Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-027293Гал-2107° 19' 40.68" E43° 18' 13.48" N
NE-027293Гал-2107° 19' 57.38" E43° 18' 20.00" N
NE-027293Гал-2107° 20' 22.42" E43° 18' 29.78" N
NE-027293Гал-2107° 20' 59.36" E43° 18' 43.59" N
NE-027293Гал-2107° 21' 4.39" E43° 18' 52.07" N
NE-027293Гал-2107° 21' 4.81" E43° 18' 52.07" N
NE-027293Гал-2107° 21' 4.81" E43° 17' 26.38" N
NE-027293Гал-2107° 19' 40.68" E43° 17' 26.38" N
NE-027293Гал-2107° 19' 40.68" E43° 18' 13.48" N
NE-027297Өндөр108° 30' 5.00" E45° 19' 58.00" N
NE-027297Өндөр108° 34' 11.00" E45° 19' 58.00" N
NE-027297Өндөр108° 34' 11.00" E45° 15' 30.00" N
NE-027297Өндөр108° 30' 5.00" E45° 15' 30.00" N
NE-027297Өндөр108° 30' 5.00" E45° 19' 58.00" N
NE-027301Хаггай-1104° 22' 20.92" E46° 34' 46.68" N
NE-027301Хаггай-1104° 22' 20.92" E46° 28' 29.15" N
NE-027301Хаггай-1104° 15' 0.01" E46° 28' 29.15" N
NE-027301Хаггай-1104° 15' 0.01" E46° 34' 46.68" N
NE-027301Хаггай-1104° 22' 20.92" E46° 34' 46.68" N
NE-027303Хангай-2104° 16' 37.68" E46° 7' 41.64" N
NE-027303Хангай-2104° 16' 37.68" E46° 14' 16.08" N
NE-027303Хангай-2104° 22' 33.63" E46° 14' 16.08" N
NE-027303Хангай-2104° 22' 33.63" E46° 7' 41.64" N
NE-027303Хангай-2104° 16' 37.68" E46° 7' 41.64" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 7.47" E44° 12' 26.28" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 7.40" E44° 12' 26.29" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 7.34" E44° 12' 26.33" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 2.01" E44° 12' 27.51" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 2.01" E44° 15' 46.53" N
NE-027304Эрдэнэ111° 18' 37.46" E44° 13' 51.29" N
NE-027304Эрдэнэ111° 19' 17.02" E44° 13' 16.53" N
NE-027304Эрдэнэ111° 19' 29.01" E44° 13' 23.72" N
NE-027304Эрдэнэ111° 20' 27.64" E44° 12' 52.35" N
NE-027304Эрдэнэ111° 21' 59.56" E44° 10' 1.53" N
NE-027304Эрдэнэ111° 18' 8.53" E44° 10' 1.53" N
NE-027304Эрдэнэ111° 18' 7.53" E44° 10' 3.01" N
NE-027304Эрдэнэ111° 18' 5.92" E44° 10' 4.83" N
NE-027304Эрдэнэ111° 18' 5.46" E44° 10' 5.47" N
NE-027304Эрдэнэ111° 17' 38.54" E44° 10' 32.05" N
NE-027304Эрдэнэ111° 17' 38.11" E44° 10' 32.32" N
NE-027304Эрдэнэ111° 17' 37.79" E44° 10' 32.73" N
NE-027304Эрдэнэ111° 17' 36.28" E44° 10' 33.94" N
NE-027304Эрдэнэ111° 17' 13.61" E44° 10' 50.26" N
NE-027304Эрдэнэ111° 17' 9.57" E44° 10' 52.41" N
NE-027304Эрдэнэ111° 17' 8.80" E44° 10' 52.88" N
NE-027304Эрдэнэ111° 16' 58.76" E44° 10' 56.96" N
NE-027304Эрдэнэ111° 16' 41.54" E44° 11' 6.12" N
NE-027304Эрдэнэ111° 16' 25.24" E44° 11' 16.51" N
NE-027304Эрдэнэ111° 16' 23.87" E44° 11' 17.21" N
