2015.11.24-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-027103Билүүт115° 37' 59.23" E47° 0' 1.91" N
NE-027103Билүүт115° 23' 2.56" E47° 0' 1.90" N
NE-027103Билүүт115° 23' 2.55" E47° 3' 17.78" N
NE-027103Билүүт115° 37' 59.22" E47° 3' 17.78" N
NE-027103Билүүт115° 37' 59.23" E47° 0' 1.91" N
NE-027108Хотон103° 1' 9.80" E48° 56' 36.23" N
NE-027108Хотон103° 1' 9.80" E48° 56' 14.60" N
NE-027108Хотон103° 1' 35.97" E48° 56' 14.60" N
NE-027108Хотон103° 1' 23.20" E48° 55' 44.09" N
NE-027108Хотон103° 0' 41.69" E48° 55' 44.09" N
NE-027108Хотон103° 0' 41.69" E48° 55' 10.66" N
NE-027108Хотон102° 59' 59.90" E48° 55' 10.66" N
NE-027108Хотон102° 59' 59.90" E48° 54' 26.08" N
NE-027108Хотон102° 57' 54.52" E48° 54' 26.08" N
NE-027108Хотон102° 57' 54.52" E48° 53' 0.40" N
NE-027108Хотон102° 57' 30.83" E48° 53' 0.40" N
NE-027108Хотон102° 57' 30.83" E48° 51' 48.66" N
NE-027108Хотон102° 57' 14.12" E48° 51' 48.66" N
NE-027108Хотон102° 57' 14.12" E48° 51' 12.44" N
NE-027108Хотон102° 57' 3.67" E48° 51' 12.44" N
NE-027108Хотон102° 57' 3.67" E48° 50' 33.43" N
NE-027108Хотон102° 56' 38.07" E48° 50' 33.43" N
NE-027108Хотон102° 53' 45.03" E48° 52' 51.86" N
NE-027108Хотон102° 54' 12.98" E48° 55' 6.01" N
NE-027108Хотон102° 54' 8.68" E48° 56' 19.06" N
NE-027108Хотон102° 57' 27.74" E48° 56' 33.83" N
NE-027108Хотон103° 1' 9.80" E48° 56' 36.23" N
NE-027115Ар шивэрт103° 9' 0.24" E49° 31' 29.91" N
NE-027115Ар шивэрт103° 8' 3.67" E49° 28' 35.28" N
NE-027115Ар шивэрт103° 5' 46.94" E49° 28' 49.11" N
NE-027115Ар шивэрт103° 5' 46.94" E49° 29' 19.36" N
NE-027115Ар шивэрт103° 5' 25.09" E49° 29' 19.36" N
NE-027115Ар шивэрт103° 5' 25.09" E49° 28' 51.32" N
NE-027115Ар шивэрт103° 3' 56.38" E49° 29' 0.29" N
NE-027115Ар шивэрт103° 0' 0.82" E49° 28' 9.08" N
NE-027115Ар шивэрт103° 0' 0.82" E49° 30' 17.11" N
NE-027115Ар шивэрт103° 1' 18.59" E49° 30' 17.11" N
NE-027115Ар шивэрт103° 1' 18.59" E49° 30' 32.26" N
NE-027115Ар шивэрт103° 0' 0.82" E49° 30' 32.26" N
NE-027115Ар шивэрт103° 0' 0.82" E49° 31' 13.02" N
NE-027115Ар шивэрт103° 0' 31.96" E49° 31' 13.02" N
NE-027115Ар шивэрт103° 0' 31.96" E49° 31' 21.62" N
NE-027115Ар шивэрт103° 9' 0.24" E49° 31' 29.91" N
NE-027096Баруун баян95° 27' 48.00" E47° 34' 51.00" N
NE-027096Баруун баян95° 29' 31.00" E47° 34' 51.00" N
NE-027096Баруун баян95° 29' 31.00" E47° 33' 53.11" N
NE-027096Баруун баян95° 21' 44.05" E47° 35' 16.14" N
NE-027096Баруун баян95° 23' 16.83" E47° 34' 27.34" N
NE-027096Баруун баян95° 22' 3.30" E47° 35' 2.67" N
NE-027096Баруун баян95° 16' 3.11" E47° 35' 47.53" N
NE-027096Баруун баян95° 14' 55.12" E47° 35' 41.68" N
NE-027096Баруун баян95° 14' 55.12" E47° 40' 0.01" N
