2015.11.11-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026941Батноров111° 14' 1.93" E47° 47' 53.52" N
NE-026941Батноров111° 20' 52.80" E47° 47' 53.52" N
NE-026941Батноров111° 20' 52.80" E47° 45' 41.76" N
NE-026941Батноров111° 14' 1.93" E47° 45' 41.76" N
NE-026941Батноров111° 14' 1.93" E47° 47' 53.52" N
NE-026960Бэрз109° 0' 0.00" E47° 37' 9.94" N
NE-026960Бэрз109° 4' 2.72" E47° 37' 9.94" N
NE-026960Бэрз109° 4' 2.72" E47° 35' 40.25" N
NE-026960Бэрз109° 0' 0.00" E47° 35' 40.25" N
NE-026960Бэрз109° 0' 0.00" E47° 37' 9.94" N
NE-026962Тайшир96° 30' 50.16" E46° 38' 15.53" N
NE-026962Тайшир96° 38' 51.17" E46° 38' 15.53" N
NE-026962Тайшир96° 38' 51.17" E46° 36' 45.53" N
NE-026962Тайшир96° 49' 59.00" E46° 36' 45.54" N
NE-026962Тайшир96° 49' 59.00" E46° 31' 4.00" N
NE-026962Тайшир96° 34' 0.17" E46° 31' 4.00" N
NE-026962Тайшир96° 34' 0.17" E46° 32' 20.50" N
NE-026962Тайшир96° 30' 50.16" E46° 32' 20.50" N
NE-026962Тайшир96° 30' 50.16" E46° 32' 20.52" N
NE-026962Тайшир96° 32' 33.16" E46° 32' 20.52" N
NE-026962Тайшир96° 32' 33.16" E46° 35' 21.53" N
NE-026962Тайшир96° 30' 50.16" E46° 36' 41.53" N
NE-026962Тайшир96° 30' 50.16" E46° 38' 15.53" N
NE-026935Хүрэн овоо107° 57' 31.30" E47° 40' 42.56" N
NE-026935Хүрэн овоо107° 57' 23.03" E47° 40' 31.78" N
NE-026935Хүрэн овоо107° 58' 11.35" E47° 40' 31.77" N
NE-026935Хүрэн овоо107° 58' 11.35" E47° 40' 1.77" N
NE-026935Хүрэн овоо107° 56' 41.43" E47° 40' 1.77" N
NE-026935Хүрэн овоо107° 56' 41.43" E47° 40' 31.78" N
NE-026935Хүрэн овоо107° 55' 29.36" E47° 40' 31.78" N
NE-026935Хүрэн овоо107° 55' 29.36" E47° 40' 11.78" N
NE-026935Хүрэн овоо107° 55' 1.36" E47° 40' 11.78" N
NE-026935Хүрэн овоо107° 55' 1.37" E47° 40' 42.56" N
NE-026935Хүрэн овоо107° 57' 31.30" E47° 40' 42.56" N
NE-026949Майхант119° 5' 0.97" E47° 24' 28.44" N
NE-026949Майхант119° 9' 19.47" E47° 22' 48.98" N
NE-026949Майхант119° 10' 45.83" E47° 21' 22.61" N
NE-026949Майхант119° 10' 45.83" E47° 14' 35.00" N
NE-026949Майхант119° 5' 0.97" E47° 14' 35.00" N
NE-026949Майхант119° 5' 0.97" E47° 24' 28.44" N
NE-026950Хадан хошуу113° 27' 32.08" E49° 19' 20.62" N
NE-026950Хадан хошуу113° 30' 2.75" E49° 19' 20.62" N
NE-026950Хадан хошуу113° 31' 28.05" E49° 17' 12.51" N
NE-026950Хадан хошуу113° 28' 24.93" E49° 15' 22.10" N
NE-026950Хадан хошуу113° 27' 32.08" E49° 15' 22.10" N
NE-026950Хадан хошуу113° 27' 32.08" E49° 19' 20.62" N
NE-026954Дулааны тал110° 45' 24.78" E47° 21' 40.53" N
