2015.11.18-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-027030Уулс115° 11' 50.18" E48° 11' 21.00" N
NE-027030Уулс115° 11' 55.39" E48° 11' 21.00" N
NE-027030Уулс115° 11' 55.39" E48° 3' 28.00" N
NE-027030Уулс115° 4' 35.83" E48° 3' 28.00" N
NE-027030Уулс115° 3' 15.07" E48° 4' 21.93" N
NE-027030Уулс115° 4' 47.89" E48° 4' 21.93" N
NE-027030Уулс115° 5' 2.36" E48° 4' 16.98" N
NE-027030Уулс115° 5' 2.36" E48° 4' 11.97" N
NE-027030Уулс115° 5' 7.49" E48° 4' 21.93" N
NE-027030Уулс115° 7' 12.40" E48° 4' 21.93" N
NE-027030Уулс115° 7' 12.40" E48° 8' 13.94" N
NE-027030Уулс115° 7' 9.59" E48° 8' 13.94" N
NE-027030Уулс115° 7' 9.59" E48° 8' 14.16" N
NE-027030Уулс115° 7' 6.92" E48° 8' 14.16" N
NE-027030Уулс115° 7' 19.17" E48° 8' 37.99" N
NE-027030Уулс115° 11' 50.18" E48° 11' 21.00" N
NE-027037Адуун чулуу зүрх овоо110° 52' 29.81" E47° 29' 50.50" N
NE-027037Адуун чулуу зүрх овоо110° 53' 50.46" E47° 29' 50.50" N
NE-027037Адуун чулуу зүрх овоо110° 53' 50.58" E47° 28' 31.71" N
NE-027037Адуун чулуу зүрх овоо110° 52' 29.91" E47° 28' 31.71" N
NE-027037Адуун чулуу зүрх овоо110° 52' 29.81" E47° 29' 50.50" N
NE-027038Овоот106° 1' 26.06" E42° 44' 31.31" N
NE-027038Овоот106° 0' 3.94" E42° 46' 16.00" N
NE-027038Овоот106° 0' 1.42" E42° 46' 16.01" N
NE-027038Овоот106° 0' 1.42" E42° 49' 57.55" N
NE-027038Овоот106° 2' 57.36" E42° 49' 57.55" N
NE-027038Овоот106° 2' 57.36" E42° 52' 32.77" N
NE-027038Овоот106° 0' 1.43" E42° 52' 32.78" N
NE-027038Овоот106° 0' 1.43" E42° 53' 26.36" N
NE-027038Овоот106° 6' 8.42" E42° 53' 26.36" N
NE-027038Овоот106° 6' 8.42" E42° 50' 31.32" N
NE-027038Овоот106° 16' 1.42" E42° 50' 31.32" N
NE-027038Овоот106° 16' 1.42" E42° 49' 42.37" N
NE-027038Овоот106° 14' 45.29" E42° 48' 10.42" N
NE-027038Овоот106° 15' 7.99" E42° 47' 33.00" N
NE-027038Овоот106° 11' 0.00" E42° 47' 33.00" N
NE-027038Овоот106° 11' 0.00" E42° 44' 44.00" N
NE-027038Овоот106° 9' 50.10" E42° 46' 11.40" N
NE-027038Овоот106° 6' 34.72" E42° 46' 13.01" N
NE-027038Овоот106° 5' 10.93" E42° 44' 31.32" N
NE-027038Овоот106° 5' 10.92" E42° 48' 0.00" N
NE-027038Овоот106° 1' 26.06" E42° 48' 0.00" N
NE-027038Овоот106° 1' 26.06" E42° 44' 31.31" N
NE-027039Зааны мухар104° 54' 41.00" E47° 48' 30.00" N
NE-027039Зааны мухар105° 3' 12.03" E47° 48' 30.00" N
NE-027039Зааны мухар105° 3' 12.03" E47° 47' 43.26" N
NE-027039Зааны мухар105° 0' 16.57" E47° 46' 0.84" N
NE-027039Зааны мухар104° 59' 4.43" E47° 47' 25.09" N
NE-027039Зааны мухар104° 55' 33.55" E47° 47' 25.00" N
NE-027039Зааны мухар104° 54' 41.00" E47° 48' 26.16" N
NE-027039Зааны мухар104° 54' 41.00" E47° 48' 30.00" N
NE-027044Хөндий111° 10' 15.34" E47° 37' 21.00" N
NE-027044Хөндий111° 13' 9.00" E47° 37' 21.00" N
NE-027044Хөндий111° 13' 9.00" E47° 32' 58.00" N