NE-027096Баруун баян95° 29' 31.00" E47° 40' 0.01" N
NE-027096Баруун баян95° 29' 31.00" E47° 39' 56.00" N
NE-027096Баруун баян95° 25' 40.00" E47° 39' 56.00" N
NE-027096Баруун баян95° 25' 40.00" E47° 37' 0.00" N
NE-027096Баруун баян95° 27' 48.00" E47° 37' 0.00" N
NE-027096Баруун баян95° 27' 48.00" E47° 34' 51.00" N
NE-027098Элс118° 44' 0.00" E47° 31' 58.77" N
NE-027098Элс118° 57' 11.77" E47° 31' 58.77" N
NE-027098Элс118° 58' 10.37" E47° 31' 38.91" N
NE-027098Элс118° 59' 16.42" E47° 28' 39.33" N
NE-027098Элс118° 58' 46.77" E47° 28' 2.13" N
NE-027098Элс118° 55' 2.96" E47° 28' 2.13" N
NE-027098Элс118° 55' 2.96" E47° 25' 51.42" N
NE-027098Элс118° 49' 44.33" E47° 25' 51.42" N
NE-027098Элс118° 49' 51.60" E47° 29' 11.32" N
NE-027098Элс118° 44' 0.00" E47° 31' 58.77" N
NE-027107Бараан овоо112° 54' 23.49" E49° 20' 39.75" N
NE-027107Бараан овоо112° 58' 26.80" E49° 20' 39.75" N
NE-027107Бараан овоо112° 58' 26.80" E49° 19' 23.00" N
NE-027107Бараан овоо112° 53' 10.32" E49° 19' 23.00" N
NE-027107Бараан овоо112° 54' 23.49" E49° 20' 39.75" N
NE-027100Сүпер107° 38' 11.47" E47° 14' 21.73" N
NE-027100Сүпер107° 38' 11.47" E47° 13' 26.73" N
NE-027100Сүпер107° 38' 41.17" E47° 13' 26.73" N
NE-027100Сүпер107° 38' 41.17" E47° 12' 41.92" N
NE-027100Сүпер107° 38' 1.46" E47° 12' 41.92" N
NE-027100Сүпер107° 38' 1.46" E47° 14' 31.40" N
NE-027100Сүпер107° 38' 32.46" E47° 14' 31.40" N
NE-027100Сүпер107° 38' 32.46" E47° 14' 21.73" N
NE-027100Сүпер107° 38' 11.47" E47° 14' 21.73" N
NE-027106Гэрэл115° 23' 2.55" E47° 3' 17.78" N
NE-027106Гэрэл115° 37' 59.22" E47° 3' 17.78" N
NE-027106Гэрэл115° 37' 59.22" E47° 0' 1.91" N
NE-027106Гэрэл115° 23' 2.55" E47° 0' 1.91" N
NE-027106Гэрэл115° 23' 2.55" E47° 3' 17.78" N
NE-027116Дархан109° 30' 0.00" E46° 16' 45.00" N
NE-027116Дархан109° 30' 0.00" E46° 14' 3.00" N
NE-027116Дархан109° 25' 30.20" E46° 14' 3.00" N
NE-027116Дархан109° 25' 30.20" E46° 15' 46.30" N
NE-027116Дархан109° 25' 30.69" E46° 15' 46.31" N
NE-027116Дархан109° 25' 30.20" E46° 16' 4.11" N
NE-027116Дархан109° 26' 7.38" E46° 16' 4.61" N
NE-027116Дархан109° 26' 9.34" E46° 14' 55.03" N
NE-027116Дархан109° 26' 9.50" E46° 14' 55.03" N
NE-027116Дархан109° 26' 9.50" E46° 14' 55.02" N
NE-027116Дархан109° 26' 32.83" E46° 14' 55.33" N
NE-027116Дархан109° 26' 32.66" E46° 15' 1.65" N
NE-027116Дархан109° 27' 51.72" E46° 15' 1.65" N
NE-027116Дархан109° 27' 51.72" E46° 16' 45.00" N
NE-027116Дархан109° 30' 0.00" E46° 16' 45.00" N
NE-027097Зүүн баян95° 34' 31.00" E47° 34' 14.26" N
NE-027097Зүүн баян95° 34' 31.00" E47° 37' 0.00" N
NE-027097Зүүн баян95° 32' 0.00" E47° 37' 0.00" N
NE-027097Зүүн баян95° 32' 0.00" E47° 40' 0.01" N
