2015.11.26-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-027134Хадат111° 51' 29.59" E47° 59' 38.00" N
NE-027134Хадат111° 54' 4.00" E47° 59' 38.00" N
NE-027134Хадат111° 54' 4.00" E47° 55' 8.00" N
NE-027134Хадат111° 53' 18.96" E47° 55' 8.00" N
NE-027134Хадат111° 53' 18.96" E47° 55' 51.54" N
NE-027134Хадат111° 54' 2.01" E47° 56' 41.00" N
NE-027134Хадат111° 52' 1.09" E47° 57' 31.15" N
NE-027134Хадат111° 51' 35.83" E47° 58' 55.34" N
NE-027134Хадат111° 51' 29.59" E47° 59' 38.00" N
NE-027136Хонгор уул106° 11' 11.62" E44° 43' 38.85" N
NE-027136Хонгор уул106° 28' 47.40" E44° 45' 36.52" N
NE-027136Хонгор уул106° 29' 10.60" E44° 46' 1.53" N
NE-027136Хонгор уул106° 30' 1.45" E44° 46' 1.53" N
NE-027136Хонгор уул106° 30' 1.45" E44° 45' 56.64" N
NE-027136Хонгор уул106° 15' 45.59" E44° 40' 36.39" N
NE-027136Хонгор уул106° 15' 47.99" E44° 40' 38.97" N
NE-027136Хонгор уул106° 15' 42.41" E44° 40' 55.77" N
NE-027136Хонгор уул106° 15' 23.87" E44° 41' 6.63" N
NE-027136Хонгор уул106° 15' 0.94" E44° 41' 12.01" N
NE-027136Хонгор уул106° 14' 36.85" E44° 41' 14.53" N
NE-027136Хонгор уул106° 14' 12.99" E44° 41' 17.55" N
NE-027136Хонгор уул106° 13' 48.85" E44° 41' 18.89" N
NE-027136Хонгор уул106° 13' 24.87" E44° 41' 16.27" N
NE-027136Хонгор уул106° 13' 1.72" E44° 41' 11.36" N
NE-027136Хонгор уул106° 12' 38.57" E44° 41' 6.21" N
NE-027136Хонгор уул106° 12' 14.86" E44° 41' 2.63" N
NE-027136Хонгор уул106° 11' 50.70" E44° 41' 1.78" N
NE-027136Хонгор уул106° 11' 27.28" E44° 41' 6.00" N
NE-027136Хонгор уул106° 11' 4.84" E44° 41' 12.63" N
NE-027136Хонгор уул106° 10' 43.75" E44° 41' 20.90" N
NE-027136Хонгор уул106° 10' 26.04" E44° 41' 32.79" N
NE-027136Хонгор уул106° 10' 7.22" E44° 41' 43.53" N
NE-027136Хонгор уул106° 9' 44.37" E44° 41' 49.15" N
NE-027136Хонгор уул106° 9' 20.15" E44° 41' 50.04" N
NE-027136Хонгор уул106° 8' 56.40" E44° 41' 46.50" N
NE-027136Хонгор уул106° 8' 35.14" E44° 41' 38.37" N
NE-027136Хонгор уул106° 8' 19.32" E44° 41' 25.32" N
NE-027136Хонгор уул106° 8' 9.95" E44° 41' 9.32" N
NE-027136Хонгор уул106° 8' 5.75" E44° 40' 52.31" N
NE-027136Хонгор уул106° 8' 3.09" E44° 40' 35.10" N
NE-027136Хонгор уул106° 8' 2.34" E44° 40' 17.81" N
NE-027136Хонгор уул106° 8' 1.77" E44° 40' 0.37" N
NE-027136Хонгор уул106° 7' 53.94" E44° 39' 44.85" N