NE-026954Дулааны тал110° 44' 42.64" E47° 21' 11.46" N
NE-026954Дулааны тал110° 42' 59.49" E47° 20' 51.75" N
NE-026954Дулааны тал110° 41' 1.90" E47° 20' 51.76" N
NE-026954Дулааны тал110° 41' 1.90" E47° 24' 51.87" N
NE-026954Дулааны тал110° 49' 15.00" E47° 24' 51.87" N
NE-026954Дулааны тал110° 46' 54.82" E47° 22' 32.99" N
NE-026954Дулааны тал110° 45' 24.78" E47° 21' 40.53" N
NE-026963Эрдэнэ97° 50' 10.81" E45° 6' 1.50" N
NE-026963Эрдэнэ97° 50' 10.81" E45° 7' 31.50" N
NE-026963Эрдэнэ97° 53' 30.29" E45° 7' 31.50" N
NE-026963Эрдэнэ97° 53' 30.29" E45° 6' 1.50" N
NE-026963Эрдэнэ97° 50' 10.81" E45° 6' 1.50" N
NE-026969Цогт96° 15' 37.31" E45° 14' 53.45" N
NE-026969Цогт96° 15' 37.31" E45° 12' 42.00" N
NE-026969Цогт96° 14' 0.15" E45° 12' 42.00" N
NE-026969Цогт96° 14' 0.15" E45° 14' 34.39" N
NE-026969Цогт96° 15' 4.73" E45° 14' 33.44" N
NE-026969Цогт96° 15' 1.25" E45° 14' 36.50" N
NE-026969Цогт96° 15' 37.31" E45° 14' 53.45" N
NE-026940Алаг дэл108° 41' 1.59" E44° 51' 42.00" N
NE-026940Алаг дэл108° 48' 59.00" E44° 51' 42.00" N
NE-026940Алаг дэл108° 48' 59.00" E44° 49' 8.00" N
NE-026940Алаг дэл108° 52' 7.00" E44° 49' 8.00" N
NE-026940Алаг дэл108° 52' 7.00" E44° 47' 36.56" N
NE-026940Алаг дэл108° 48' 0.00" E44° 47' 36.56" N
NE-026940Алаг дэл108° 48' 0.00" E44° 49' 30.00" N
NE-026940Алаг дэл108° 47' 59.90" E44° 49' 30.00" N
NE-026940Алаг дэл108° 47' 59.90" E44° 49' 30.01" N
NE-026940Алаг дэл108° 41' 1.59" E44° 49' 30.01" N
NE-026940Алаг дэл108° 41' 1.59" E44° 51' 42.00" N
NE-026959Шанд109° 8' 21.30" E47° 40' 1.75" N
NE-026959Шанд109° 9' 22.00" E47° 40' 1.75" N
NE-026959Шанд109° 9' 22.00" E47° 37' 46.59" N
NE-026959Шанд109° 9' 2.48" E47° 37' 46.59" N
NE-026959Шанд109° 8' 21.30" E47° 38' 36.42" N
NE-026959Шанд109° 8' 21.30" E47° 40' 1.75" N
NE-026961Баян107° 42' 31.49" E47° 0' 37.00" N
NE-026961Баян107° 42' 31.49" E47° 2' 1.72" N
NE-026961Баян107° 45' 17.00" E47° 2' 1.72" N
NE-026961Баян107° 45' 17.00" E47° 0' 37.00" N
NE-026961Баян107° 42' 31.49" E47° 0' 37.00" N
NE-026936Дулаан108° 34' 33.00" E44° 50' 48.00" N
NE-026936Дулаан108° 48' 59.00" E44° 50' 48.00" N
NE-026936Дулаан108° 48' 59.00" E44° 49' 8.00" N
NE-026936Дулаан108° 52' 7.00" E44° 49' 8.00" N
NE-026936Дулаан108° 52' 7.00" E44° 50' 48.00" N
NE-026936Дулаан108° 52' 31.57" E44° 50' 48.00" N
NE-026936Дулаан108° 52' 31.57" E44° 47' 36.66" N
NE-026936Дулаан108° 48' 0.00" E44° 47' 36.56" N
NE-026936Дулаан108° 48' 0.00" E44° 49' 30.00" N