NE-027304Эрдэнэ111° 16' 23.04" E44° 11' 17.75" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 49.30" E44° 11' 34.41" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 47.24" E44° 11' 35.30" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 46.29" E44° 11' 35.52" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 45.66" E44° 11' 35.86" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 28.92" E44° 11' 41.16" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 25.56" E44° 11' 43.39" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 25.59" E44° 11' 43.64" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 29.89" E44° 11' 51.81" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 30.75" E44° 11' 54.46" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 31.11" E44° 11' 55.24" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 31.98" E44° 11' 59.69" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 31.95" E44° 11' 59.99" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 32.10" E44° 12' 0.32" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 31.26" E44° 12' 6.58" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 30.53" E44° 12' 8.07" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 27.65" E44° 12' 13.12" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 24.27" E44° 12' 17.20" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 22.07" E44° 12' 18.87" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 17.89" E44° 12' 21.63" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 13.68" E44° 12' 23.79" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 13.49" E44° 12' 23.90" N
NE-027304Эрдэнэ111° 15' 7.47" E44° 12' 26.28" N
NE-027302Хадат толгой110° 19' 1.60" E47° 28' 12.00" N
NE-027302Хадат толгой110° 12' 10.50" E47° 28' 12.00" N
NE-027302Хадат толгой110° 12' 10.50" E47° 32' 25.80" N
NE-027302Хадат толгой110° 19' 1.60" E47° 32' 25.80" N
NE-027302Хадат толгой110° 19' 1.60" E47° 28' 12.00" N
NE-027306Заг-3113° 12' 58.92" E49° 29' 24.22" N
NE-027306Заг-3113° 13' 25.64" E49° 29' 24.22" N
NE-027306Заг-3113° 13' 25.64" E49° 28' 53.41" N
NE-027306Заг-3113° 12' 58.92" E49° 28' 53.41" N
NE-027306Заг-3113° 12' 58.92" E49° 29' 24.22" N
NE-027305Ихэр майхан95° 18' 10.00" E48° 47' 0.00" N
NE-027305Ихэр майхан95° 18' 10.00" E48° 51' 15.00" N
NE-027305Ихэр майхан95° 25' 0.00" E48° 51' 15.00" N
NE-027305Ихэр майхан95° 25' 0.00" E48° 47' 0.00" N
NE-027305Ихэр майхан95° 18' 10.00" E48° 47' 0.00" N
NE-027294Орхонтуул105° 10' 0.54" E48° 56' 56.50" N
NE-027294Орхонтуул105° 9' 50.29" E48° 57' 8.26" N
NE-027294Орхонтуул105° 6' 14.56" E48° 57' 8.52" N
NE-027294Орхонтуул105° 6' 14.56" E48° 58' 18.89" N
NE-027294Орхонтуул105° 3' 20.98" E48° 58' 18.89" N
NE-027294Орхонтуул105° 3' 28.13" E48° 58' 47.58" N
NE-027294Орхонтуул105° 3' 46.95" E48° 58' 59.95" N
NE-027294Орхонтуул105° 4' 29.94" E48° 58' 57.64" N
NE-027294Орхонтуул105° 5' 25.94" E48° 59' 2.56" N