NE-027097Зүүн баян95° 50' 42.00" E47° 40' 0.01" N
NE-027097Зүүн баян95° 50' 42.00" E47° 34' 14.26" N
NE-027097Зүүн баян95° 34' 31.00" E47° 34' 14.26" N
NE-027102Шар хоолой94° 0' 0.00" E46° 5' 30.00" N
NE-027102Шар хоолой94° 3' 52.00" E46° 5' 30.00" N
NE-027102Шар хоолой94° 3' 52.00" E45° 59' 3.00" N
NE-027102Шар хоолой94° 0' 0.00" E45° 59' 3.00" N
NE-027102Шар хоолой94° 0' 0.00" E46° 5' 30.00" N
NE-027117Дөт107° 35' 1.48" E47° 18' 0.00" N
NE-027117Дөт107° 38' 39.00" E47° 18' 0.00" N
NE-027117Дөт107° 38' 39.00" E47° 16' 58.00" N
NE-027117Дөт107° 35' 1.48" E47° 16' 58.00" N
NE-027117Дөт107° 35' 1.48" E47° 18' 0.00" N
NE-027099Хонгор104° 17' 21.09" E44° 13' 38.42" N
NE-027099Хонгор104° 24' 21.06" E44° 13' 38.42" N
NE-027099Хонгор104° 24' 21.06" E44° 10' 12.42" N
NE-027099Хонгор104° 17' 21.09" E44° 10' 12.42" N
NE-027099Хонгор104° 17' 21.09" E44° 13' 38.42" N
NE-027113Их уул106° 17' 52.43" E44° 50' 0.72" N
NE-027113Их уул106° 17' 19.88" E44° 50' 0.80" N
NE-027113Их уул106° 12' 8.51" E44° 52' 48.46" N
NE-027113Их уул106° 12' 8.51" E44° 54' 59.88" N
NE-027113Их уул106° 17' 52.43" E44° 54' 59.88" N
NE-027113Их уул106° 17' 52.43" E44° 50' 0.72" N
NE-027101Ширээ-1109° 30' 37.35" E43° 21' 31.50" N
NE-027101Ширээ-1109° 43' 1.76" E43° 21' 31.49" N
NE-027101Ширээ-1109° 43' 1.78" E43° 25' 1.49" N
NE-027101Ширээ-1109° 43' 1.62" E43° 25' 1.49" N
NE-027101Ширээ-1109° 43' 1.62" E43° 25' 1.50" N
NE-027101Ширээ-1109° 30' 37.35" E43° 25' 1.50" N
NE-027101Ширээ-1109° 30' 37.35" E43° 28' 30.00" N
NE-027101Ширээ-1109° 39' 0.00" E43° 28' 30.00" N
NE-027101Ширээ-1109° 39' 0.00" E43° 32' 20.00" N
NE-027101Ширээ-1109° 45' 0.00" E43° 32' 20.00" N
NE-027101Ширээ-1109° 45' 0.00" E43° 23' 2.90" N
NE-027101Ширээ-1109° 44' 41.31" E43° 22' 11.19" N
NE-027101Ширээ-1109° 44' 0.42" E43° 22' 12.59" N
NE-027101Ширээ-1109° 43' 11.47" E43° 21' 18.23" N
NE-027101Ширээ-1109° 41' 40.58" E43° 20' 56.19" N
NE-027101Ширээ-1109° 40' 11.61" E43° 20' 36.50" N
NE-027101Ширээ-1109° 40' 15.31" E43° 20' 35.50" N
NE-027101Ширээ-1109° 39' 13.12" E43° 20' 20.42" N
NE-027101Ширээ-1109° 38' 57.18" E43° 20' 20.95" N
NE-027101Ширээ-1109° 38' 52.12" E43° 20' 15.32" N
NE-027101Ширээ-1109° 36' 40.31" E43° 19' 43.35" N
NE-027101Ширээ-1109° 35' 11.55" E43° 18' 11.84" N
NE-027101Ширээ-1109° 37' 37.56" E43° 17' 45.77" N
NE-027101Ширээ-1109° 38' 41.23" E43° 16' 17.81" N
NE-027101Ширээ-1109° 36' 55.02" E43° 14' 19.51" N
NE-027101Ширээ-1109° 33' 38.54" E43° 14' 26.00" N
NE-027101Ширээ-1109° 31' 52.53" E43° 12' 27.66" N
NE-027101Ширээ-1109° 33' 22.91" E43° 10' 22.89" N
NE-027101Ширээ-1109° 31' 37.00" E43° 8' 24.55" N