NE-026936Дулаан108° 41' 1.59" E44° 49' 30.00" N
NE-026936Дулаан108° 41' 1.59" E44° 47' 0.00" N
NE-026936Дулаан108° 39' 28.67" E44° 47' 0.00" N
NE-026936Дулаан108° 39' 28.67" E44° 48' 41.56" N
NE-026936Дулаан108° 34' 33.00" E44° 48' 41.56" N
NE-026936Дулаан108° 34' 33.00" E44° 50' 48.00" N
NE-026945Улаан толгой106° 19' 59.93" E44° 58' 14.77" N
NE-026945Улаан толгой106° 19' 46.62" E44° 58' 14.77" N
NE-026945Улаан толгой106° 18' 1.40" E44° 59' 26.51" N
NE-026945Улаан толгой106° 15' 31.38" E44° 59' 26.51" N
NE-026945Улаан толгой106° 12' 2.95" E44° 59' 1.70" N
NE-026945Улаан толгой106° 12' 2.95" E45° 0' 0.00" N
NE-026945Улаан толгой106° 19' 59.93" E45° 0' 0.00" N
NE-026945Улаан толгой106° 19' 59.93" E44° 58' 14.77" N
NE-026931Бичигт104° 47' 29.00" E49° 0' 52.00" N
NE-026931Бичигт104° 54' 30.00" E49° 0' 52.00" N
NE-026931Бичигт104° 54' 30.00" E48° 58' 53.00" N
NE-026931Бичигт104° 47' 29.00" E48° 58' 53.00" N
NE-026931Бичигт104° 47' 29.00" E49° 0' 52.00" N
NE-026932Сайхан108° 29' 4.00" E45° 1' 50.00" N
NE-026932Сайхан108° 40' 18.00" E45° 1' 50.00" N
NE-026932Сайхан108° 40' 18.00" E44° 54' 58.00" N
NE-026932Сайхан108° 29' 4.00" E44° 54' 58.00" N
NE-026932Сайхан108° 29' 4.00" E45° 1' 50.00" N
NE-026938Сайхан109° 57' 0.00" E45° 3' 45.00" N
NE-026938Сайхан110° 3' 0.00" E45° 3' 45.00" N
NE-026938Сайхан110° 3' 0.00" E45° 0' 15.00" N
NE-026938Сайхан109° 57' 0.00" E45° 0' 15.00" N
NE-026938Сайхан109° 57' 0.00" E45° 3' 45.00" N
NE-026939Зүүн107° 30' 3.37" E47° 25' 36.74" N
NE-026939Зүүн107° 30' 42.00" E47° 25' 36.74" N
NE-026939Зүүн107° 30' 42.00" E47° 24' 35.00" N
NE-026939Зүүн107° 32' 17.00" E47° 24' 35.00" N
NE-026939Зүүн107° 32' 17.00" E47° 25' 36.74" N
NE-026939Зүүн107° 33' 1.43" E47° 25' 36.74" N
NE-026939Зүүн107° 33' 1.42" E47° 24' 41.74" N
NE-026939Зүүн107° 33' 38.87" E47° 24' 41.74" N
NE-026939Зүүн107° 33' 38.87" E47° 22' 16.54" N
NE-026939Зүүн107° 32' 50.24" E47° 21' 59.21" N
NE-026939Зүүн107° 32' 4.33" E47° 21' 44.99" N
NE-026939Зүүн107° 31' 49.46" E47° 22' 9.04" N
NE-026939Зүүн107° 31' 48.44" E47° 22' 10.68" N
NE-026939Зүүн107° 31' 47.37" E47° 22' 12.42" N
NE-026939Зүүн107° 31' 46.19" E47° 22' 14.32" N
NE-026939Зүүн107° 31' 41.71" E47° 22' 21.62" N
NE-026939Зүүн107° 31' 40.90" E47° 22' 22.89" N
NE-026939Зүүн107° 31' 9.10" E47° 23' 14.57" N
NE-026939Зүүн107° 31' 0.47" E47° 23' 27.77" N
NE-026939Зүүн107° 30' 32.83" E47° 24' 13.47" N