NE-027044Хөндий111° 10' 15.34" E47° 32' 58.00" N
NE-027044Хөндий111° 10' 15.34" E47° 37' 21.00" N
NE-027051Хэрсэн106° 54' 30.00" E46° 21' 0.00" N
NE-027051Хэрсэн106° 54' 30.00" E46° 25' 30.00" N
NE-027051Хэрсэн106° 57' 0.00" E46° 25' 30.00" N
NE-027051Хэрсэн106° 57' 0.00" E46° 21' 0.00" N
NE-027051Хэрсэн106° 54' 30.00" E46° 21' 0.00" N
NE-027031Бүрэн110° 16' 21.82" E47° 21' 31.72" N
NE-027031Бүрэн110° 17' 30.00" E47° 21' 31.72" N
NE-027031Бүрэн110° 17' 30.00" E47° 20' 33.67" N
NE-027031Бүрэн110° 17' 19.96" E47° 20' 29.87" N
NE-027031Бүрэн110° 17' 30.00" E47° 20' 22.46" N
NE-027031Бүрэн110° 17' 30.00" E47° 19' 35.00" N
NE-027031Бүрэн110° 19' 50.00" E47° 19' 35.00" N
NE-027031Бүрэн110° 19' 50.00" E47° 16' 51.44" N
NE-027031Бүрэн110° 16' 21.82" E47° 16' 51.44" N
NE-027031Бүрэн110° 16' 21.82" E47° 21' 31.72" N
NE-027034Бор дэл108° 42' 24.11" E44° 41' 25.41" N
NE-027034Бор дэл108° 46' 56.66" E44° 41' 25.41" N
NE-027034Бор дэл108° 46' 56.66" E44° 44' 1.56" N
NE-027034Бор дэл108° 48' 45.47" E44° 44' 1.56" N
NE-027034Бор дэл108° 48' 45.47" E44° 40' 2.27" N
NE-027034Бор дэл108° 43' 23.23" E44° 40' 2.27" N
NE-027034Бор дэл108° 42' 24.11" E44° 41' 20.84" N
NE-027034Бор дэл108° 42' 24.11" E44° 41' 25.41" N
NE-027046Ээвж107° 6' 46.00" E47° 4' 20.00" N
NE-027046Ээвж107° 16' 25.00" E47° 4' 20.00" N
NE-027046Ээвж107° 16' 25.00" E47° 1' 15.00" N
NE-027046Ээвж107° 6' 46.00" E47° 1' 15.00" N
NE-027046Ээвж107° 6' 46.00" E47° 4' 20.00" N
NE-027035Аз104° 56' 25.00" E45° 0' 0.00" N
NE-027035Аз105° 1' 29.42" E45° 0' 0.00" N
NE-027035Аз105° 1' 29.42" E44° 56' 28.75" N
NE-027035Аз104° 56' 25.00" E44° 56' 28.75" N
NE-027035Аз104° 56' 25.00" E45° 0' 0.00" N
NE-027040Бурхант108° 52' 29.00" E46° 2' 38.00" N
NE-027040Бурхант108° 53' 31.00" E46° 2' 38.00" N
NE-027040Бурхант108° 53' 31.00" E46° 1' 37.00" N
NE-027040Бурхант108° 52' 29.00" E46° 1' 37.00" N
NE-027040Бурхант108° 52' 29.00" E46° 2' 38.00" N
NE-027041Зүүн гурвалжин111° 42' 51.40" E48° 14' 58.17" N
NE-027041Зүүн гурвалжин111° 48' 38.02" E48° 16' 21.69" N
NE-027041Зүүн гурвалжин111° 50' 7.11" E48° 16' 56.62" N
NE-027041Зүүн гурвалжин111° 50' 38.45" E48° 16' 11.52" N
NE-027041Зүүн гурвалжин111° 48' 36.48" E48° 14' 15.64" N
NE-027041Зүүн гурвалжин111° 49' 22.77" E48° 13' 9.00" N
NE-027041Зүүн гурвалжин111° 41' 56.94" E48° 13' 9.00" N
NE-027041Зүүн гурвалжин111° 41' 47.53" E48° 14' 5.92" N
NE-027041Зүүн гурвалжин111° 42' 51.40" E48° 14' 58.17" N
NE-027048Хөх чулуут111° 1' 49.00" E48° 5' 0.00" N
NE-027048Хөх чулуут111° 4' 0.00" E48° 5' 0.00" N
NE-027048Хөх чулуут111° 4' 0.00" E48° 2' 9.00" N
NE-027048Хөх чулуут111° 1' 49.00" E48° 2' 9.00" N
NE-027048Хөх чулуут111° 1' 49.00" E48° 5' 0.00" N
NE-027043Замт110° 12' 51.10" E43° 0' 52.18" N
NE-027043Замт110° 12' 2.12" E43° 0' 54.03" N
