2015.09.17-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026307Баянцагаан107° 44' 21.44" E47° 15' 1.72" N
NE-026307Баянцагаан107° 45' 20.58" E47° 15' 1.72" N
NE-026307Баянцагаан107° 45' 20.58" E47° 9' 50.81" N
NE-026307Баянцагаан107° 46' 1.38" E47° 9' 50.81" N
NE-026307Баянцагаан107° 46' 1.38" E47° 5' 41.72" N
NE-026307Баянцагаан107° 39' 11.45" E47° 5' 41.72" N
NE-026307Баянцагаан107° 39' 11.45" E47° 6' 42.81" N
NE-026307Баянцагаан107° 44' 21.44" E47° 6' 42.81" N
NE-026307Баянцагаан107° 44' 21.44" E47° 15' 1.72" N
NE-026321Хөндий114° 48' 3.76" E47° 37' 2.24" N
NE-026321Хөндий114° 31' 28.33" E47° 37' 2.24" N
NE-026321Хөндий114° 31' 28.33" E47° 40' 0.00" N
NE-026321Хөндий114° 48' 3.76" E47° 40' 0.00" N
NE-026321Хөндий114° 48' 3.76" E47° 39' 41.88" N
NE-026321Хөндий114° 47' 32.37" E47° 39' 41.88" N
NE-026321Хөндий114° 47' 32.37" E47° 39' 1.88" N
NE-026321Хөндий114° 48' 3.76" E47° 39' 1.88" N
NE-026321Хөндий114° 48' 3.76" E47° 37' 2.24" N
NE-026308Шунхан111° 15' 0.00" E47° 43' 38.00" N
NE-026308Шунхан111° 30' 33.00" E47° 43' 38.00" N
NE-026308Шунхан111° 30' 33.00" E47° 37' 22.00" N
NE-026308Шунхан111° 15' 0.00" E47° 37' 22.00" N
NE-026308Шунхан111° 15' 0.00" E47° 43' 38.00" N
NE-026311Майхан105° 8' 34.70" E47° 58' 32.59" N
NE-026311Майхан105° 11' 9.82" E47° 58' 37.18" N
NE-026311Майхан105° 9' 31.01" E47° 57' 48.76" N
NE-026311Майхан105° 11' 12.27" E47° 56' 14.56" N
NE-026311Майхан105° 11' 12.27" E47° 55' 49.02" N
NE-026311Майхан105° 10' 31.50" E47° 55' 48.97" N
NE-026311Майхан105° 10' 30.50" E47° 55' 47.04" N
NE-026311Майхан105° 10' 29.76" E47° 55' 48.97" N
NE-026311Майхан105° 8' 35.30" E47° 57' 3.18" N
NE-026311Майхан105° 8' 34.70" E47° 58' 32.59" N
NE-026315Дэлгэр111° 41' 36.00" E47° 55' 8.00" N
NE-026315Дэлгэр111° 54' 0.00" E47° 55' 8.00" N
NE-026315Дэлгэр111° 54' 0.00" E47° 48' 16.00" N
NE-026315Дэлгэр111° 41' 36.00" E47° 48' 16.00" N
NE-026315Дэлгэр111° 41' 36.00" E47° 55' 8.00" N
NE-026317Баян104° 55' 2.00" E44° 35' 1.50" N
NE-026317Баян105° 4' 34.00" E44° 35' 1.50" N
NE-026317Баян105° 4' 34.00" E44° 32' 43.15" N
NE-026317Баян104° 55' 2.00" E44° 32' 43.15" N
NE-026317Баян104° 55' 2.00" E44° 35' 1.50" N
NE-026318Зүүн113° 14' 52.20" E47° 0' 2.00" N
NE-026318Зүүн113° 14' 52.20" E47° 4' 51.00" N
NE-026318Зүүн113° 29' 0.00" E47° 4' 51.00" N
NE-026318Зүүн113° 29' 0.00" E47° 0' 2.00" N
NE-026318Зүүн113° 14' 52.20" E47° 0' 2.00" N
NE-026324Цагаан чулуут110° 12' 1.78" E47° 42' 52.00" N
NE-026324Цагаан чулуут110° 16' 8.12" E47° 42' 52.00" N
NE-026324Цагаан чулуут110° 16' 38.05" E47° 42' 10.78" N
NE-026324Цагаан чулуут110° 19' 24.21" E47° 42' 3.07" N
NE-026324Цагаан чулуут110° 19' 24.21" E47° 37' 59.74" N
NE-026324Цагаан чулуут110° 12' 1.78" E47° 37' 59.74" N
NE-026324Цагаан чулуут110° 12' 1.78" E47° 42' 52.00" N
NE-026310Нэргүй110° 40' 1.93" E45° 44' 1.63" N
NE-026310Нэргүй110° 40' 1.93" E45° 44' 16.80" N
NE-026310Нэргүй110° 41' 1.93" E45° 44' 16.80" N
NE-026310Нэргүй110° 41' 1.93" E45° 44' 1.63" N