NE-026939Зүүн107° 30' 20.66" E47° 24' 33.58" N
NE-026939Зүүн107° 30' 3.37" E47° 25' 1.60" N
NE-026939Зүүн107° 30' 3.37" E47° 25' 36.74" N
NE-026944Аргалант106° 2' 24.53" E47° 52' 21.59" N
NE-026944Аргалант106° 6' 18.88" E47° 52' 21.59" N
NE-026944Аргалант106° 6' 18.88" E47° 51' 18.00" N
NE-026944Аргалант106° 5' 25.00" E47° 51' 18.00" N
NE-026944Аргалант106° 5' 25.00" E47° 50' 20.00" N
NE-026944Аргалант106° 6' 18.88" E47° 50' 20.00" N
NE-026944Аргалант106° 6' 18.88" E47° 49' 38.67" N
NE-026944Аргалант106° 3' 27.53" E47° 49' 58.39" N
NE-026944Аргалант106° 2' 24.53" E47° 51' 14.24" N
NE-026944Аргалант106° 2' 24.53" E47° 52' 21.59" N
NE-026956Шанд105° 46' 49.64" E46° 50' 31.69" N
NE-026956Шанд105° 47' 15.70" E46° 50' 0.00" N
NE-026956Шанд105° 47' 1.21" E46° 50' 0.00" N
NE-026956Шанд105° 47' 1.21" E46° 50' 1.69" N
NE-026956Шанд105° 42' 1.21" E46° 50' 1.69" N
NE-026956Шанд105° 42' 1.20" E46° 51' 37.73" N
NE-026956Шанд105° 42' 15.53" E46° 51' 54.42" N
NE-026956Шанд105° 43' 11.21" E46° 51' 54.06" N
NE-026956Шанд105° 43' 11.20" E46° 50' 31.69" N
NE-026956Шанд105° 46' 49.64" E46° 50' 31.69" N
NE-026964Шар оорцог108° 18' 18.16" E45° 43' 45.29" N
NE-026964Шар оорцог108° 18' 17.61" E45° 43' 46.01" N
NE-026964Шар оорцог108° 18' 23.20" E45° 43' 48.23" N
NE-026964Шар оорцог108° 18' 23.21" E45° 45' 1.61" N
NE-026964Шар оорцог108° 19' 36.61" E45° 45' 1.61" N
NE-026964Шар оорцог108° 20' 19.34" E45° 44' 33.13" N
NE-026964Шар оорцог108° 19' 19.23" E45° 44' 9.40" N
NE-026964Шар оорцог108° 19' 17.71" E45° 44' 19.34" N
NE-026964Шар оорцог108° 19' 5.91" E45° 44' 38.57" N
NE-026964Шар оорцог108° 19' 5.69" E45° 44' 40.49" N
NE-026964Шар оорцог108° 18' 54.43" E45° 44' 27.84" N
NE-026964Шар оорцог108° 18' 50.05" E45° 44' 19.12" N
NE-026964Шар оорцог108° 18' 26.94" E45° 44' 0.37" N
NE-026964Шар оорцог108° 18' 39.25" E45° 43' 53.62" N
NE-026964Шар оорцог108° 18' 18.16" E45° 43' 45.29" N
NE-026968Өндөр-Уул110° 20' 59.00" E47° 24' 26.74" N
NE-026968Өндөр-Уул110° 20' 59.00" E47° 24' 55.00" N
NE-026968Өндөр-Уул110° 24' 56.56" E47° 24' 55.00" N
NE-026968Өндөр-Уул110° 24' 56.56" E47° 26' 1.71" N
NE-026968Өндөр-Уул110° 26' 35.00" E47° 26' 1.71" N
NE-026968Өндөр-Уул110° 26' 35.00" E47° 24' 26.74" N
NE-026968Өндөр-Уул110° 20' 59.00" E47° 24' 26.74" N
NE-026943Өьөр шанд105° 45' 1.31" E45° 24' 18.00" N
NE-026943Өьөр шанд105° 45' 1.31" E45° 27' 31.56" N
NE-026943Өьөр шанд105° 45' 51.30" E45° 27' 31.56" N
