2015.10.28-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026753Өндөр105° 30' 1.00" E47° 38' 1.77" N
NE-026753Өндөр105° 30' 1.00" E47° 37' 1.79" N
NE-026753Өндөр105° 27' 1.07" E47° 37' 1.79" N
NE-026753Өндөр105° 28' 22.88" E47° 38' 1.78" N
NE-026753Өндөр105° 30' 1.00" E47° 38' 1.77" N
NE-026744Дэлгэр-2107° 51' 1.50" E47° 28' 41.72" N
NE-026744Дэлгэр-2107° 51' 1.50" E47° 32' 58.00" N
NE-026744Дэлгэр-2107° 54' 1.51" E47° 32' 58.00" N
NE-026744Дэлгэр-2107° 54' 1.51" E47° 29' 31.72" N
NE-026744Дэлгэр-2107° 54' 1.45" E47° 29' 31.72" N
NE-026744Дэлгэр-2107° 54' 1.45" E47° 29' 31.73" N
NE-026744Дэлгэр-2107° 52' 1.44" E47° 29' 31.73" N
NE-026744Дэлгэр-2107° 52' 1.44" E47° 28' 41.72" N
NE-026744Дэлгэр-2107° 51' 1.50" E47° 28' 41.72" N
NE-026747Өнчийн зоо105° 23' 13.00" E44° 44' 1.52" N
NE-026747Өнчийн зоо105° 23' 13.00" E44° 44' 30.00" N
NE-026747Өнчийн зоо105° 30' 6.20" E44° 44' 30.00" N
NE-026747Өнчийн зоо105° 25' 31.22" E44° 42' 48.16" N
NE-026747Өнчийн зоо105° 25' 31.22" E44° 43' 1.52" N
NE-026747Өнчийн зоо105° 25' 31.23" E44° 43' 1.52" N
NE-026747Өнчийн зоо105° 25' 31.23" E44° 44' 1.52" N
NE-026747Өнчийн зоо105° 23' 13.00" E44° 44' 1.52" N
NE-026748Нэг толгой109° 20' 40.77" E45° 4' 41.60" N
NE-026748Нэг толгой109° 18' 53.49" E45° 2' 43.85" N
NE-026748Нэг толгой109° 20' 26.67" E45° 0' 38.66" N
NE-026748Нэг толгой109° 20' 26.67" E45° 0' 1.59" N
NE-026748Нэг толгой109° 9' 29.87" E45° 0' 1.59" N
NE-026748Нэг толгой109° 9' 29.87" E45° 2' 30.00" N
NE-026748Нэг толгой109° 15' 1.71" E45° 2' 30.00" N
NE-026748Нэг толгой109° 15' 1.71" E45° 3' 46.19" N
NE-026748Нэг толгой109° 17' 51.70" E45° 3' 46.19" N
NE-026748Нэг толгой109° 17' 51.70" E45° 4' 41.58" N
NE-026748Нэг толгой109° 20' 40.77" E45° 4' 41.60" N
NE-026749Янзай толгой114° 49' 1.25" E48° 40' 1.96" N
NE-026749Янзай толгой114° 53' 5.38" E48° 40' 1.96" N
NE-026749Янзай толгой114° 53' 5.38" E48° 35' 27.44" N
NE-026749Янзай толгой114° 49' 1.25" E48° 35' 27.44" N
NE-026749Янзай толгой114° 49' 1.25" E48° 40' 1.96" N
NE-026755Цагаан дөрвөлжин108° 39' 29.99" E44° 46' 59.99" N
NE-026755Цагаан дөрвөлжин108° 46' 56.66" E44° 46' 59.99" N
NE-026755Цагаан дөрвөлжин108° 46' 56.66" E44° 41' 25.41" N
NE-026755Цагаан дөрвөлжин108° 39' 29.99" E44° 41' 25.41" N
NE-026755Цагаан дөрвөлжин108° 39' 29.99" E44° 46' 59.99" N
NE-026750Зөөлөн90° 7' 52.22" E48° 52' 41.38" N
NE-026750Зөөлөн90° 7' 52.22" E48° 50' 1.53" N
NE-026750Зөөлөн90° 4' 29.00" E48° 50' 1.66" N
NE-026750Зөөлөн90° 3' 38.07" E48° 50' 1.69" N
NE-026750Зөөлөн89° 59' 59.00" E48° 52' 18.66" N
NE-026750Зөөлөн89° 59' 59.00" E48° 54' 30.00" N
NE-026750Зөөлөн90° 0' 40.00" E48° 54' 30.00" N
NE-026750Зөөлөн90° 0' 40.00" E48° 56' 1.25" N
NE-026750Зөөлөн90° 4' 34.82" E48° 56' 1.25" N
NE-026750Зөөлөн90° 7' 9.12" E48° 54' 41.14" N
NE-026750Зөөлөн90° 7' 52.22" E48° 52' 41.38" N
NE-026758Тоонт105° 9' 1.03" E48° 36' 37.90" N
NE-026758Тоонт105° 9' 1.03" E48° 34' 32.28" N
NE-026758Тоонт105° 8' 8.00" E48° 34' 32.28" N
NE-026758Тоонт105° 8' 8.00" E48° 34' 22.60" N