NE-027294Орхонтуул105° 6' 16.52" E48° 59' 4.27" N
NE-027294Орхонтуул105° 7' 8.28" E48° 58' 53.12" N
NE-027294Орхонтуул105° 7' 15.24" E48° 58' 53.33" N
NE-027294Орхонтуул105° 7' 24.70" E48° 58' 53.38" N
NE-027294Орхонтуул105° 7' 29.37" E48° 58' 54.95" N
NE-027294Орхонтуул105° 8' 15.14" E48° 59' 14.59" N
NE-027294Орхонтуул105° 9' 4.42" E48° 59' 31.27" N
NE-027294Орхонтуул105° 9' 56.93" E48° 59' 46.39" N
NE-027294Орхонтуул105° 9' 57.89" E48° 59' 46.80" N
NE-027294Орхонтуул105° 10' 20.75" E48° 59' 56.87" N
NE-027294Орхонтуул105° 10' 55.27" E48° 59' 50.07" N
NE-027294Орхонтуул105° 11' 14.54" E48° 59' 40.36" N
NE-027294Орхонтуул105° 10' 0.54" E48° 56' 56.50" N
NE-027300Хөх овоо108° 17' 21.39" E47° 25' 10.00" N
NE-027300Хөх овоо108° 13' 32.39" E47° 25' 10.00" N
NE-027300Хөх овоо108° 13' 32.39" E47° 27' 57.74" N
NE-027300Хөх овоо108° 17' 21.39" E47° 27' 57.74" N
NE-027300Хөх овоо108° 17' 21.39" E47° 25' 10.00" N
NE-027296Цагаан залаа108° 52' 10.00" E44° 52' 45.00" N
NE-027296Цагаан залаа108° 57' 1.69" E44° 52' 45.00" N
NE-027296Цагаан залаа108° 57' 1.69" E44° 51' 1.56" N
NE-027296Цагаан залаа108° 56' 21.57" E44° 51' 1.56" N
NE-027296Цагаан залаа108° 56' 21.57" E44° 50' 36.56" N
NE-027296Цагаан залаа108° 55' 41.69" E44° 50' 36.56" N
NE-027296Цагаан залаа108° 55' 41.69" E44° 51' 11.56" N
NE-027296Цагаан залаа108° 54' 30.00" E44° 51' 11.56" N
NE-027296Цагаан залаа108° 54' 30.00" E44° 51' 43.00" N
NE-027296Цагаан залаа108° 52' 10.00" E44° 51' 43.00" N
NE-027296Цагаан залаа108° 52' 10.00" E44° 52' 45.00" N
NE-027298Цагаан толгод106° 20' 20.00" E49° 12' 40.00" N
NE-027298Цагаан толгод106° 22' 31.00" E49° 12' 40.00" N
NE-027298Цагаан толгод106° 22' 31.00" E49° 11' 41.93" N
NE-027298Цагаан толгод106° 20' 20.00" E49° 11' 41.93" N
NE-027298Цагаан толгод106° 20' 20.00" E49° 12' 40.00" N
NE-027295Шүр107° 22' 23.53" E43° 13' 30.00" N
NE-027295Шүр107° 22' 23.53" E43° 14' 13.54" N
NE-027295Шүр107° 22' 39.64" E43° 14' 5.48" N
NE-027295Шүр107° 23' 2.45" E43° 14' 18.73" N
NE-027295Шүр107° 23' 26.31" E43° 14' 29.39" N
NE-027295Шүр107° 23' 42.26" E43° 14' 47.06" N
NE-027295Шүр107° 24' 7.18" E43° 14' 54.26" N
NE-027295Шүр107° 24' 30.69" E43° 14' 55.48" N
NE-027295Шүр107° 25' 5.63" E43° 14' 48.73" N
NE-027295Шүр107° 25' 38.42" E43° 14' 47.18" N
NE-027295Шүр107° 25' 44.79" E43° 14' 47.18" N
NE-027295Шүр107° 25' 44.79" E43° 13' 30.00" N
NE-027295Шүр107° 22' 23.53" E43° 13' 30.00" N
NE-027307Хүрээ уул111° 16' 29.89" E47° 14' 31.75" N
NE-027307Хүрээ уул111° 14' 31.76" E47° 12' 35.11" N
NE-027307Хүрээ уул111° 11' 4.42" E47° 12' 46.40" N
NE-027307Хүрээ уул111° 11' 1.93" E47° 12' 49.96" N
NE-027307Хүрээ уул111° 11' 1.93" E47° 22' 1.75" N
NE-027307Хүрээ уул111° 14' 27.78" E47° 22' 1.61" N