NE-027101Ширээ-1109° 33' 7.31" E43° 6' 19.81" N
NE-027101Ширээ-1109° 31' 36.71" E43° 4' 38.48" N
NE-027101Ширээ-1109° 30' 37.35" E43° 4' 38.48" N
NE-027101Ширээ-1109° 30' 37.35" E43° 21' 31.50" N
NE-027104Далт овоо105° 12' 1.17" E45° 39' 27.89" N
NE-027104Далт овоо105° 19' 46.79" E45° 40' 1.60" N
NE-027104Далт овоо105° 26' 1.16" E45° 40' 1.62" N
NE-027104Далт овоо105° 26' 1.18" E45° 45' 1.61" N
NE-027104Далт овоо105° 30' 0.00" E45° 45' 1.61" N
NE-027104Далт овоо105° 30' 0.00" E45° 40' 0.00" N
NE-027104Далт овоо105° 32' 51.23" E45° 40' 0.00" N
NE-027104Далт овоо105° 32' 51.23" E45° 37' 1.61" N
NE-027104Далт овоо105° 19' 1.14" E45° 37' 1.61" N
NE-027104Далт овоо105° 19' 1.14" E45° 31' 1.61" N
NE-027104Далт овоо105° 22' 1.23" E45° 31' 1.62" N
NE-027104Далт овоо105° 22' 1.23" E45° 26' 11.56" N
NE-027104Далт овоо105° 6' 49.15" E45° 26' 11.56" N
NE-027104Далт овоо105° 6' 49.15" E45° 31' 29.60" N
NE-027104Далт овоо105° 12' 1.15" E45° 31' 29.61" N
NE-027104Далт овоо105° 12' 1.17" E45° 39' 27.89" N
NE-027105Ширээ-2109° 28' 0.00" E43° 30' 0.00" N
NE-027105Ширээ-2109° 28' 0.00" E43° 28' 30.00" N
NE-027105Ширээ-2109° 30' 37.35" E43° 28' 30.00" N
NE-027105Ширээ-2109° 30' 37.35" E43° 25' 1.50" N
NE-027105Ширээ-2109° 30' 1.64" E43° 25' 1.50" N
NE-027105Ширээ-2109° 30' 1.64" E43° 21' 31.51" N
NE-027105Ширээ-2109° 30' 1.77" E43° 21' 31.51" N
NE-027105Ширээ-2109° 30' 1.77" E43° 21' 31.50" N
NE-027105Ширээ-2109° 30' 37.35" E43° 21' 31.50" N
NE-027105Ширээ-2109° 30' 37.35" E43° 20' 0.00" N
NE-027105Ширээ-2109° 13' 34.89" E43° 20' 0.00" N
NE-027105Ширээ-2109° 12' 42.86" E43° 21' 11.12" N
NE-027105Ширээ-2109° 12' 42.86" E43° 30' 0.00" N
NE-027105Ширээ-2109° 28' 0.00" E43° 30' 0.00" N
NE-027109Халхгол117° 30' 10.00" E47° 2' 54.00" N
NE-027109Халхгол117° 30' 10.00" E47° 9' 30.00" N
NE-027109Халхгол117° 46' 40.00" E47° 9' 30.00" N
NE-027109Халхгол117° 46' 40.00" E47° 2' 54.00" N
NE-027109Халхгол117° 30' 10.00" E47° 2' 54.00" N
NE-027110Өдөр булаг94° 13' 39.02" E45° 51' 50.08" N
NE-027110Өдөр булаг94° 15' 46.21" E45° 49' 23.81" N
NE-027110Өдөр булаг94° 14' 44.27" E45° 48' 44.73" N
NE-027110Өдөр булаг94° 13' 32.70" E45° 48' 3.47" N
NE-027110Өдөр булаг94° 12' 9.48" E45° 45' 59.27" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 14.81" E45° 43' 42.49" N
NE-027110Өдөр булаг94° 9' 56.79" E45° 42' 57.01" N
NE-027110Өдөр булаг94° 9' 56.85" E45° 43' 4.30" N
NE-027110Өдөр булаг94° 10' 0.11" E45° 43' 4.30" N
NE-027110Өдөр булаг94° 10' 0.11" E45° 43' 8.11" N
NE-027110Өдөр булаг94° 10' 4.58" E45° 43' 8.11" N
NE-027110Өдөр булаг94° 10' 4.58" E45° 43' 10.66" N
NE-027110Өдөр булаг94° 10' 7.84" E45° 43' 10.66" N