NE-026758Тоонт105° 6' 30.00" E48° 34' 22.60" N
NE-026758Тоонт105° 6' 30.00" E48° 34' 4.80" N
NE-026758Тоонт105° 4' 52.60" E48° 34' 4.80" N
NE-026758Тоонт105° 4' 52.60" E48° 34' 24.50" N
NE-026758Тоонт105° 4' 35.00" E48° 34' 24.50" N
NE-026758Тоонт105° 4' 35.00" E48° 34' 46.93" N
NE-026758Тоонт105° 6' 12.05" E48° 36' 37.90" N
NE-026758Тоонт105° 9' 1.03" E48° 36' 37.90" N
NE-026762Мандуул108° 4' 51.52" E44° 20' 2.61" N
NE-026762Мандуул107° 56' 18.05" E44° 20' 2.61" N
NE-026762Мандуул107° 58' 3.06" E44° 22' 2.48" N
NE-026762Мандуул107° 56' 28.30" E44° 24' 6.53" N
NE-026762Мандуул107° 58' 13.42" E44° 26' 6.40" N
NE-026762Мандуул108° 4' 51.52" E44° 26' 6.40" N
NE-026762Мандуул108° 4' 51.52" E44° 20' 2.61" N
NE-026752Сайхан хад103° 15' 1.08" E42° 22' 14.78" N
NE-026752Сайхан хад103° 1' 6.17" E42° 22' 14.78" N
NE-026752Сайхан хад103° 1' 6.17" E42° 24' 1.21" N
NE-026752Сайхан хад103° 2' 1.08" E42° 24' 1.21" N
NE-026752Сайхан хад103° 2' 1.07" E42° 24' 34.00" N
NE-026752Сайхан хад103° 15' 1.08" E42° 24' 38.12" N
NE-026752Сайхан хад103° 15' 1.08" E42° 22' 14.78" N
NE-026760Хөх дэл105° 1' 34.88" E42° 38' 25.56" N
NE-026760Хөх дэл105° 2' 46.80" E42° 38' 25.56" N
NE-026760Хөх дэл105° 3' 9.72" E42° 36' 58.56" N
NE-026760Хөх дэл105° 1' 34.88" E42° 36' 58.56" N
NE-026760Хөх дэл105° 1' 34.88" E42° 38' 25.56" N
NE-026757Булагт113° 36' 34.00" E48° 50' 37.60" N
NE-026757Булагт113° 30' 2.20" E48° 50' 37.60" N
NE-026757Булагт113° 30' 2.20" E48° 52' 16.00" N
NE-026757Булагт113° 33' 2.00" E48° 52' 16.00" N
NE-026757Булагт113° 33' 2.00" E48° 53' 11.00" N
NE-026757Булагт113° 36' 34.00" E48° 53' 11.00" N
NE-026757Булагт113° 36' 34.00" E48° 50' 37.60" N
NE-026754Шар толгой104° 43' 12.38" E48° 38' 12.20" N
NE-026754Шар толгой104° 43' 12.38" E48° 37' 3.40" N
NE-026754Шар толгой104° 45' 20.08" E48° 37' 3.40" N
NE-026754Шар толгой104° 45' 20.08" E48° 36' 23.64" N
NE-026754Шар толгой104° 43' 0.29" E48° 36' 23.64" N
NE-026754Шар толгой104° 42' 0.70" E48° 36' 49.55" N
NE-026754Шар толгой104° 42' 0.70" E48° 38' 30.69" N
NE-026754Шар толгой104° 45' 20.08" E48° 38' 30.69" N
NE-026754Шар толгой104° 45' 20.08" E48° 38' 12.20" N
NE-026754Шар толгой104° 43' 12.38" E48° 38' 12.20" N
NE-026745Булаг113° 36' 35.89" E49° 39' 13.00" N
NE-026745Булаг113° 30' 3.00" E49° 39' 13.00" N
NE-026745Булаг113° 30' 3.00" E49° 40' 0.00" N
NE-026745Булаг113° 35' 52.00" E49° 40' 0.00" N
NE-026745Булаг113° 35' 52.00" E49° 41' 1.00" N
NE-026745Булаг113° 36' 35.89" E49° 41' 1.00" N
NE-026745Булаг113° 36' 35.89" E49° 39' 13.00" N
NE-026764Сүүлт107° 35' 53.50" E45° 49' 59.40" N
NE-026764Сүүлт107° 39' 15.30" E45° 49' 59.40" N
NE-026764Сүүлт107° 39' 15.30" E45° 49' 0.00" N
NE-026764Сүүлт107° 35' 53.50" E45° 49' 0.00" N
NE-026764Сүүлт107° 35' 53.50" E45° 49' 59.40" N
NE-026759Өмнө106° 18' 49.00" E44° 14' 1.48" N
NE-026759Өмнө106° 20' 56.98" E44° 14' 1.48" N
NE-026759Өмнө106° 20' 56.98" E44° 16' 20.41" N
NE-026759Өмнө106° 25' 1.36" E44° 16' 20.41" N