NE-026943Өьөр шанд105° 45' 51.30" E45° 28' 1.56" N
NE-026943Өьөр шанд105° 45' 1.31" E45° 28' 1.56" N
NE-026943Өьөр шанд105° 45' 1.31" E45° 29' 1.56" N
NE-026943Өьөр шанд105° 54' 52.00" E45° 29' 1.56" N
NE-026943Өьөр шанд105° 54' 52.00" E45° 24' 18.00" N
NE-026943Өьөр шанд105° 45' 1.31" E45° 24' 18.00" N
NE-026946Түмэнцогт112° 23' 34.26" E47° 32' 13.14" N
NE-026946Түмэнцогт112° 23' 34.26" E47° 30' 1.78" N
NE-026946Түмэнцогт112° 13' 31.30" E47° 30' 1.80" N
NE-026946Түмэнцогт112° 13' 31.30" E47° 32' 13.14" N
NE-026946Түмэнцогт112° 18' 8.15" E47° 32' 13.14" N
NE-026946Түмэнцогт112° 16' 32.12" E47° 31' 45.65" N
NE-026946Түмэнцогт112° 16' 33.46" E47° 31' 43.42" N
NE-026946Түмэнцогт112° 16' 31.36" E47° 31' 42.85" N
NE-026946Түмэнцогт112° 16' 41.64" E47° 31' 29.83" N
NE-026946Түмэнцогт112° 16' 59.88" E47° 30' 59.50" N
NE-026946Түмэнцогт112° 18' 4.90" E47° 31' 23.22" N
NE-026946Түмэнцогт112° 18' 54.35" E47° 31' 39.25" N
NE-026946Түмэнцогт112° 18' 34.37" E47° 32' 5.82" N
NE-026946Түмэнцогт112° 18' 30.69" E47° 32' 13.14" N
NE-026946Түмэнцогт112° 19' 41.01" E47° 32' 13.14" N
NE-026946Түмэнцогт112° 20' 52.81" E47° 31' 55.96" N
NE-026946Түмэнцогт112° 21' 1.28" E47° 31' 55.41" N
NE-026946Түмэнцогт112° 20' 59.21" E47° 31' 58.02" N
NE-026946Түмэнцогт112° 21' 4.77" E47° 32' 13.14" N
NE-026946Түмэнцогт112° 23' 34.26" E47° 32' 13.14" N
NE-026952Тал116° 18' 20.00" E49° 35' 35.00" N
NE-026952Тал116° 6' 36.00" E49° 35' 35.00" N
NE-026952Тал116° 6' 36.00" E49° 50' 16.00" N
NE-026952Тал116° 18' 20.00" E49° 50' 16.00" N
NE-026952Тал116° 18' 20.00" E49° 35' 35.00" N
NE-026937Ухаа овоо-2110° 11' 41.88" E46° 28' 57.66" N
NE-026937Ухаа овоо-2110° 13' 10.00" E46° 28' 57.66" N
NE-026937Ухаа овоо-2110° 13' 10.00" E46° 25' 15.66" N
NE-026937Ухаа овоо-2110° 10' 51.60" E46° 25' 15.66" N
NE-026937Ухаа овоо-2110° 10' 51.60" E46° 25' 36.66" N
NE-026937Ухаа овоо-2110° 12' 16.89" E46° 25' 36.66" N
NE-026937Ухаа овоо-2110° 12' 16.89" E46° 28' 31.66" N
NE-026937Ухаа овоо-2110° 11' 41.88" E46° 28' 31.66" N
NE-026937Ухаа овоо-2110° 11' 41.88" E46° 28' 57.66" N
NE-026942Шохойт105° 35' 53.20" E49° 5' 6.40" N
NE-026942Шохойт105° 36' 18.00" E49° 5' 6.40" N
NE-026942Шохойт105° 36' 18.00" E49° 4' 21.50" N
NE-026942Шохойт105° 38' 41.10" E49° 4' 21.50" N
NE-026942Шохойт105° 38' 41.10" E49° 3' 57.90" N
NE-026942Шохойт105° 36' 18.00" E49° 3' 57.90" N
NE-026942Шохойт105° 36' 18.00" E49° 3' 49.30" N
NE-026942Шохойт105° 35' 53.20" E49° 3' 49.30" N