NE-027043Замт110° 11' 14.50" E43° 0' 1.49" N
NE-027043Замт110° 0' 1.77" E43° 0' 1.49" N
NE-027043Замт110° 0' 1.77" E43° 3' 59.49" N
NE-027043Замт110° 3' 59.78" E43° 1' 37.49" N
NE-027043Замт110° 5' 22.31" E43° 3' 34.14" N
NE-027043Замт110° 8' 7.51" E43° 2' 42.57" N
NE-027043Замт110° 12' 51.10" E43° 0' 52.18" N
NE-027049Баруун баян111° 8' 35.00" E48° 6' 12.50" N
NE-027049Баруун баян111° 14' 6.00" E48° 6' 12.50" N
NE-027049Баруун баян111° 14' 6.00" E48° 2' 50.00" N
NE-027049Баруун баян111° 8' 35.00" E48° 2' 50.00" N
NE-027049Баруун баян111° 8' 35.00" E48° 6' 12.50" N
NE-027050Тэгш96° 18' 25.00" E45° 12' 52.00" N
NE-027050Тэгш96° 16' 16.69" E45° 12' 52.00" N
NE-027050Тэгш96° 16' 16.69" E45° 14' 56.47" N
NE-027050Тэгш96° 18' 25.00" E45° 14' 56.47" N
NE-027050Тэгш96° 18' 25.00" E45° 12' 52.00" N
NE-027033Дэл108° 49' 4.27" E44° 42' 14.48" N
NE-027033Дэл108° 51' 21.57" E44° 42' 14.48" N
NE-027033Дэл108° 51' 21.57" E44° 39' 34.39" N
NE-027033Дэл108° 49' 4.27" E44° 39' 34.39" N
NE-027033Дэл108° 49' 4.27" E44° 42' 14.48" N
NE-027036Цэнгэл89° 14' 55.85" E49° 0' 0.00" N
NE-027036Цэнгэл89° 18' 2.85" E49° 0' 0.00" N
NE-027036Цэнгэл89° 18' 2.85" E48° 59' 2.70" N
NE-027036Цэнгэл89° 14' 55.85" E48° 59' 2.70" N
NE-027036Цэнгэл89° 14' 55.85" E49° 0' 0.00" N
NE-027047Түргэн113° 15' 50.00" E49° 31' 3.89" N
NE-027047Түргэн113° 16' 14.75" E49° 31' 3.89" N
NE-027047Түргэн113° 15' 54.00" E49° 30' 42.98" N
NE-027047Түргэн113° 15' 55.71" E49° 30' 18.09" N
NE-027047Түргэн113° 15' 52.71" E49° 28' 26.09" N
NE-027047Түргэн113° 16' 16.26" E49° 27' 54.35" N
NE-027047Түргэн113° 15' 50.00" E49° 27' 54.35" N
NE-027047Түргэн113° 15' 50.00" E49° 31' 3.89" N
NE-027032Сэнж110° 5' 31.70" E44° 27' 1.56" N
NE-027032Сэнж110° 3' 31.89" E44° 27' 1.56" N
NE-027032Сэнж110° 3' 31.89" E44° 27' 53.54" N
NE-027032Сэнж110° 5' 31.70" E44° 27' 53.54" N
NE-027032Сэнж110° 5' 31.70" E44° 27' 1.56" N
NE-027042Баянцагаан107° 13' 49.00" E47° 3' 14.00" N
NE-027042Баянцагаан107° 19' 1.00" E47° 3' 14.00" N
NE-027042Баянцагаан107° 19' 1.00" E46° 59' 7.00" N
NE-027042Баянцагаан107° 13' 49.00" E46° 59' 7.00" N
NE-027042Баянцагаан107° 13' 49.00" E47° 3' 14.00" N
NE-027045Гэртийн113° 2' 17.35" E48° 48' 1.45" N
NE-027045Гэртийн113° 2' 17.35" E48° 50' 45.18" N
NE-027045Гэртийн113° 7' 16.00" E48° 50' 45.18" N
NE-027045Гэртийн113° 7' 16.00" E48° 48' 1.45" N
NE-027045Гэртийн113° 2' 17.35" E48° 48' 1.45" N
NE-027029Завлай104° 46' 59.72" E48° 37' 3.40" N
NE-027029Завлай104° 46' 59.72" E48° 34' 31.81" N
NE-027029Завлай104° 44' 59.40" E48° 35' 31.85" N
NE-027029Завлай104° 43' 0.29" E48° 36' 23.64" N
NE-027029Завлай104° 45' 20.08" E48° 36' 23.64" N
NE-027029Завлай104° 45' 20.08" E48° 37' 3.40" N
NE-027029Завлай104° 46' 59.72" E48° 37' 3.40" N