NE-027136Хонгор уул106° 7' 35.04" E44° 39' 33.80" N
NE-027136Хонгор уул106° 7' 11.20" E44° 39' 30.83" N
NE-027136Хонгор уул106° 6' 47.44" E44° 39' 27.41" N
NE-027136Хонгор уул106° 6' 23.91" E44° 39' 23.44" N
NE-027136Хонгор уул106° 6' 0.45" E44° 39' 19.03" N
NE-027136Хонгор уул106° 5' 37.57" E44° 39' 13.44" N
NE-027136Хонгор уул106° 5' 15.05" E44° 39' 6.96" N
NE-027136Хонгор уул106° 4' 52.34" E44° 39' 0.95" N
NE-027136Хонгор уул106° 4' 29.46" E44° 38' 55.29" N
NE-027136Хонгор уул106° 4' 6.00" E44° 38' 51.17" N
NE-027136Хонгор уул106° 3' 42.11" E44° 38' 48.34" N
NE-027136Хонгор уул106° 3' 18.13" E44° 38' 45.76" N
NE-027136Хонгор уул106° 2' 56.74" E44° 38' 42.91" N
NE-027136Хонгор уул106° 6' 18.65" E44° 41' 37.50" N
NE-027136Хонгор уул106° 10' 53.04" E44° 43' 7.32" N
NE-027136Хонгор уул106° 11' 11.62" E44° 43' 38.85" N
NE-027141Мандах108° 43' 1.67" E44° 23' 5.93" N
NE-027141Мандах108° 43' 5.83" E44° 23' 0.38" N
NE-027141Мандах108° 46' 25.60" E44° 22' 55.07" N
NE-027141Мандах108° 47' 58.85" E44° 20' 50.46" N
NE-027141Мандах108° 47' 13.82" E44° 19' 59.99" N
NE-027141Мандах108° 43' 1.67" E44° 19' 59.99" N
NE-027141Мандах108° 43' 1.67" E44° 23' 5.93" N
NE-027143Адуун чулуут толгой110° 50' 55.00" E47° 17' 1.76" N
NE-027143Адуун чулуут толгой111° 3' 1.55" E47° 17' 1.76" N
NE-027143Адуун чулуут толгой111° 3' 1.55" E47° 14' 23.93" N
NE-027143Адуун чулуут толгой110° 50' 55.00" E47° 14' 23.93" N
NE-027143Адуун чулуут толгой110° 50' 55.00" E47° 17' 1.76" N
  102° 25' 0.71" E45° 55' 1.55" N
  102° 23' 20.72" E45° 55' 1.55" N
  102° 23' 20.72" E45° 56' 21.56" N
  102° 25' 0.71" E45° 56' 21.56" N
  102° 25' 0.71" E45° 55' 1.55" N
NE-027142Бор өндөр уул111° 31' 44.00" E48° 0' 42.00" N
NE-027142Бор өндөр уул111° 34' 0.00" E48° 0' 42.00" N
NE-027142Бор өндөр уул111° 34' 0.00" E48° 0' 0.00" N
NE-027142Бор өндөр уул111° 31' 44.00" E48° 0' 0.00" N
NE-027142Бор өндөр уул111° 31' 44.00" E48° 0' 42.00" N
NE-027144Сүүж110° 9' 40.00" E43° 55' 1.50" N
NE-027144Сүүж110° 15' 0.00" E43° 55' 1.50" N
NE-027144Сүүж110° 15' 0.00" E43° 52' 10.00" N
NE-027144Сүүж110° 9' 40.00" E43° 52' 10.00" N
NE-027144Сүүж110° 9' 40.00" E43° 55' 1.50" N
NE-027149Дэрст ухаа109° 36' 1.78" E45° 40' 55.39" N
NE-027149Дэрст ухаа109° 43' 40.17" E45° 40' 55.39" N