NE-027110Өдөр булаг94° 10' 7.84" E45° 43' 13.92" N
NE-027110Өдөр булаг94° 10' 11.48" E45° 43' 13.92" N
NE-027110Өдөр булаг94° 10' 11.48" E45° 43' 16.47" N
NE-027110Өдөр булаг94° 10' 20.19" E45° 43' 16.47" N
NE-027110Өдөр булаг94° 10' 20.19" E45° 43' 19.37" N
NE-027110Өдөр булаг94° 10' 24.19" E45° 43' 19.37" N
NE-027110Өдөр булаг94° 10' 24.19" E45° 43' 27.00" N
NE-027110Өдөр булаг94° 10' 28.91" E45° 43' 27.00" N
NE-027110Өдөр булаг94° 10' 28.91" E45° 43' 33.90" N
NE-027110Өдөр булаг94° 10' 41.25" E45° 43' 33.90" N
NE-027110Өдөр булаг94° 10' 41.25" E45° 43' 42.25" N
NE-027110Өдөр булаг94° 10' 54.33" E45° 43' 42.25" N
NE-027110Өдөр булаг94° 10' 54.33" E45° 43' 49.88" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 0.50" E45° 43' 49.88" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 0.50" E45° 44' 8.03" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 3.04" E45° 44' 8.03" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 3.04" E45° 44' 28.00" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 6.31" E45° 44' 28.00" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 6.31" E45° 44' 39.62" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 11.39" E45° 44' 39.62" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 11.39" E45° 45' 1.41" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 19.38" E45° 45' 1.41" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 19.38" E45° 45' 5.77" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 28.82" E45° 45' 5.77" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 28.82" E45° 45' 10.49" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 45.53" E45° 45' 10.49" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 45.53" E45° 45' 41.36" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 39.72" E45° 45' 41.36" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 39.72" E45° 46' 5.33" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 32.46" E45° 46' 5.33" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 32.46" E45° 46' 27.11" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 21.66" E45° 46' 27.11" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 21.66" E45° 46' 41.27" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 27.39" E45° 46' 41.27" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 27.39" E45° 46' 57.50" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 21.66" E45° 46' 57.50" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 21.66" E45° 47' 35.71" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 32.16" E45° 47' 35.71" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 32.16" E45° 47' 59.58" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 41.71" E45° 47' 59.58" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 41.71" E45° 48' 34.92" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 54.13" E45° 48' 34.92" N