NE-027307Хүрээ уул111° 14' 13.76" E47° 21' 40.02" N
NE-027307Хүрээ уул111° 14' 15.96" E47° 21' 1.02" N
NE-027307Хүрээ уул111° 14' 20.36" E47° 20' 8.03" N
NE-027307Хүрээ уул111° 14' 31.76" E47° 19' 3.02" N
NE-027307Хүрээ уул111° 15' 5.36" E47° 17' 47.02" N
NE-027307Хүрээ уул111° 16' 4.32" E47° 17' 6.02" N
NE-027307Хүрээ уул111° 16' 49.45" E47° 17' 41.03" N
NE-027307Хүрээ уул111° 17' 3.22" E47° 18' 39.03" N
NE-027307Хүрээ уул111° 17' 1.86" E47° 20' 3.03" N
NE-027307Хүрээ уул111° 16' 50.75" E47° 20' 58.03" N
NE-027307Хүрээ уул111° 16' 57.95" E47° 21' 58.03" N
NE-027307Хүрээ уул111° 16' 53.73" E47° 22' 1.75" N
NE-027307Хүрээ уул111° 17' 12.00" E47° 22' 1.75" N
NE-027307Хүрээ уул111° 17' 12.00" E47° 20' 51.74" N
NE-027307Хүрээ уул111° 24' 36.93" E47° 20' 51.74" N
NE-027307Хүрээ уул111° 24' 36.93" E47° 20' 49.75" N
NE-027307Хүрээ уул111° 26' 11.94" E47° 20' 49.75" N
NE-027307Хүрээ уул111° 26' 11.94" E47° 20' 51.74" N
NE-027307Хүрээ уул111° 26' 39.32" E47° 20' 51.74" N
NE-027307Хүрээ уул111° 26' 37.50" E47° 20' 47.67" N
NE-027307Хүрээ уул111° 25' 59.41" E47° 20' 1.75" N
NE-027307Хүрээ уул111° 25' 0.94" E47° 20' 1.75" N
NE-027307Хүрээ уул111° 25' 9.94" E47° 19' 28.75" N
NE-027307Хүрээ уул111° 25' 37.24" E47° 19' 29.87" N
NE-027307Хүрээ уул111° 25' 19.16" E47° 19' 0.35" N
NE-027307Хүрээ уул111° 24' 43.22" E47° 18' 3.21" N
NE-027307Хүрээ уул111° 24' 7.91" E47° 17' 10.97" N
NE-027307Хүрээ уул111° 23' 44.40" E47° 16' 16.42" N
NE-027307Хүрээ уул111° 24' 37.40" E47° 15' 35.65" N
NE-027307Хүрээ уул111° 24' 18.47" E47° 14' 58.92" N
NE-027307Хүрээ уул111° 23' 45.76" E47° 14' 27.89" N
NE-027307Хүрээ уул111° 22' 33.90" E47° 14' 12.19" N
NE-027307Хүрээ уул111° 21' 16.78" E47° 14' 32.92" N
NE-027307Хүрээ уул111° 20' 31.49" E47° 14' 41.75" N
NE-027307Хүрээ уул111° 21' 11.49" E47° 14' 41.75" N
NE-027307Хүрээ уул111° 21' 11.49" E47° 16' 41.75" N
NE-027307Хүрээ уул111° 15' 1.52" E47° 16' 41.75" N
NE-027307Хүрээ уул111° 15' 1.52" E47° 14' 41.75" N
NE-027307Хүрээ уул111° 19' 27.76" E47° 14' 41.75" N
NE-027307Хүрээ уул111° 19' 9.36" E47° 14' 36.71" N
NE-027307Хүрээ уул111° 18' 52.21" E47° 14' 23.90" N
NE-027307Хүрээ уул111° 16' 29.89" E47° 14' 31.75" N
NE-027299Бүрэн-1105° 15' 0.01" E47° 3' 1.75" N
NE-027299Бүрэн-1105° 18' 1.08" E47° 3' 1.75" N
NE-027299Бүрэн-1105° 18' 1.08" E47° 2' 29.58" N
NE-027299Бүрэн-1105° 15' 0.01" E47° 2' 30.82" N
NE-027299Бүрэн-1105° 15' 0.01" E47° 3' 1.75" N
NE-027292Од-2106° 41' 46.07" E43° 19' 59.99" N
NE-027292Од-2106° 45' 0.01" E43° 20' 0.00" N
NE-027292Од-2106° 45' 0.01" E43° 20' 7.40" N
NE-027292Од-2106° 46' 27.51" E43° 18' 14.65" N
NE-027292Од-2106° 46' 27.51" E43° 18' 12.00" N
NE-027292Од-2106° 41' 46.00" E43° 18' 12.00" N
NE-027292Од-2106° 41' 46.07" E43° 19' 59.99" N

Кадастрын хэлтэс