Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хэлэлцэх шатны өргөдлийн талбайн солбицол /2015-09-04/ эндээс татаж авна уу.