Цаг авсан
1Байшинт-Орд
2Эхнуурын эрдэнэс
3Алтан-Аранз
4Хэмжээшгүй-Орд
5Гео түмэн хишигтэн
6Төгөлдөрмайнинг
7Вийвсорсес
8Готикголд
9Болдгянтболд
10Талын монгол групп
11Зэд алт
12Күпроголд
13Баян хайрхан суварга майнинг
14Угтаалгурван уул
15Би Би Эм майнинг
16Ай Ай Жэй Эй Эй
17Буян майнинг
18Данзамд хайрхан
19Готикголд
20Баян хайрхан суварга майнинг
21Талын монгол групп
22Вийвсорсес
23Болдгянтболд
24Баян хайрхан суварга майнинг
25Угтаалгурван уул
26Талын монгол групп
27Номтын ам
28Ай Ай Жэй Эй Эй
29Шинэ эрдэнэ интернэшнл
30Данзамд хайрхан
31Талын монгол групп
32Бишрэлт наран
33Болдгянтболд
34Шинэ эрдэнэ интернэшнл
35Номтын ам
36Бишрэлт наран
37Номтын ам
38Эрдэнийн гурван олз
39Гео түмэн хишигтэн
40Номтын ам
41Бишрэлт наран
42Эрдэнийн гурван олз
43Бишрэлт наран
44Гео түмэн хишигтэн
45Бишрэлт наран
46Минторес
47Эхнуурын эрдэнэс
48Бишрэлт наран
49Иххүдэр
50Эрдэнийн гурван олз
51Болдгянтболд
52Эрдэнийн гурван олз
53Эрдэнийн гурван олз
54Дунгоулд
55Агнистын алтан орд
56Ай Ай Жэй Эй Эй
57Гео түмэн хишигтэн
58Бишрэлт наран
59Апексмайнз
60Эрдэнийн гурван олз
61Болдгянтболд
62Апексмайнз
63Апексмайнз
64Минторес
65Минторес
66Соёмбо чуулган ББСБ
67Гео түмэн хишигтэн
68Гео түмэн хишигтэн
69Зэд алт
70Гео түмэн хишигтэн
71Буян майнинг