2015.06.23-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026037Өндөр95° 38' 8.62" E44° 19' 24.73" N
NE-026037Өндөр95° 34' 20.69" E44° 19' 24.73" N
NE-026037Өндөр95° 34' 20.69" E44° 22' 58.34" N
NE-026037Өндөр95° 36' 39.37" E44° 22' 58.34" N
NE-026037Өндөр95° 38' 8.62" E44° 22' 5.93" N
NE-026037Өндөр95° 38' 8.62" E44° 19' 24.73" N
NE-026032Наранбулаг-Өлгий92° 20' 59.18" E49° 1' 34.70" N
NE-026032Наранбулаг-Өлгий92° 15' 4.15" E49° 1' 34.70" N
NE-026032Наранбулаг-Өлгий92° 15' 4.15" E49° 8' 39.93" N
NE-026032Наранбулаг-Өлгий92° 20' 59.18" E49° 8' 39.93" N
NE-026032Наранбулаг-Өлгий92° 20' 59.18" E49° 1' 34.70" N
NE-026033Бор цахир-498° 12' 53.89" E44° 50' 0.70" N
NE-026033Бор цахир-498° 15' 49.21" E44° 43' 16.23" N
NE-026033Бор цахир-498° 14' 11.90" E44° 40' 0.01" N
NE-026033Бор цахир-498° 0' 0.33" E44° 40' 0.01" N
NE-026033Бор цахир-498° 0' 0.33" E44° 50' 0.70" N
NE-026033Бор цахир-498° 1' 10.99" E44° 50' 0.70" N
NE-026033Бор цахир-498° 1' 10.99" E44° 41' 52.00" N
NE-026033Бор цахир-498° 9' 9.00" E44° 41' 52.00" N
NE-026033Бор цахир-498° 9' 9.00" E44° 50' 0.70" N
NE-026033Бор цахир-498° 10' 40.33" E44° 50' 0.70" N
NE-026033Бор цахир-498° 10' 40.33" E44° 48' 1.20" N
NE-026033Бор цахир-498° 9' 59.10" E44° 48' 1.20" N
NE-026033Бор цахир-498° 10' 9.99" E44° 47' 1.89" N
NE-026033Бор цахир-498° 10' 40.32" E44° 47' 0.98" N
NE-026033Бор цахир-498° 10' 40.31" E44° 41' 1.45" N
NE-026033Бор цахир-498° 13' 59.15" E44° 41' 1.46" N
NE-026033Бор цахир-498° 13' 58.87" E44° 41' 6.18" N
NE-026033Бор цахир-498° 14' 8.09" E44° 41' 21.21" N
NE-026033Бор цахир-498° 14' 13.95" E44° 41' 44.01" N
NE-026033Бор цахир-498° 14' 15.09" E44° 42' 20.05" N
NE-026033Бор цахир-498° 14' 21.86" E44° 42' 34.08" N
NE-026033Бор цахир-498° 14' 38.37" E44° 42' 45.05" N
NE-026033Бор цахир-498° 14' 49.79" E44° 43' 2.64" N
NE-026033Бор цахир-498° 11' 50.99" E44° 50' 0.70" N
NE-026033Бор цахир-498° 12' 53.89" E44° 50' 0.70" N
NE-026035Өндөр цахир96° 15' 0.16" E46° 27' 45.55" N
NE-026035Өндөр цахир96° 15' 23.01" E46° 27' 45.55" N
NE-026035Өндөр цахир96° 15' 26.43" E46° 27' 36.39" N
NE-026035Өндөр цахир96° 16' 22.15" E46° 27' 17.90" N
NE-026035Өндөр цахир96° 17' 6.29" E46° 27' 30.41" N
NE-026035Өндөр цахир96° 17' 11.84" E46° 27' 45.55" N
NE-026035Өндөр цахир96° 21' 0.00" E46° 27' 45.55" N
NE-026035Өндөр цахир96° 21' 0.00" E46° 25' 5.00" N
NE-026035Өндөр цахир96° 25' 0.14" E46° 25' 5.00" N
NE-026035Өндөр цахир96° 25' 0.14" E46° 24' 31.54" N
NE-026035Өндөр цахир96° 19' 30.16" E46° 24' 31.54" N
NE-026035Өндөр цахир96° 19' 30.16" E46° 23' 11.52" N
NE-026035Өндөр цахир96° 18' 16.78" E46° 23' 11.52" N
NE-026035Өндөр цахир96° 18' 27.11" E46° 24' 34.50" N
NE-026035Өндөр цахир96° 18' 1.11" E46° 24' 34.50" N
NE-026035Өндөр цахир96° 17' 44.70" E46° 23' 11.52" N
NE-026035Өндөр цахир96° 15' 0.14" E46° 23' 11.52" N
NE-026035Өндөр цахир96° 15' 0.14" E46° 25' 38.53" N
NE-026035Өндөр цахир96° 16' 43.15" E46° 25' 38.53" N
NE-026035Өндөр цахир96° 16' 43.15" E46° 26' 19.98" N
NE-026035Өндөр цахир96° 16' 11.13" E46° 26' 19.99" N
