2015 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр нь бүх нийтийн амралтын өдөр тул тухайн өдөр хайгуулын өргөдөл гаргах дугаар авсан аж ахуйн нэгжүүд 2015 оны 11 дүгээр сарын 11 болон 13-ний өдрүүдэд Кадастрын хэлтэст өргөдлөө дарааллын дагуу гаргах болсныг мэдэгдье.

- 2015-11-12-ны 08:30-аас 12:30 хооронд цаг авсан бол 2015-11-11-ний 15:30 цагт

- 2015-11-12-ны 13:30-аас 17:30 хооронд цаг авсан бол 2015-11-13-ны 08:30 цагт ирнэ үү.

Кадастрын хэлтэс