NE-027149Дэрст ухаа109° 43' 40.17" E45° 34' 21.34" N
NE-027149Дэрст ухаа109° 36' 1.78" E45° 34' 21.34" N
NE-027149Дэрст ухаа109° 36' 1.78" E45° 40' 55.39" N
NE-027139Хайтан110° 13' 16.87" E46° 24' 31.65" N
NE-027139Хайтан110° 14' 21.87" E46° 24' 31.65" N
NE-027139Хайтан110° 14' 21.87" E46° 19' 19.00" N
NE-027139Хайтан110° 11' 59.00" E46° 19' 19.00" N
NE-027139Хайтан110° 11' 59.00" E46° 22' 1.66" N
NE-027139Хайтан110° 13' 16.87" E46° 22' 1.66" N
NE-027139Хайтан110° 13' 16.87" E46° 24' 31.65" N
NE-027137Хөвөөт104° 47' 0.99" E48° 39' 51.87" N
NE-027137Хөвөөт104° 47' 0.99" E48° 39' 13.45" N
NE-027137Хөвөөт104° 46' 59.91" E48° 39' 13.54" N
NE-027137Хөвөөт104° 46' 57.59" E48° 39' 13.54" N
NE-027137Хөвөөт104° 46' 56.42" E48° 39' 12.76" N
NE-027137Хөвөөт104° 46' 56.72" E48° 39' 11.80" N
NE-027137Хөвөөт104° 46' 57.89" E48° 39' 10.64" N
NE-027137Хөвөөт104° 47' 0.99" E48° 39' 9.69" N
NE-027137Хөвөөт104° 47' 0.99" E48° 38' 55.16" N
NE-027137Хөвөөт104° 44' 38.00" E48° 38' 55.16" N
NE-027137Хөвөөт104° 44' 38.00" E48° 39' 51.87" N
NE-027137Хөвөөт104° 47' 0.99" E48° 39' 51.87" N
NE-027148Хөтөл108° 25' 19.40" E47° 37' 1.76" N
NE-027148Хөтөл108° 27' 31.40" E47° 37' 37.76" N
NE-027148Хөтөл108° 28' 1.91" E47° 39' 25.34" N
NE-027148Хөтөл108° 30' 0.00" E47° 39' 25.34" N
NE-027148Хөтөл108° 30' 0.00" E47° 35' 41.66" N
NE-027148Хөтөл108° 25' 22.77" E47° 35' 41.66" N
NE-027148Хөтөл108° 25' 19.40" E47° 37' 1.76" N
NE-027138Шар хошуу108° 58' 43.38" E45° 50' 1.60" N
NE-027138Шар хошуу108° 58' 43.38" E45° 49' 37.60" N
NE-027138Шар хошуу108° 59' 28.76" E45° 48' 36.63" N
NE-027138Шар хошуу108° 56' 11.67" E45° 48' 36.62" N
NE-027138Шар хошуу108° 56' 11.68" E45° 50' 1.60" N
NE-027138Шар хошуу108° 58' 43.38" E45° 50' 1.60" N
NE-027145Толгод114° 10' 0.19" E49° 38' 41.20" N
NE-027145Толгод114° 10' 0.19" E49° 40' 41.23" N
NE-027145Толгод114° 15' 28.86" E49° 40' 41.23" N
NE-027145Толгод114° 15' 28.86" E49° 38' 41.20" N
NE-027145Толгод114° 10' 0.19" E49° 38' 41.20" N
NE-027147Баян107° 7' 1.47" E45° 10' 1.55" N
NE-027147Баян107° 14' 28.47" E45° 10' 1.55" N
NE-027147Баян107° 14' 28.47" E45° 4' 52.44" N
NE-027147Баян107° 7' 1.47" E45° 4' 52.44" N
NE-027147Баян107° 7' 1.47" E45° 10' 1.55" N
NE-027150Баашлай104° 53' 10.99" E48° 40' 1.85" N
