2015.06.17-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
градминсекградминсек
NE-026027Их96501463330
NE-026027Их965150463330
NE-026027Их96515046283
NE-026027Их9650146283