NE-026942Шохойт105° 35' 53.20" E49° 5' 6.40" N
NE-026947Хязгаар116° 0' 0.00" E49° 49' 29.00" N
NE-026947Хязгаар116° 5' 55.00" E49° 49' 29.00" N
NE-026947Хязгаар116° 5' 55.00" E49° 40' 0.00" N
NE-026947Хязгаар116° 0' 0.00" E49° 40' 0.00" N
NE-026947Хязгаар116° 0' 0.00" E49° 49' 29.00" N
NE-026955Алдарын хоолой104° 39' 43.99" E47° 52' 1.82" N
NE-026955Алдарын хоолой104° 42' 10.93" E47° 51' 21.74" N
NE-026955Алдарын хоолой104° 43' 15.94" E47° 53' 1.75" N
NE-026955Алдарын хоолой104° 45' 0.94" E47° 52' 29.75" N
NE-026955Алдарын хоолой104° 48' 45.95" E47° 52' 29.75" N
NE-026955Алдарын хоолой104° 49' 6.15" E47° 53' 1.75" N
NE-026955Алдарын хоолой104° 54' 41.00" E47° 53' 1.75" N
NE-026955Алдарын хоолой104° 54' 41.00" E47° 48' 26.17" N
NE-026955Алдарын хоолой104° 53' 47.89" E47° 49' 27.98" N
NE-026955Алдарын хоолой104° 50' 16.90" E47° 49' 27.72" N
NE-026955Алдарын хоолой104° 48' 30.93" E47° 51' 30.62" N
NE-026955Алдарын хоолой104° 44' 59.80" E47° 51' 30.22" N
NE-026955Алдарын хоолой104° 43' 43.66" E47° 50' 0.74" N
NE-026955Алдарын хоолой104° 42' 22.92" E47° 50' 0.74" N
NE-026955Алдарын хоолой104° 42' 22.92" E47° 47' 54.24" N
NE-026955Алдарын хоолой104° 39' 43.99" E47° 47' 54.24" N
NE-026955Алдарын хоолой104° 39' 43.99" E47° 52' 1.82" N
NE-026958Буянт89° 41' 58.94" E48° 43' 46.67" N
NE-026958Буянт89° 47' 58.94" E48° 43' 46.67" N
NE-026958Буянт89° 47' 58.94" E48° 40' 1.64" N
NE-026958Буянт89° 41' 58.94" E48° 40' 1.64" N
NE-026958Буянт89° 41' 58.94" E48° 43' 46.67" N
NE-026965Хотгор113° 26' 13.53" E49° 6' 2.05" N
NE-026965Хотгор113° 35' 0.64" E49° 6' 2.05" N
NE-026965Хотгор113° 35' 0.64" E49° 3' 14.94" N
NE-026965Хотгор113° 26' 13.53" E49° 3' 14.94" N
NE-026965Хотгор113° 26' 13.53" E49° 6' 2.05" N
NE-026966Их үүц95° 0' 0.10" E44° 44' 29.69" N
NE-026966Их үүц95° 7' 39.69" E44° 40' 0.00" N
NE-026966Их үүц95° 0' 0.10" E44° 40' 0.00" N
NE-026966Их үүц95° 0' 0.10" E44° 44' 29.69" N
NE-026967Сайхан109° 34' 20.40" E44° 51' 20.00" N
NE-026967Сайхан109° 34' 20.40" E44° 47' 20.00" N
NE-026967Сайхан109° 31' 0.00" E44° 47' 20.00" N
NE-026967Сайхан109° 31' 0.00" E44° 51' 20.00" N
NE-026967Сайхан109° 34' 20.40" E44° 51' 20.00" N
NE-026933Хонгор105° 3' 49.10" E43° 38' 0.00" N
NE-026933Хонгор105° 5' 43.21" E43° 38' 0.00" N
NE-026933Хонгор105° 5' 43.21" E43° 34' 18.00" N
NE-026933Хонгор105° 3' 49.10" E43° 34' 18.00" N
NE-026933Хонгор105° 3' 49.10" E43° 38' 0.00" N
