЗТ
18Готикголд
19Эй Би Пи девелопмент
20Готикголд
21МОЗТ
22Эй Би Пи девелопмент
23Хуланголд
24Готикголд
25Эй Би Пи девелопмент
26Хуланголд
27Терра-Энержи
28Апексмайнз
29Апекс майнинг консалтинг сервисэс
30Эй Би Пи девелопмент
31Чулуулаг-Инженеринг
32Эй Би Пи девелопмент
33Апекс майнинг консалтинг сервисэс
34Эй Би Пи девелопмент
35Голден гео физик
36Терра-Энержи
37Готикголд
38Эй Би Пи девелопмент
39Чулуулаг-Инженеринг
40Терра-Энержи
41Эй Би Пи девелопмент
42Апексмайнз
43Апексмайнз
44Эм Эм Ар энд Эм
45МОЗТ
46Цэнгүүншилтгээн
47Апекс майнинг консалтинг сервисэс
48Апексмайнз
49Эм Эм Ар энд Эм
50Хамагмонгол хуралдай
51Бэст дисковери
52Алтанговь ресурс