NE-027150Баашлай104° 54' 52.03" E48° 40' 1.85" N
NE-027150Баашлай104° 53' 41.90" E48° 38' 41.16" N
NE-027150Баашлай104° 55' 29.27" E48° 36' 38.22" N
NE-027150Баашлай104° 53' 42.40" E48° 34' 35.08" N
NE-027150Баашлай104° 54' 23.35" E48° 33' 48.13" N
NE-027150Баашлай104° 53' 10.00" E48° 34' 10.47" N
NE-027150Баашлай104° 53' 10.00" E48° 37' 31.86" N
NE-027150Баашлай104° 53' 10.99" E48° 37' 31.86" N
NE-027150Баашлай104° 53' 10.99" E48° 40' 1.85" N
NE-027135Сайхан-2109° 11' 45.50" E44° 30' 6.55" N
NE-027135Сайхан-2109° 11' 45.50" E44° 28' 18.46" N
NE-027135Сайхан-2109° 8' 25.52" E44° 28' 24.38" N
NE-027135Сайхан-2109° 6' 38.34" E44° 26' 25.37" N
NE-027135Сайхан-2109° 3' 18.44" E44° 26' 31.17" N
NE-027135Сайхан-2109° 1' 45.51" E44° 28' 35.97" N
NE-027135Сайхан-2109° 0' 1.80" E44° 28' 38.92" N
NE-027135Сайхан-2109° 0' 1.80" E44° 30' 6.55" N
NE-027135Сайхан-2109° 11' 45.50" E44° 30' 6.55" N
NE-027140Бөөрөлжүүт107° 55' 23.81" E47° 26' 1.73" N
NE-027140Бөөрөлжүүт107° 55' 59.69" E47° 26' 30.73" N
NE-027140Бөөрөлжүүт107° 56' 40.75" E47° 26' 59.34" N
NE-027140Бөөрөлжүүт107° 57' 17.67" E47° 27' 29.63" N
NE-027140Бөөрөлжүүт107° 57' 52.40" E47° 27' 58.11" N
NE-027140Бөөрөлжүүт107° 58' 34.29" E47° 28' 23.75" N
NE-027140Бөөрөлжүүт107° 59' 15.65" E47° 28' 49.07" N
NE-027140Бөөрөлжүүт107° 59' 59.40" E47° 29' 12.32" N
NE-027140Бөөрөлжүүт108° 0' 10.43" E47° 29' 17.12" N
NE-027140Бөөрөлжүүт108° 3' 2.92" E47° 30' 27.98" N
NE-027140Бөөрөлжүүт108° 3' 2.92" E47° 20' 51.00" N
NE-027140Бөөрөлжүүт108° 2' 44.92" E47° 20' 24.00" N
NE-027140Бөөрөлжүүт108° 2' 45.54" E47° 20' 1.72" N
NE-027140Бөөрөлжүүт107° 59' 1.44" E47° 20' 1.72" N
NE-027140Бөөрөлжүүт107° 59' 1.44" E47° 26' 1.74" N
NE-027140Бөөрөлжүүт107° 55' 23.81" E47° 26' 1.73" N
NE-027146Зүүн чулуут113° 23' 1.85" E49° 40' 2.00" N
NE-027146Зүүн чулуут113° 24' 0.65" E49° 40' 2.00" N
NE-027146Зүүн чулуут113° 24' 0.65" E49° 39' 13.19" N
NE-027146Зүүн чулуут113° 23' 2.09" E49° 40' 1.99" N
NE-027146Зүүн чулуут113° 23' 1.86" E49° 40' 1.99" N
NE-027146Зүүн чулуут113° 23' 1.85" E49° 40' 2.00" N
NE-027151Мухар113° 17' 5.72" E49° 28' 51.98" N
NE-027151Мухар113° 18' 2.07" E49° 28' 51.98" N
NE-027151Мухар113° 18' 2.07" E49° 27' 50.40" N
NE-027151Мухар113° 17' 5.72" E49° 28' 51.98" N