NE-026310Нэргүй110° 40' 1.93" E45° 44' 1.63" N
NE-026309Баян уул106° 11' 48.00" E45° 17' 22.00" N
NE-026309Баян уул106° 23' 21.00" E45° 17' 22.00" N
NE-026309Баян уул106° 23' 21.00" E45° 12' 34.00" N
NE-026309Баян уул106° 11' 48.00" E45° 12' 34.00" N
NE-026309Баян уул106° 11' 48.00" E45° 17' 22.00" N
NE-026312Цахиурт108° 5' 4.00" E47° 44' 40.00" N
NE-026312Цахиурт108° 2' 6.00" E47° 44' 40.00" N
NE-026312Цахиурт108° 2' 6.00" E47° 45' 59.00" N
NE-026312Цахиурт108° 5' 4.00" E47° 45' 59.00" N
NE-026312Цахиурт108° 5' 4.00" E47° 44' 40.00" N
NE-026325Шувуут111° 36' 21.40" E48° 0' 43.00" N
NE-026325Шувуут111° 31' 37.00" E48° 0' 43.00" N
NE-026325Шувуут111° 31' 37.00" E48° 6' 21.84" N
NE-026325Шувуут111° 36' 21.40" E48° 6' 21.84" N
NE-026325Шувуут111° 36' 21.40" E48° 0' 43.00" N
NE-026313Бор толгой106° 8' 24.00" E44° 13' 53.70" N
NE-026313Бор толгой106° 8' 24.00" E44° 11' 30.26" N
NE-026313Бор толгой106° 2' 35.80" E44° 11' 30.26" N
NE-026313Бор толгой106° 2' 35.80" E44° 13' 53.70" N
NE-026313Бор толгой106° 8' 24.00" E44° 13' 53.70" N
NE-026316Манхант106° 18' 8.00" E43° 9' 25.00" N
NE-026316Манхант106° 23' 26.00" E43° 9' 25.00" N
NE-026316Манхант106° 23' 26.00" E43° 3' 34.00" N
NE-026316Манхант106° 18' 8.00" E43° 3' 34.00" N
NE-026316Манхант106° 18' 8.00" E43° 9' 25.00" N
NE-026319Зүүн ац113° 50' 52.15" E49° 47' 25.37" N
NE-026319Зүүн ац113° 50' 52.15" E49° 42' 17.01" N
NE-026319Зүүн ац113° 50' 42.14" E49° 42' 17.01" N
NE-026319Зүүн ац113° 50' 42.14" E49° 42' 10.29" N
NE-026319Зүүн ац113° 48' 46.28" E49° 41' 22.34" N
NE-026319Зүүн ац113° 48' 46.28" E49° 45' 13.92" N
NE-026319Зүүн ац113° 50' 52.15" E49° 47' 25.37" N
NE-026322Цагаан108° 15' 1.59" E45° 25' 52.00" N
NE-026322Цагаан108° 15' 1.59" E45° 30' 50.00" N
NE-026322Цагаан108° 24' 43.00" E45° 30' 50.00" N
NE-026322Цагаан108° 24' 43.00" E45° 25' 52.00" N
NE-026322Цагаан108° 15' 1.59" E45° 25' 52.00" N
NE-026314Цагаан115° 20' 0.00" E48° 21' 0.00" N
NE-026314Цагаан115° 20' 0.00" E48° 14' 44.00" N
NE-026314Цагаан115° 16' 1.00" E48° 14' 44.00" N
NE-026314Цагаан115° 16' 1.00" E48° 16' 30.00" N
NE-026314Цагаан115° 12' 18.50" E48° 16' 30.00" N
NE-026314Цагаан115° 12' 18.50" E48° 14' 44.00" N
NE-026314Цагаан115° 8' 0.00" E48° 14' 44.00" N
NE-026314Цагаан115° 8' 0.00" E48° 21' 0.00" N
NE-026314Цагаан115° 20' 0.00" E48° 21' 0.00" N
NE-026320Ногоон толгой110° 33' 41.60" E46° 0' 2.18" N
NE-026320Ногоон толгой110° 33' 41.67" E45° 55' 55.11" N
NE-026320Ногоон толгой110° 32' 31.88" E45° 56' 1.66" N
NE-026320Ногоон толгой110° 32' 14.31" E45° 55' 26.53" N
NE-026320Ногоон толгой110° 28' 2.88" E45° 55' 26.53" N
NE-026320Ногоон толгой110° 28' 2.86" E46° 0' 2.18" N
NE-026320Ногоон толгой110° 33' 41.60" E46° 0' 2.18" N
NE-026323Баян108° 35' 27.00" E43° 59' 59.90" N
NE-026323Баян108° 42' 51.50" E43° 59' 59.90" N
NE-026323Баян108° 42' 51.50" E43° 55' 46.50" N
NE-026323Баян108° 35' 27.00" E43° 55' 46.50" N
NE-026323Баян108° 35' 27.00" E43° 59' 59.90" N