NE-027110Өдөр булаг94° 11' 54.13" E45° 49' 3.82" N
NE-027110Өдөр булаг94° 12' 17.72" E45° 49' 3.82" N
NE-027110Өдөр булаг94° 12' 17.72" E45° 49' 19.47" N
NE-027110Өдөр булаг94° 12' 20.14" E45° 49' 19.47" N
NE-027110Өдөр булаг94° 12' 20.14" E45° 49' 21.77" N
NE-027110Өдөр булаг94° 12' 24.97" E45° 49' 21.77" N
NE-027110Өдөр булаг94° 12' 24.97" E45° 49' 25.72" N
NE-027110Өдөр булаг94° 12' 43.52" E45° 49' 25.72" N
NE-027110Өдөр булаг94° 12' 43.52" E45° 49' 55.25" N
NE-027110Өдөр булаг94° 12' 35.59" E45° 49' 55.25" N
NE-027110Өдөр булаг94° 12' 35.59" E45° 50' 13.18" N
NE-027110Өдөр булаг94° 12' 49.46" E45° 50' 13.18" N
NE-027110Өдөр булаг94° 12' 49.46" E45° 50' 39.01" N
NE-027110Өдөр булаг94° 13' 4.11" E45° 50' 39.01" N
NE-027110Өдөр булаг94° 13' 4.11" E45° 51' 2.74" N
NE-027110Өдөр булаг94° 13' 17.38" E45° 51' 2.74" N
NE-027110Өдөр булаг94° 13' 17.38" E45° 51' 27.17" N
NE-027110Өдөр булаг94° 13' 24.36" E45° 51' 27.17" N
NE-027110Өдөр булаг94° 13' 24.36" E45° 51' 48.11" N
NE-027110Өдөр булаг94° 13' 39.02" E45° 51' 48.11" N
NE-027110Өдөр булаг94° 13' 39.02" E45° 51' 50.08" N
NE-027112Шанд107° 7' 1.47" E45° 10' 1.55" N
NE-027112Шанд107° 14' 28.46" E45° 10' 1.55" N
NE-027112Шанд107° 14' 28.46" E45° 4' 52.45" N
NE-027112Шанд107° 7' 1.47" E45° 4' 52.45" N
NE-027112Шанд107° 7' 1.47" E45° 10' 1.55" N
NE-027111Чулуут115° 57' 32.92" E49° 48' 53.60" N
NE-027111Чулуут116° 0' 0.00" E49° 48' 53.60" N
NE-027111Чулуут116° 0' 0.00" E49° 40' 0.00" N
NE-027111Чулуут116° 5' 55.00" E49° 40' 0.00" N
NE-027111Чулуут116° 5' 55.00" E49° 37' 5.00" N
NE-027111Чулуут115° 55' 3.29" E49° 37' 5.00" N
NE-027111Чулуут115° 55' 3.36" E49° 46' 22.06" N
NE-027111Чулуут115° 55' 6.21" E49° 46' 54.51" N
NE-027111Чулуут115° 57' 6.92" E49° 47' 24.58" N
NE-027111Чулуут115° 57' 32.92" E49° 48' 53.60" N
NE-027114Дун113° 12' 8.09" E49° 32' 1.98" N
NE-027114Дун113° 12' 40.00" E49° 32' 1.98" N
NE-027114Дун113° 12' 40.00" E49° 31' 26.19" N
NE-027114Дун113° 11' 41.01" E49° 31' 26.19" N
NE-027114Дун113° 11' 38.10" E49° 31' 30.49" N
NE-027114Дун113° 12' 8.09" E49° 32' 1.98" N
NE-027095Баян чулуут107° 15' 1.49" E44° 58' 21.43" N
NE-027095Баян чулуут107° 15' 1.49" E44° 57' 3.19" N
NE-027095Баян чулуут107° 14' 10.93" E44° 56' 20.61" N
NE-027095Баян чулуут107° 0' 1.46" E44° 55' 18.88" N
NE-027095Баян чулуут107° 0' 1.46" E44° 58' 21.42" N
NE-027095Баян чулуут107° 15' 1.49" E44° 58' 21.43" N