NE-026759Өмнө106° 25' 1.36" E44° 15' 1.47" N
NE-026759Өмнө106° 28' 4.00" E44° 15' 1.47" N
NE-026759Өмнө106° 28' 4.00" E44° 11' 28.00" N
NE-026759Өмнө106° 18' 49.00" E44° 11' 28.00" N
NE-026759Өмнө106° 18' 49.00" E44° 14' 1.48" N
NE-026761Гүн101° 10' 42.00" E43° 12' 26.30" N
NE-026761Гүн101° 12' 12.10" E43° 12' 26.30" N
NE-026761Гүн101° 12' 22.72" E43° 12' 12.05" N
NE-026761Гүн101° 10' 42.00" E43° 12' 2.00" N
NE-026761Гүн101° 10' 42.00" E43° 12' 26.30" N
NE-026763Цэлмэг108° 20' 43.91" E45° 24' 1.58" N
NE-026763Цэлмэг108° 18' 31.63" E45° 24' 1.58" N
NE-026763Цэлмэг108° 18' 31.63" E45° 25' 52.00" N
NE-026763Цэлмэг108° 22' 1.55" E45° 25' 52.00" N
NE-026763Цэлмэг108° 22' 1.55" E45° 25' 51.60" N
NE-026763Цэлмэг108° 20' 43.91" E45° 24' 1.58" N
NE-026756Хөндий105° 31' 57.60" E43° 44' 44.69" N
NE-026756Хөндий105° 32' 0.95" E43° 43' 1.40" N
NE-026756Хөндий105° 17' 40.20" E43° 43' 1.40" N
NE-026756Хөндий105° 17' 40.20" E43° 44' 44.69" N
NE-026756Хөндий105° 31' 57.60" E43° 44' 44.69" N
NE-026742Улаан109° 55' 49.46" E43° 50' 15.12" N
NE-026742Улаан109° 54' 1.92" E43° 48' 16.89" N
NE-026742Улаан109° 54' 28.86" E43° 47' 39.64" N
NE-026742Улаан109° 47' 24.73" E43° 47' 39.64" N
NE-026742Улаан109° 47' 24.73" E43° 52' 50.36" N
NE-026742Улаан109° 56' 8.20" E43° 52' 50.36" N
NE-026742Улаан109° 56' 8.20" E43° 50' 14.46" N
NE-026742Улаан109° 55' 49.46" E43° 50' 15.12" N
NE-026743Улаан толгой107° 56' 37.68" E44° 20' 25.01" N
NE-026743Улаан толгой107° 58' 3.06" E44° 22' 2.48" N
NE-026743Улаан толгой107° 56' 28.30" E44° 24' 6.53" N
NE-026743Улаан толгой107° 57' 21.77" E44° 25' 7.50" N
NE-026743Улаан толгой108° 6' 35.99" E44° 25' 7.50" N
NE-026743Улаан толгой108° 6' 24.04" E44° 22' 54.10" N
NE-026743Улаан толгой108° 8' 48.69" E44° 22' 9.84" N
NE-026743Улаан толгой108° 8' 48.71" E44° 22' 9.86" N
NE-026743Улаан толгой108° 8' 48.76" E44° 22' 9.84" N
NE-026743Улаан толгой108° 10' 21.57" E44° 23' 26.51" N
NE-026743Улаан толгой108° 10' 21.56" E44° 22' 1.52" N
NE-026743Улаан толгой108° 5' 45.58" E44° 22' 1.52" N
NE-026743Улаан толгой108° 5' 45.58" E44° 20' 25.01" N
NE-026743Улаан толгой107° 56' 37.68" E44° 20' 25.01" N
NE-026746Цахиурт108° 3' 10.43" E47° 44' 40.00" N
NE-026746Цахиурт108° 4' 47.91" E47° 44' 40.00" N
NE-026746Цахиурт108° 4' 47.91" E47° 44' 39.24" N
NE-026746Цахиурт108° 3' 36.08" E47° 42' 5.78" N
NE-026746Цахиурт108° 3' 10.43" E47° 42' 14.52" N
NE-026746Цахиурт108° 3' 10.43" E47° 44' 40.00" N
NE-026751Хөтөл110° 30' 6.00" E46° 30' 9.81" N
NE-026751Хөтөл110° 31' 16.73" E46° 30' 9.81" N
NE-026751Хөтөл110° 31' 49.71" E46° 28' 27.41" N
NE-026751Хөтөл110° 32' 33.69" E46° 27' 54.68" N
NE-026751Хөтөл110° 32' 28.65" E46° 27' 54.68" N
NE-026751Хөтөл110° 32' 28.65" E46° 27' 18.66" N
NE-026751Хөтөл110° 32' 54.95" E46° 27' 18.66" N
NE-026751Хөтөл110° 32' 54.95" E46° 26' 41.66" N
NE-026751Хөтөл110° 36' 41.94" E46° 26' 41.66" N
NE-026751Хөтөл110° 36' 41.94" E46° 24' 15.00" N
NE-026751Хөтөл110° 30' 6.00" E46° 24' 15.00" N
NE-026751Хөтөл110° 30' 6.00" E46° 30' 9.81" N