NE-026035Өндөр цахир96° 16' 11.13" E46° 26' 27.81" N
NE-026035Өндөр цахир96° 15' 32.45" E46° 26' 27.81" N
NE-026035Өндөр цахир96° 15' 32.45" E46° 26' 35.18" N
NE-026035Өндөр цахир96° 15' 0.14" E46° 26' 35.18" N
NE-026035Өндөр цахир96° 15' 0.16" E46° 27' 45.55" N
NE-026034Булган91° 54' 49.33" E46° 3' 5.32" N
NE-026034Булган91° 54' 49.33" E46° 0' 0.00" N
NE-026034Булган91° 45' 0.01" E46° 0' 0.00" N
NE-026034Булган91° 45' 0.01" E46° 3' 5.32" N
NE-026034Булган91° 54' 49.33" E46° 3' 5.32" N
NE-026029Эрдэнэт95° 29' 59.27" E48° 4' 59.51" N
NE-026029Эрдэнэт95° 24' 15.96" E48° 4' 58.62" N
NE-026029Эрдэнэт95° 24' 15.96" E48° 8' 33.62" N
NE-026029Эрдэнэт95° 28' 53.86" E48° 8' 33.62" N
NE-026029Эрдэнэт95° 28' 29.89" E48° 8' 1.66" N
NE-026029Эрдэнэт95° 28' 19.89" E48° 6' 31.66" N
NE-026029Эрдэнэт95° 29' 45.20" E48° 5' 40.47" N
NE-026029Эрдэнэт95° 29' 59.27" E48° 5' 32.03" N
NE-026029Эрдэнэт95° 29' 59.27" E48° 4' 59.51" N
NE-026028Бор цахир-397° 47' 43.41" E44° 57' 43.48" N
NE-026028Бор цахир-397° 47' 43.47" E44° 57' 43.48" N
NE-026028Бор цахир-397° 47' 49.30" E44° 57' 37.46" N
NE-026028Бор цахир-397° 47' 31.30" E44° 55' 32.45" N
NE-026028Бор цахир-397° 45' 0.31" E44° 54' 16.96" N
NE-026028Бор цахир-397° 45' 0.31" E44° 55' 1.46" N
NE-026028Бор цахир-397° 46' 0.31" E44° 55' 1.46" N
NE-026028Бор цахир-397° 46' 0.31" E44° 57' 17.18" N
NE-026028Бор цахир-397° 47' 29.31" E44° 56' 37.45" N
NE-026028Бор цахир-397° 47' 43.41" E44° 57' 43.48" N
NE-026030Толбо90° 18' 2.95" E48° 32' 58.65" N
NE-026030Толбо90° 18' 2.95" E48° 30' 1.67" N
NE-026030Толбо90° 16' 43.99" E48° 30' 1.67" N
NE-026030Толбо90° 16' 43.99" E48° 30' 46.67" N
NE-026030Толбо90° 14' 39.87" E48° 30' 46.67" N
NE-026030Толбо90° 14' 39.87" E48° 32' 21.67" N
NE-026030Толбо90° 11' 19.96" E48° 32' 21.67" N
NE-026030Толбо90° 11' 19.96" E48° 32' 58.65" N
NE-026030Толбо90° 18' 2.95" E48° 32' 58.65" N
NE-026031Салхит92° 11' 11.00" E48° 26' 51.00" N
NE-026031Салхит92° 17' 3.55" E48° 26' 51.00" N
NE-026031Салхит92° 17' 47.99" E48° 25' 30.00" N
NE-026031Салхит92° 13' 41.99" E48° 25' 30.00" N
NE-026031Салхит92° 13' 33.52" E48° 26' 41.91" N
NE-026031Салхит92° 11' 11.00" E48° 26' 7.58" N
NE-026031Салхит92° 11' 11.00" E48° 26' 51.00" N
NE-026036Сайхан103° 45' 30.06" E47° 38' 47.00" N
NE-026036Сайхан103° 48' 0.84" E47° 38' 47.00" N
NE-026036Сайхан103° 48' 0.83" E47° 37' 15.77" N
NE-026036Сайхан103° 51' 53.83" E47° 37' 15.77" N
NE-026036Сайхан103° 51' 53.84" E47° 38' 47.00" N
NE-026036Сайхан103° 52' 31.90" E47° 38' 47.00" N
NE-026036Сайхан103° 51' 57.21" E47° 37' 35.68" N
NE-026036Сайхан103° 54' 26.53" E47° 36' 18.26" N
NE-026036Сайхан103° 53' 43.49" E47° 34' 46.90" N
NE-026036Сайхан103° 52' 34.37" E47° 34' 46.90" N
NE-026036Сайхан103° 50' 46.67" E47° 36' 48.90" N
NE-026036Сайхан103° 48' 27.37" E47° 36' 47.46" N
NE-026036Сайхан103° 48' 10.84" E47° 37' 10.78" N
NE-026036Сайхан103° 48' 6.08" E47° 37' 9.76" N
NE-026036Сайхан103° 48' 2.53" E47° 37' 13.55" N
NE-026036Сайхан103° 47' 3.91" E47° 37' 1.04" N
NE-026036Сайхан103° 45' 30.06" E47° 38' 47.00" N