NE-026934Цагаан толгой113° 31' 33.00" E49° 28' 12.00" N
NE-026934Цагаан толгой113° 31' 33.00" E49° 27' 55.00" N
NE-026934Цагаан толгой113° 32' 43.00" E49° 27' 55.00" N
NE-026934Цагаан толгой113° 32' 43.00" E49° 27' 54.00" N
NE-026934Цагаан толгой113° 31' 15.00" E49° 27' 54.00" N
NE-026934Цагаан толгой113° 31' 15.00" E49° 26' 52.00" N
NE-026934Цагаан толгой113° 32' 43.00" E49° 26' 52.00" N
NE-026934Цагаан толгой113° 32' 43.00" E49° 26' 37.11" N
NE-026934Цагаан толгой113° 30' 2.15" E49° 26' 37.11" N
NE-026934Цагаан толгой113° 30' 2.15" E49° 28' 12.00" N
NE-026934Цагаан толгой113° 31' 33.00" E49° 28' 12.00" N
NE-026948Хөтөл ус106° 38' 40.10" E45° 16' 16.56" N
NE-026948Хөтөл ус106° 43' 21.41" E45° 16' 16.56" N
NE-026948Хөтөл ус106° 43' 21.41" E45° 15' 31.56" N
NE-026948Хөтөл ус106° 45' 21.44" E45° 15' 31.56" N
NE-026948Хөтөл ус106° 45' 21.44" E45° 16' 16.56" N
NE-026948Хөтөл ус106° 46' 22.00" E45° 16' 16.56" N
NE-026948Хөтөл ус106° 46' 22.00" E45° 14' 4.95" N
NE-026948Хөтөл ус106° 38' 40.10" E45° 14' 4.95" N
NE-026948Хөтөл ус106° 38' 40.10" E45° 16' 16.56" N
NE-026951Сайхан109° 15' 1.94" E44° 42' 48.55" N
NE-026951Сайхан109° 16' 53.91" E44° 42' 48.55" N
NE-026951Сайхан109° 16' 53.91" E44° 39' 18.58" N
NE-026951Сайхан109° 15' 1.94" E44° 39' 18.58" N
NE-026951Сайхан109° 15' 1.94" E44° 40' 26.13" N
NE-026951Сайхан109° 15' 19.49" E44° 40' 42.93" N
NE-026951Сайхан109° 15' 1.94" E44° 40' 56.84" N
NE-026951Сайхан109° 15' 1.94" E44° 42' 48.55" N
NE-026953Овоо111° 50' 12.13" E48° 3' 54.18" N
NE-026953Овоо111° 52' 31.12" E48° 3' 45.86" N
NE-026953Овоо111° 53' 59.92" E48° 1' 37.36" N
NE-026953Овоо111° 56' 50.74" E48° 1' 27.02" N
NE-026953Овоо111° 57' 30.20" E48° 1' 24.63" N
NE-026953Овоо111° 58' 43.64" E47° 59' 38.00" N
NE-026953Овоо111° 51' 29.59" E47° 59' 38.00" N
NE-026953Овоо111° 51' 19.12" E48° 0' 49.63" N
NE-026953Овоо111° 50' 51.87" E48° 1' 24.95" N
NE-026953Овоо111° 50' 20.32" E48° 3' 10.94" N
NE-026953Овоо111° 50' 12.13" E48° 3' 54.18" N
NE-026957Ногооннуур90° 22' 8.90" E49° 8' 9.91" N
NE-026957Ногооннуур90° 24' 58.19" E49° 8' 9.91" N
NE-026957Ногооннуур90° 24' 58.19" E49° 4' 29.88" N
NE-026957Ногооннуур90° 24' 2.98" E49° 5' 14.72" N
NE-026957Ногооннуур90° 23' 25.89" E49° 6' 7.13" N
NE-026957Ногооннуур90° 23' 24.99" E49° 6' 9.72" N
NE-026957Ногооннуур90° 23' 21.66" E49° 6' 13.10" N
NE-026957Ногооннуур90° 22' 8.90" E49° 7' 55.92" N
NE-026957Ногооннуур90° 22' 8.90" E49° 8' 9.91" N