2015.06.30-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026047Эрдэнэ97° 42' 0.00" E45° 8' 1.47" N
NE-026047Эрдэнэ97° 43' 42.00" E45° 8' 1.47" N
NE-026047Эрдэнэ97° 43' 42.00" E45° 5' 41.39" N
NE-026047Эрдэнэ97° 42' 0.00" E45° 5' 41.39" N
NE-026047Эрдэнэ97° 42' 0.00" E45° 8' 1.47" N
NE-026044Нарт93° 38' 56.68" E49° 45' 56.70" N
NE-026044Нарт93° 52' 4.62" E49° 45' 56.70" N
NE-026044Нарт93° 47' 58.04" E49° 43' 1.79" N
NE-026044Нарт93° 41' 59.48" E49° 43' 1.79" N
NE-026044Нарт93° 39' 5.50" E49° 43' 45.29" N
NE-026044Нарт93° 38' 49.95" E49° 44' 49.40" N
NE-026044Нарт93° 38' 56.68" E49° 45' 56.70" N
NE-026045Баклык90° 20' 18.63" E49° 10' 31.72" N
NE-026045Баклык90° 24' 45.59" E49° 10' 31.73" N
NE-026045Баклык90° 24' 45.59" E49° 8' 12.42" N
NE-026045Баклык90° 21' 57.21" E49° 8' 12.42" N
NE-026045Баклык90° 20' 18.63" E49° 10' 31.72" N
NE-026048Бага дулуун хар90° 12' 57.95" E49° 21' 52.73" N
NE-026048Бага дулуун хар90° 15' 58.97" E49° 21' 52.73" N
NE-026048Бага дулуун хар90° 15' 58.97" E49° 20' 1.73" N
NE-026048Бага дулуун хар90° 12' 57.95" E49° 20' 1.90" N
NE-026048Бага дулуун хар90° 12' 57.95" E49° 21' 52.73" N
NE-026049Үнэгт92° 48' 50.00" E49° 37' 30.00" N
NE-026049Үнэгт92° 50' 59.31" E49° 36' 41.77" N
NE-026049Үнэгт92° 54' 19.32" E49° 35' 51.77" N
NE-026049Үнэгт92° 56' 42.11" E49° 34' 24.51" N
NE-026049Үнэгт92° 56' 42.04" E49° 34' 24.00" N
NE-026049Үнэгт92° 56' 43.16" E49° 34' 23.27" N
NE-026049Үнэгт92° 56' 44.39" E49° 34' 23.12" N
NE-026049Үнэгт92° 57' 19.33" E49° 34' 1.77" N
NE-026049Үнэгт92° 59' 59.34" E49° 33' 31.77" N
NE-026049Үнэгт92° 59' 59.34" E49° 33' 15.00" N
NE-026049Үнэгт92° 52' 35.00" E49° 33' 15.00" N
NE-026049Үнэгт92° 52' 35.00" E49° 34' 42.00" N
NE-026049Үнэгт92° 48' 50.00" E49° 34' 42.00" N
NE-026049Үнэгт92° 48' 50.00" E49° 37' 30.00" N
NE-026046Эрдэнийн97° 34' 36.00" E45° 8' 1.00" N
NE-026046Эрдэнийн97° 41' 55.00" E45° 8' 1.00" N
NE-026046Эрдэнийн97° 41' 55.00" E45° 0' 6.00" N
NE-026046Эрдэнийн97° 34' 36.00" E45° 0' 6.00" N
NE-026046Эрдэнийн97° 34' 36.00" E45° 8' 1.00" N